Rząd wprowadził nowe obostrzenia w związku z epidemią

Decyzją rządu, w związku z epidemią koronawirusa, został przedłużony okres obowiązywania wprowadzonych wcześniej ograniczeń. Od czwartku, 16 kwietnia, będzie dodatkowo obowiązek zasłaniania ust i nosa w miejscach publicznych. Egzaminy ósmoklasisty i matury nie odbędą się w terminie.

Placówki oświatowe

Zgodnie z decyzją rządu, przedszkola, szkoły oraz uczelnie pozostaną zamknięte do 26 kwietnia. Do tego czasu placówki mają prowadzić – tak jak obecnie – nauczanie zdalne.

Zmianie uległy terminy matur i egzaminu ósmoklasisty. Odbędą się najwcześniej w czerwcu, a o nowym terminie uczniowie mają dowiedzieć się nie później niż na trzy tygodnie przed egzaminami.

Żłobki i zasiłki opiekuńcze

Do 26 kwietnia obowiązuje zamknięcie żłobków i punktów dziennego opiekuna prowadzonych przez m.st. Warszawa.

Rodzice dzieci uczęszczających do miejskich placówek mają możliwość skorzystania z dodatkowego zasiłku opiekuńczego na czas opieki nad dzieckiem w związku z zamknięciem z powodu COVID-19 placówek świadczących usługi opieki nad dziećmi do lat 3. Dodatkowy zasiłek opiekuńczy przysługuje rodzicom lub opiekunom prawnym dzieci, którzy opiekują się dzieckiem poniżej 8. roku życia oraz są objęci ubezpieczeniem chorobowym. Wzór oświadczenia można pobrać na stronie internetowej ZUS.

Na ulicy tylko w maseczce

Od czwartku, 16 kwietnia, każda osoba znajdująca się w miejscu publicznym (ulice, sklepy, urzędy, miejsca świadczenia usług, zakłady pracy) będzie miała obowiązek zasłaniania ust i nosa. To oznacza konieczność noszenia maseczki, szalika, lub chustki, która zakryje część twarzy.

Przedłużone ograniczenia
Mieszkańcy powinni też pamiętać o już obowiązujących zasadach bezpieczeństwa, które zostały utrzymane co najmniej do niedzieli, 19 kwietnia:
• ograniczenie w przemieszczaniu się,
• zakaz wychodzenia nieletnich na ulicę bez opieki osoby dorosłej,
• ograniczenie w funkcjonowaniu sklepów wielkopowierzchniowych (m.in. budowlanych) oraz galerii handlowych,
• ograniczenia, dotyczące liczby osób w sklepach, na targach, w urzędach pocztowych,
• zawieszenie działalności zakładów fryzjerskich, kosmetycznych, tatuażu, itp.
• zamknięcie restauracji,
• zakaz korzystania z parków, lasów, plaż, bulwarów, promenad, rowerów miejskich, placów zabaw, boisk,
• ograniczenia, dotyczące wydarzeń o charakterze religijnym,
• ograniczenia w działalności instytucji kultury (kina, teatry, itp.),
• zasady poruszania się komunikacją publiczną (mniej pasażerów w pojazdach).

Do odwołania obowiązują także ograniczenia w zakresie organizowania imprez masowych i zgromadzeń.

Grzybu

Komentarze