Od jutra (15.03.2015) spore zmiany w rozkładzie SKM

Od jutra (15.03.2015) spore zmiany w rozkładzie SKM

15 marca br. zostanie wprowadzona korekta rozkładu jazdy pociągów SKM. Na linii rembertowskiej zostaną zlikwidowane poranne kursy pociągów KM realizowane ze stacji Warszawa Rembertów. W ich miejsce zostanie uruchomiony dodatkowy kurs SKM. Dla linii SKM S1, S3 i S9 główne zmiany dotyczą godzin odjazdów pociągów ze stacji. Korekta rozkładu jazdy jest związana z pracami remontowymi i modernizacyjnymi prowadzonymi przez PKP Polskie Linie Kolejowe.

SKM S1

Pociągi SKM S1 od 15 marca będą kursowały według zmienionego rozkładu jazdy.Częściowej modyfikacji ulegnie układ połączeń SKM i KM, ale sumaryczna liczba pociągówobsługujących odcinek pomiędzy Pruszkowem a Warszawą będzie porównywalna do liczby połączeń kursujących obecnie.

Zostanie utrzymane kursowanie uzupełniającej linii autobusowej ZS1 obsługującej trasę Dworzec Zachodni – PKP Pruszków. Autobusy będą kursowały w dni powszednie, w godzinach szczytu komunikacyjnego, z wyjątkiem 2, 3 i 7 kwietnia.

Honorowanie biletów na linii pruszkowskiej

Wszystkie bilety ZTM (z uwzględnieniem stref taryfowych) są honorowane w pociągach Kolei Mazowieckich na odcinkachWarszawa Wschodnia – Pruszków i Warszawa Wschodnia – Warszawa Aleje Jerozolimskie.

Uwaga! Pasażerowie z biletami ZTM w pociągach KM niewyposażonych w kasowniki, w celu skasowania lub aktywowania biletów, powinni udać się do kierownika pociągu – wsiadając pierwszymi drzwiami, licząc od czoła składu (zgodnie z zasadami obowiązującymi w KM).

Wszystkie rodzaje biletów KM (do odpowiednie stacji) są honorowane w pociągach SKM na odcinkach Warszawa Wschodnia – Pruszków i Warszawa Wschodnia – Warszawa Aleje Jerozolimskie.

Dodatkowo honorowanie biletów KM obowiązuje w autobusach linii:

  • ZS1 – na całej trasie Pruszków – Dw. Zachodni
  • 127 – na odcinku PKP Włochy – PKP WKD Al. Jerozolimskie – Dw. Zachodni
  • 178 – na odcinku PKP Ursus – PKP Włochy – PKP WKD Al. Jerozolimskie – rondo Zesłańców Syberyjskich
  • 187 – na odcinku Ursus Niedźwiadek – PKP Ursus – PKP WKD Al. Jerozolimskie – Dw. Zachodni
  • 191 – na odcinku PKP Włochy – PKP WKD Al. Jerozolimskie – rondo Zesłańców Syberyjskich
  • 194 – na odcinku Ursus Niedźwiadek – PKP Ursus – PKP Włochy
  • 517 – na odcinku Ursus Niedźwiadek – Dw. Zachodni
  • 716 – na odcinku Traugutta – PKP Ursus – PKP Włochy
  • 717 – na odcinku Traugutta – PKP WKD Al. Jerozolimskie – Dw. Zachodni.

Zmiany organizacji ruchu kolejowego na linii pruszkowskiej są związane z przebudową mostu nad Utratą. Kolejna modyfikacja rozkładu dla linii S1 jest planowana na 1 kwietnia – została ona już uwzględniona w upublicznionych rozkładach jazdy SKM i KM

Dla pociągów SKM S1 – obsługujących odcinek otwocki – największa zmiana dotyczy pociągu wyruszającego do Otwocka z Warszawy Zachodniej o godzinie 7.20. Pociąg – w związku ze zmianami tras wybranych pociągów kursujących linią średnicową – będzie kursował przez Warszawę Centralną z pominięciem stacji: Warszawa Ochota, Warszawa Śródmieście, Warszawa Powiśle i Warszawa Stadion.

SKM S2

Od 15 marca nie będą realizowane połączenia Kolei Mazowieckich z Rembertowa(odjazdy o godzinie 6.59 i 7.29) w kierunku centrum. W ich miejsce zostanie uruchomionedodatkowe połączenie SKM na odcinku Warszawa Rembertów – Warszawa Zachodnia. Pociąg będzie odjeżdżał o godzinie 7.15 z peronu przy torze 3.

Dodatkowo, na wniosek ZTM, dwa przyspieszone pociągi Kolei Mazowieckich będą zatrzymywały się w Rembertowie (odjazdy ze stacji Warszawa Rembertów o godzinie 6.23i 8.22). Pociąg z Mrozów do Warszawy Zachodniej (odjazd ze stacji Warszawa Rembertów o godzinie 7.22) będzie zestawiany z trzech jednostek.

Od 16 marca nie będzie funkcjonował uzupełniający kurs realizowany przez SKM S20 na odcinku Warszawa Rembertów – Warszawa Zachodnia peron 8.

Zmiany organizacji ruchu kolejowego na odcinku rembertowskim wynikają z przebudowy układu torowego w sąsiedztwie stacji Warszawa Rembertów. W efekcie nie będzie możliwe korzystanie m.in. z toru odstawczego za peronem, z którego wyruszały pociągi KM rozpoczynające bieg
w Rembertowie. Uruchamiany w zamian pociąg SKM – wykorzystując przerwę w kursowaniu pociągów w kierunku wschodnim – będzie zaczynał kurs na torze przy peronie 3. Zaproponowana przez PKP PLK organizacja ruchu pozwoli uniknąć długotrwałych zamknięć torowych na odcinku Warszawa Rembertów – Sulejówek Miłosna oraz odwołania dużej liczby pociągów SKM i KM. Znaczące utrudnienia w ruchu kolejowym zostaną ograniczone do sześciu dni (trzy dnia na przełomie maja i czerwca oraz trzy dni w okresie wakacyjnym).

SKM S3 i S9

Od 15 marca dla linii legionowskich S3 i S9 zostaną wprowadzone kilkuminutowe przesunięcia godzin odjazdów wybranych pociągów. Wynikają one ze zmian rozkładów jazdy pociągów innych przewoźników.

Kolejna zmiana rozkładu jazdy Szybkiej Kolei Miejskiej wejdzie w życie 26 kwietnia br.

Szczegółowy rozkład jazdy pociągów SKM jest dostępny tutaj

 

żródło: ztm.waw.pl

Grzybu

Komentarze