64 OGÓLNOPOLSKI KONKURS RECYTATORSKI

Ogólnopolski Konkurs Recytatorski to miliony uczestników, to ich kulturalne wzbogacenie przez uprawianą sztukę, ich świetne osiągnięcia w dziedzinie sztuki recytacji, kształtowanie postaw i charakterów przez mówienie o ważnych sprawach swojego pokolenia, środowiska, kraju.

Towarzystwo Kultury Teatralnej oraz Dzielnicowy Ośrodek Kultury Ursynów w Warszawie po raz drugi jest organizatorem eliminacji 64. Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego dla województwa mazowieckiego.

Eliminacje odbędą się 27 kwietnia (sobota) w Dzielnicowym Ośrodku Kultury Ursynów w Warszawie, ul. Kajakowa 12b Warszawa.

27 kwietnia na scenie zaprezentują się wykonawcy wszystkich turniejów: recytatorskiego, turnieju wywiedzione ze słowa, turniejów teatr jednego aktora oraz  poezji śpiewanej.

Regulamin 64. OKR oraz karty zgłoszeń są do pobrania poniżej. Na karty zgłoszenia wykonawców zakwalifikowanych do eliminacji wojewódzkich z przeglądów powiatowych i rejonowych czekamy do 23 kwietnia br.

OKR jest imprezą o charakterze artystyczno-edukacyjnym, odbywa się pod patronatem Ministra Edukacji Narodowej i przy wsparciu finansowym Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Grzybu
Latest posts by Grzybu (see all)

Komentarze