IV Przegląd filmów o pisarzach pt. „Pisarz też człowiek“

IV Przegląd filmów o pisarzach pt. „Pisarz też człowiek“

Przegląd ma na celu pokazanie pisarza nie tylko jako twórcy, ale i człowiek z jego problemami, bolączkami oraz zainteresowaniami. Organizatorzy chcą pokazać jaki jest wpływ pisarzy i literatury na współczesną kulturę. Dlatego w czasie przeglądu zostaną przedstawione filmy dokumentalne i reportaże. Filmy monograficzne i wędrówki śladami wielkich pisarzy. Będzie też film o zapomnianej już lekturze szkolnej „Kolumbowie” Romana Bratnego i Zakładzie Narodowym im. Ossolińskich. Pierwszy dzień przeglądu to filmy autorstwa filmowca i poety Andrzeja Titkowa m.in. o Andrzeju Bursie, Tadeuszu Konwickim, Julianie Stryjkowskim czy Kazimierzu Moczarskim. Drugi dzień to filmy różnych autorów m.in. o Fiodorze Dostojewskim, Ernie Rosenstein oraz Franciszce Arnsztajnowej. W trakcie przeglądu przewidziano rozmowy z niektórymi twórcami filmów, a także pytania ze strony publiczności.

23-24 listopada 2016 r., godz. 17:00
PROM Kultury Saska Kępa.
Przegląd ma charakter otwarty, a wstęp jest bezpłatny.

W programie przewidziano następujące filmy:

23 listopada (środa)

1. Z PAMIĘCI (1983). Reżyseria i scenariusz: Andrzej Titkow, Wytwórnia Filmów Dokumentalnych, 21 min.
Bohaterem jest wybitny, przedwcześnie zmarły poeta, Andrzej Bursa. Opowiadają o nim jego bliscy – żona i siostra, a także przyjaciele, a wśród nich, przyjaciel i rywal zarazem, autor głośnego w swym czasie autobiograficznego tekstu „And”, Stanisław Czycz. W filmie tym zanotowany został stan umysłu polskiego inteligenta w trudnych czasach stanu wojennego.

2. PRZECHODZIEŃ (1984). Reżyseria i scenariusz: Andrzej Titkow, Studio Filmowe im. K.Irzykowskiego, (WFDiF), 37 min.
Utrzymana w poważnym tonie rozmowa z Tadeuszem Konwickim o jego życiu i twórczości. Wyznanie i spowiedź zarazem. Esej filmowy o zawiłych meandrach losu polskiego inteligenta w XX stuleciu.

3. PIĘKNY DWUDZIESTOLETNI (1986). Reżyseria i scenariusz : Andrzej Titkow, WFD, 19 min.
Marek Hłasko żył krótko, ale intensywnie. Film jest szkicem przedstawiającym fragment tej biografii pełnej gwałtownych wzlotów i karkołomnych upadków. Główne świadectwo w tym filmie dają dwie kochające go kobiety – matka oraz Agnieszka Osiecka, jedna z niespełnionych miłości jego burzliwego życia.

4. I POWIESZ – JESTEM… (1994). Reżyseria i scenariusz : Andrzej Titkow, Studio Filmowe „Kontra” dla TVP 1, 27 min.
Impresyjna opowieść o życiu i twórczości sędziwego Juliana Stryjkowskiego. Ten nietuzinkowy pisarz opowiada z niezwykłą szczerością, otwarcie i wzruszająco o swym dzieciństwie i młodości, o trudnych wyborach politycznych, o swym głębokim przywiązaniu zarówno do kultury żydowskiej, jak i polskiej.
Część II (1h 55’)

5. NA HOŻEJ, JASNEJ I SŁONECZNEJ… (1994). Reżyseria i scenariusz: Andrzej Titkow, Falenica Film dla TVP 2, 57 min.
Filmowa biografia Kazimierza Moczarskiego – żołnierza Armii Krajowej, długoletniego więźnia PRL-u, polityka, dziennikarza i pisarza. W filmie tym po raz pierwszy zaprezentowane zostały fragmenty obszernej korespondencji późniejszego autora „Rozmów z katem” z jego również uwięzioną żoną, a także piękny wiersz, któremu film zawdzięcza swój tytuł.

6. DZIENNIK PISANY POD WULKANEM (1995). Reżyseria i scenariusz : Andrzej Titkow, Studio Filmowe „Kronika” dla TVP 2, 58 min.
Biografia Gustawa Herlinga-Grudzińskiego. W swoim domu w Neapolu, pisarz opowiada w sposób bardzo osobisty o własnej twórczości i o niezwykłym, trudnym, pełnym dramatycznych wydarzeń, życiu. Akcja filmu toczy się w Polsce, Italii oraz Rosji, gdzie odwiedzamy istniejący do tej pory łagier w Jercewie, w którym przebywał autor „Innego świata”.

7. CAŁKIEM SPORA APOKALIPSA (2002). Reżyseria i scenariusz: Andrzej Titkow, Agencja Produkcji Filmowej TVP S.A. Agencja Produkcji Filmowej, Studio Filmowe TAK, , 50 min.
W drugim, po „Przechodniu”, filmie Titkowa Tadeusz Konwicki powraca do dawnych, sygnalizowanych tam wątków i podejmuje nowe. Wspomina lata dzieciństwa i partyzanckiej młodości, pracę w „Czytelniku” – gigancie wydawniczym Jerzego Borejszy większym od medialnego imperium Hearsta, pierwsze próby pisarskie i filmowe, czasy „podchodzenia” cenzury, publikacji w drugim obiegu, słania protestów i apeli.

24 listopada 2016 (czwartek):

1. Z UCZTY BOGÓW (2008). Reżyseria i scenariusz: Andrzej Titkow, Studio Filmowe TAK dla TVN Discovery Historia, 45 min.
Bohaterem jest Igor Newerly. W filmie wypowiadają się m.in. koledzy po piórze – Józef Hen, który jako chłopiec współpracował z „Małym Przeglądem”, gdy jego redaktorem naczelnym był Jerzy Abramow (późniejszy Igor Newerly), Władysław Odojewski, Jerzy S. Sito, który współpracował z nim w ZLP, Marek Nowakowski, którego pisarz ratował z opresji stanu wojennego. A także syn pisarza, Jarosław Abramow-Newerly, Beata Stasińska, Andrzej Mencwel. Narratorem jest profesor Jan Zieliński, badacz życia i twórczości pisarza.

2. ALBUM RODZINNY (2013). Reżyseria i scenariusz: Andrzej Titkow, Studio Filmowe TAK, Miasto Lublin, dofinansowanie PISF, 57 min.
Franciszka Arnsztajnowa (1865-1942) była poetką, tłumaczką, działaczką niepodległościową i społeczną. Współzałożycielką (z Józefem Czechowiczem) Oddziału Związku Zawodowego Literatów Polskich w Lublinie. W roku 1934, po śmierci męża i syna, poetka przeniosła się do Warszawy, gdzie zamieszkała z córką. W maju 1939 roku przyjęła chrzest katolicki. Zginęła w Getcie warszawskim. Na temat jej śmierci istnieją tylko domniemania, hipotezy, legendy.

3. ERNA ROSENSTEIN. Reportaż z cyklu „Artysta i dzieci” (1997). Scenariusz i realizacja Irena Groblewska. TVP 2, 20 min.
Wybitna malarka i poetka Erna Rosenstein pokazuje dzieciom swoje prace i opowiada o swoim życiu i twórczości.

4. KTO DZIŚ PAMIĘTA O KOLUMBACH. Reportaż (2015). Scenariusz i realizacja Małgorzata Karolina Piekarska. TVP Regionalna, 25 min.
Film o fenomenie zapomnianej książki Romana Bratnego „Kolumbowie rocznik 20”.

5. ŚLADAMI FIODORA DOSTOJEWSKIEGO PO PETERSBURGU (2008). Realizacja Małgorzata Szyszka, 11 min.
Wędrówka po petersburskich miejscach związanych z Fiodorem Dostojewskim.

6. OSSO MOJE OSSO (2016). Reżyseria i scenariusz Jan Strękowski, Studio Filmowe KRONIKA z Warszawy, koproducent Odra-Film z funduszy Dolnośląskiego Konkursu Filmowego. 50 min.
Jest to film Zakładzie Narodowym im. Ossolińskich – zasłużonej dla polskiej kultury instytucji, która w 2017 roku będzie obchodziła 200. rocznicę powstania. Strękowski zaczynając swą opowieść od założenia Ossolineum, skoncentrował się na historii instytucji po II wojnie światowej, kiedy została przeniesiona ze Lwowa do Wrocławia, a jej zbiory uległy podziałowi (część została w lwowskiej Bibliotece im. Wasyla Stefanyka i w lwowskich muzeach). Szczególną uwagę poświęcił okresowi po 1990 roku kiedy dyrektor Adolf Juzwenko podjął działania w celu nawiązania kontaktów i współpracy z lwowskimi instytucjami posiadającymi obecnie ossolińskie zbiory. Jest to zatem film nie tylko o historii Ossolineum, ale też o budowaniu, czasem trudnym, polsko-ukraińskiej współpracy w dziedzinie kultury.

Oraz miniatury – wideoklipy poetyckie poświęcone poetkom i ich wierszom.

Grzybu

Komentarze