25. Festiwal Nauki w Warszawie

Misją Festiwalu jest upowszechnianie nauki. Festiwal daje każdemu możliwość obcowania z nauką, poznawania jej metod i dorobku, zachęca do pogłębiania wiedzy.

Służymy zróżnicowanemu gronu odbiorców. Zapraszamy wszystkich, bez względu na formalne wykształcenie. Festiwal przedstawia wiele dziedzin nauki. Dbamy o dostosowany do różnych grup odbiorców format spotkań. Przedstawiamy naukę w przystępny sposób: spotkania prowadzą osoby, które poza dorobkiem naukowym cechuje także zdolność objaśniania złożonych kwestii w sposób zrozumiały i przejrzysty.

Podczas spotkań festiwalowych prezentowane są dokonania nauki i wyzwania, które przed nią stoją. Pokazujemy rolę nauki we współczesnym świecie, użyteczność i piękno naukowych badań i ustaleń, oraz ich praktyczne skutki dla rozwoju gospodarczego i zmian społecznych. Szczególną uwagę zwracamy na dokonania polskich uczonych. Wśród wyzwań stojących przed nauką zwracamy też uwagę na ich wymiar etyczny i moralny.

Spotkania odbywają się tam, gdzie pracują naukowcy: w  laboratoriach, salach doświadczalnych i seminaryjnych. Wiele spotkań polega na aktywnym udziale w doświadczeniach i obserwacji zjawisk za pomocą naukowych metod i instrumentów. Festiwal przyczynia się nie tylko do popularyzacji wiedzy, ale też wyjaśnia na czym polega poznanie naukowe, przybliża radość płynącą z uprawiania nauki i wzmacnia jej autorytet.

Zachęcamy do krytycznego myślenia do pogłębiania wiedzy także poza ramami Festiwalu. Pomagamy w samodzielnej ocenie różnych źródeł informacji i rozpoznawaniu rzetelnej wiedzy.

Program Festiwalu Nauki podzielony jest na trzy części: program lekcji, program spotkań oraz wystawy (odnośniki do poszczególnych części na dole strony). Lekcje festiwalowe przeznaczone są dla zorganizowanych grup szkolnych, więcej informacji o nich znajdą Państwo w zakładce „Dla Szkół”.

Lekcje i spotkania mogą odbywać się w formie: stacjonarnej (w instytucji lub szkole), online (różne platformy tj. Teams, Zoom, Google Meet) lub jako nagrania.

Nagrane lekcje i spotkania dostępne będą dla wszystkich na naszym YouTube.

Program spotkań podzielony jest na:​

  • DEBATY GŁÓWNE – dyskusje specjalistów na tematy wybrane przez Radę Programową
  • WYDARZENIA SPECJALNE
  • WYKŁADY NA 25-LECIE – cykl spotkań z dawnymi członkami Rady Programowej
  • SPOTKANIA CAŁODNIOWE – Spotkania, do których można dołączyć w dowolnej chwili ich trwania
  • SPOTKANIA DLA DZIECI I MŁODZIEŻY – Spotkania tradycyjnie przeznaczone dla naszych najmłodszych uczestników
  • KLUBY – Spotkania odbywające się w dni powszednie
  • SPOTKANIA WEEKENDOWE – Spotkania odbywające się w weekendy

Każda lekcja i spotkanie ma w serwisie rozbudowany opis z odnośnikami ułatwiającymi odnalezienie podobnych wydarzeń według różnych kryteriów: dziedzin, typów szkół i klas dla lekcji, typów spotkań oraz organizatorów. Poniższe odnośniki prowadzą do stron wyszukiwania lekcji, spotkań i wystaw według różnych schematów, tak aby najłatwiej było Państwu odnaleźć interesujące wydarzenia.

Przy wybranych wydarzeniach jest informacja, pod jakim adresem można się zapisać, brak takiej informacji oznacza brak zapisów.

SPOTKANIA »

LEKCJE »

Stacjonarne i online dostępne tylko dla zarejestrowanych szkół, nagrania dla wszystkich.

WYSTAWY »

Grzybu

Komentarze