Inkubator Uniwersytetu Warszawskiego otwarty

21 marca odbyła się uroczystość otwarcia Inkubatora UW. Czym uniwersytecki inkubator różni się od innych? Większy nacisk kładzie na rozwój kompetencji przedsiębiorczych oraz realizację projektów, które wcale nie muszą prowadzić do założenia firmy.

– Inkubator nie jest wyspą wtrąconą w uniwersyteckie przestrzenie. To jedna z wielu inicjatyw wspierających przedsiębiorczość na naszej uczelni. Działa Uniwersytecki Ośrodek Transferu Technologii, mamy spółkę celową UWRC oraz siedem spółek typu spin-off – mówił podczas uroczystości prof. Marcin Pałys, rektor UW.

– Chcemy, żeby w Inkubatorze można było rozwijać „umiejętności przedsiębiorcze”, a przynajmniej sprawdzić, czy jest się przedsiębiorczym, czy nie. W wielu przypadkach trzeba to po prostu w sobie odkryć. Życzę doskonałych pomysłów, odwagi w ich realizowaniu, chęci podejmowania ryzyka, bo bez niego nie ma rozwoju – dodał rektor UW.

– Nigdy wcześniej nie mieliśmy tak dobrego okresu dla rozwoju nauki, jaki mamy teraz. Baza naukowa i dydaktyczna, która powstała na Ochocie, to miejsce, o którym jeszcze 15 lat temu mogliśmy tylko marzyć. Ten potencjał ma szansę wykorzystać również inkubator – powiedział Michał Olszewski, wiceprezydent m.st. Warszawy.

Ponad dyscyplinami
Inkubator będzie działał dwutorowo. Studenci będą mogli przyjść z własnym pomysłem, który z pomocą ekspertów, mentorów i przy wsparciu finansowym będą mogli w nim rozwinąć. A dla osób, które dopiero szukają dla siebie pomysłów na przedsiębiorcze działania, czekają zajęcia z marketingu, sprzedaży czy prawnych aspektów prowadzenia przedsiębiorstwa oraz kursy np. z obsługi wycinarek CNC. Już teraz są organizowane bezpłatne warsztaty druku 3D.

– Stworzyliśmy nową przestrzeń, w której studenci i naukowcy mogą ze sobą swobodnie współpracować, kreować wizje, weryfikować swoje pomysły i dążyć do ich urzeczywistnienia – mówił Jacek Sztolcman, kierownik Inkubatora UW. – Chcemy budować zespoły ponad dyscyplinami, ponieważ wierzymy, że spojrzenie na dane zagadnienie z perspektyw np. fizyka, informatyka i filozofa pozwoli osiągnąć przewagę konkurencyjną – dodał.

Trzy lokalizacje
Współpracy ponad dyscyplinami i tworzeniu interdyscyplinarnych projektów mają sprzyjać przestrzenie inkubatora, który znajduje się w trzech lokalizacjach. Na kampusie Ochota w Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych (siedziba główna) jest dostępna Pracownia Technik Zaawansowanych, a w niej sala konferencyjna, pokój cichej pracy i kącik socjalny. Nieopodal na Wydziale Fizyki działają Pracownia Optyczno-Precyzyjna oraz w pełni wyposażona warsztatownia. Trzecie miejsce to Instytut Germanistyki na Wydziale Neofilologii na Powiślu w okolicach kampusu głównego.

Grzybu

Komentarze