Do 18 lutego można przesylać zgłoszenia do konkursu S3KTOR

Pikniki rodzinne, kampanie społeczne czy festyny przygotowywane są często przez organizacje pozarządowe, będące ważnymi i niezbędnymi partnerami dla samorządu. W konkursie S3KTOR mieszkańcy mogą wyróżnić do 18 lutego organizacje, które zrealizowały najciekawsze projekty.

Każdego roku organizacje pozarządowe podejmują liczne inicjatywy na rzecz warszawiaków. Organizowane przez nie akcje i wydarzenia promują między innymi kulturę, aktywny i zdrowy styl życia, a także wspieranie osób potrzebujących. Miasto współpracuje z organizacjami pozarządowymi – wspiera ich działania, konsultuje dokumenty w komisjach dialogu społecznego, a także powierza im realizację zadań publicznych. W 2018 roku na rzecz organizacji pozarządowych przeznaczyliśmy ponad 168 mln złotych.

Konkurs S3KTOR odbywa się od 2010 r., do tej pory w jego ośmiu edycjach zostało zgłoszonych około 1000 inicjatyw. Celem konkursu jest promocja warszawskich organizacji pozarządowych wśród mieszkańców. Wytypowanie najlepszych inicjatyw w danym roku daje szansę na popularyzację działań podejmowanych przez trzeci sektor. Jego dziewiąta edycja, podobnie jak ubiegłoroczna, przewiduje nagrody finansowe.

Do 18 lutego 2019 roku trwa zgłaszanie inicjatyw i organizacji. W tym roku kapituła konkursu wybierze najlepsze inicjatywy 2018 roku w trzech kategoriach: S3KTOR Nowatorski, S3KTOR Programowy i S3KTOR Aktywizujący. Na zwycięzców czekają nagrody finansowe o wartości 10 000 zł. Laureat w kategorii Za całokształt Grand S3KTOR, otrzyma nagrodę w kwocie 20 000 zł. Specjalna nagroda zostanie przyznana przez partnera konkursu portal warszawa.ngo.pl

Nagroda Mieszkańców

Warszawianki i warszawiacy w otwartym głosowaniu zdecydują, która inicjatywa otrzyma Nagrodę Mieszkańców, fundatorem tej nagrody są Tramwaje Warszawskie.

Zgłoś inicjatywę!

Wystarczy wypełnić i podpisać kartę zgłoszenia inicjatywy i dostarczyć ją osobiście, drogą pocztową lub mailowo (ngo@um.warszawa.pl) do Centrum Komunikacji Społecznej (ul. Senatorska 27, 00-099 Warszawa). Pełną informację o ubiegłorocznym konkursie można znaleźć na stronie.

Kalendarium konkursu

Do konkursu w trzech kategoriach podstawowych mogą być zgłaszane inicjatywy, które spełniają następujące warunki: realizowane były w 2018 roku, niezależnie od terminu ich rozpoczęcia oraz zakończenia (czyli również projekty wieloletnie), za wyjątkiem inicjatyw nagrodzonych w poprzednich edycjach konkursu, realizatorem były organizacje pozarządowe, realizowane były na rzecz Warszawy i jej mieszkańców.

W przypadku inicjatyw wieloletnich oceniany będzie wyodrębniony etap danego projektu, realizowany od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku. Jedna osoba może zgłosić do konkursu kilka inicjatyw. Możliwe jest także zgłoszenie do konkursu więcej niż jednej inicjatywy danej organizacji pozarządowej – każda z nich będzie oceniana odrębnie.

Zwycięzcy poprzedniej edycji konkursu:

Do zeszłorocznej edycji konkursu warszawiacy zgłosili łącznie 50 inicjatyw, które obejmowały: kampanie i działania społeczne, projekty artystyczne, wydarzenia kulturalne i sportowe dla dzieci, młodzieży, dorosłych i seniorów – wszystkie te działania realizowane były przez organizacje pozarządowe w 2017 roku. Mieszkańcy poprzez głosowanie on-line wskazali inicjatywę, która otrzymała Nagrodę Mieszkańców. W sumie oddano 3561 głosów, a fundatorem nagrody w tej kategorii były Tramwaje Warszawskie.

Lista nagrodzonych:

  • S3KTOR aktywizujący – Rok Rzeki Wisły, realizowany przez Fundację Rok Rzeki Wisły.
  • S3KTOR nowatorski – Manufaktura Doktora Clowna, realizator Fundacja Dr Clown.
  • S3KTOR programowy – Noc Świątyń, której realizatorem było Stowarzyszenie Warszawa Wielu Religii, ta inicjatywa zdobyła również nagrodę serwisu warszawa.ngo.pl.
  • nagroda mieszkańców – „Kuchnia Konfliktu”, realizowana przez Fundację Konflikt.
  • GRAND S3KTOR – nagroda za całokształt przypadła Fundacji Sztuki Arteria.

Podczas gali licznie prezentowały swoją działalność organizacje biorące udział w konkursie, a dla dzieci utworzono specjalną strefę z warsztatami i zabawą.

Rok Rzeki Wisły  – Fundacja Rok Rzeki Wisły

Kapituła uznała, że najbardziej cenne w nagrodzonej inicjatywie było wykorzystanie potencjału społecznego. Organizatorzy skupili wokół siebie liczne grupy wolontariuszy i zachęcili mieszkańców do udziału w szeregu wydarzeń. Nagrodzona fundacja, jako inicjator i lider obchodów roku rzeki Wisły w Warszawie. Udało się stworzyć bardzo ciekawą i bogatą ofertę dla mieszkańców, wykorzystując jednocześnie potencjał warszawskiej rzeki w roku ogłoszonym Rokiem Rzeki Wisły.

Manufaktura Doktora Clowna”  – Fundacja Dr Clown

Dobro czynić może każdy, bez względu na to jak potoczyło się jego życie. Dowodzi tego nagrodzony projekt, który wskazuje nam, jak poprzez zdobywanie nowych umiejętności można pomóc sobie i innym. Realizatorom inicjatywy udało się stworzyć krąg wzajemnego wsparcia i życzliwości wśród beneficjentów projektu – kobiet dotkniętych trudnymi sytuacjami życiowymi osadzonych w zakładzie karnym. Panie przeszły kurs zawodowy szycia na maszynie, zdobywając w ten sposób nowe kwalifikacje. W efekcie ich pracy powstały poduszki-przytulanki, które trafiły do chorych dzieci w szpitalach.

„Noc Świątyń” – Stowarzyszenie Warszawa Wielu Religii

Nagrodzony projekt zbieżny jest z polityką Warszawy, jest jednym ze sposobów na uwolnienie się od stereotypów. Stwarza możliwość poznania innych kultur i siebie, własnych słabości i uprzedzeń. Jest taka jedna noc, podczas której otwierają się drzwi wielu świątyń, różnych religii. Otwarcie się na inne religie uczy akceptacji drugiego człowieka. Inicjatywa cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem mieszkańców i warto wspomnieć, że inne miasta poszły w ślad Warszawy i też organizują noc świętojańską.

GRAND S3KTOR – Fundacja Sztuki ARTERIA                    

Fundacja, od 2007 roku jest organizatorem corocznego przeglądu kina Azji Wschodniej, Południowo-Wschodniej i Południowej, który przybrał formę odrębnego Festiwalu Filmowego Pięć Smaków. Jest to wiele wydarzeń budujących przestrzeń do dyskusji, pełniących niezwykle bogatą rolę edukacyjną. Cykl koncertów Radio Azja – pierwsze w Polsce i jednocześnie w Europie cykliczne wydarzenie przybliżające muzyczną scenę Dalekiego Wschodu, jest współczesną awangardą. Organizatorzy wydarzeń koncentrują się na projektach niekomercyjnych i niesztampowych, poszukują dzieł wartościowych zarówno pod względem artystycznym, jak i poruszające istotne problemy społeczne, stwarzające przestrzeń do dyskusji podczas warsztatów, debat i seminariów. Fundacja otrzymała nagrodę Polskiego instytutu Sztuki Filmowej za najlepszą książkę o tematyce filmowej, którą wydała z okazji 10. edycji festiwalu. 

Grzybu

Komentarze