Laureaci pierwszej edycji Nagrody Dobrej Woli

Laureaci pierwszej edycji Nagrody Dobrej Woli

Mieszkańcy zdecydowali kto otrzyma Nagrody Dobrej Woli. Głosowanie cieszyło się bardzo dużym zainteresowaniem. – Zebraliśmy 737 głosów oddanych zarówno poprzez formularz internetowy, jak i w Urzędzie Dzielnicy Wola – mówi Krzysztof Strzałkowski, burmistrz Dzielnicy Wola.

Poniżej przedstawiamy czterech laureatów, którzy zebrali największą liczbę głosów:

Albert Sitarek
92
Zespół Pracowników OPS Warszawa Wola
87
Fundacja Jeden Drugiemu
61
Barbara Golc
51

Zgodnie z regulaminem Nagrody Dobrej Woli czterech laureatów wskazuje Urząd Dzielnicy Wola. Laureatów wybrała specjalnie powołana w tym celu kapituła Nagrody Dobrej Woli w składzie:
· Krzysztof Strzałkowski, burmistrz Dzielnicy Wola
· Grażyna Orzechowska-Mikulska, zastępca burmistrza Dzielnicy Wola
· Mariusz Budziszewski, zastępca burmistrza Dzielnicy Wola
· Ewa Statkiewicz, przewodnicząca Rady Dzielnicy Wola
· Jarosław Lewandowski, radny Dzielnicy Wola
· Magdalena Huszno, radna Dzielnicy Wola
· Kamil Giemza, radny Dzielnicy Wola

Nagrodę Dobrej Woli otrzymają również:
· Towarzystwo Przyjaciół Woli
· Społeczny Komitet ds. Cmentarza Powstańców Warszawy
· Międzyszkolny Ośrodek Sportowy WOLA
· Ksiądz dr Sylwester Jeż

Nagrody zostaną wręczone podczas uroczystej gali, która odbędzie się 9 października o godz. 17:00 w Hali Koło przy ul. Obozowej 60.

Kapitan Albert Sitarek
Emerytowany strażak Państwowej Straży Pożarnej, mieszkaniec warszawskiej Woli. Jest zaangażowany w budowanie szacunku społecznego dla funkcjonariuszy służb publicznych i zwrócenie uwagi na tych, którzy w swej codziennej pracy narażają dla nas życie. Związany z Fundacją Dorastaj z Nami. Pomysłodawca Misji Semper Fi – akcji stypendialnej dla dzieci poległych strażaków.

Zespół Pracowników OPS Warszawa Wola
Adres Żytnia 75/77 jest znany mieszkańcom Woli. Od 18 lat, w tym miejscu osoby chore psychicznie i ich rodziny mogą uzyskać profesjonalne wsparcie. Pod jednym dachem, Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Wola prowadzi aż trzy ważne dla Mieszkańców Woli działalności: Środowiskowy Dom Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi, Klub „ Pod Daszkiem”, z którego mogą korzystać osoby niepełnosprawne wymagające pomocy i Świetlicę Opiekuńczą dla Osób Chorych na Chorobę Alzheimera.
ŚDS i Świetlica zapewniają bogaty program wspierająco-aktywizujący, który realizowany jest w formie zajęć indywidualnych i grupowych. W ramach Klubu „Pod Daszkiem” uczestnicy biorą udział w zajęciach edukacyjnych i psychoedukacyjnych, wspólnie organizują swój wolny czas. Mają możliwość skonsultowania się z psychologiem i pracownikiem socjalnym.
Dzięki uczestnictwu w proponowanych formach pomocy wzrasta poziom zaradności, samodzielności oraz niezależności w codziennym funkcjonowaniu większości uczestników.

Fundacja Jeden Drugiemu
Fundacja Jeden Drugiemu działa na warszawskiej Woli od 2010 roku. Misją jest pomoc samotnym matkom i ojcom, osobom strasznym, rodzinom wielodzietnym, znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej, niepełnosprawnym i ich opiekunom, osobom żyjącym w ubóstwie, z problemami psychicznymi i chorobą alkoholową.
Prowadzi działalność w celu zmniejszania obszarów niedożywienia najuboższych grup społecznych, oraz zmniejszania marnotrawienia żywności, przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu, zwiększania udziału obywateli w życiu publicznym. Od 5 lat prowadzi sklep socjalny we współpracy z Ośrodkiem Pomocy Społecznej na Woli.
Fundacja organizuje również szkolenia w celu zwiększenia kompetencji osób zagrożonych wykluczeniem i zwiększenia ich szans na rynku pracy oraz zajęcia dla dzieci narażonych na wykluczenie społeczne.

Barbara Golc
Rodzina Pani Barbary jest związana z Wolą od 1881 roku. W czasie wojny większość bliskich Pani Barbary zginęła. Od blisko 20 lat przebywa wśród seniorów, zna ich potrzeby i oczekiwania, a także ich sytuację materialną. Jest osobą czułą i nie pozostaje obojętna na krzywdy innych. Każdemu stara się pomóc w miarę swoich możliwości. Jest wielką społeczniczką działającą na terenie Woli. Zna ją większość wolskich seniorów. Pani Barbara jest bardzo zaangażowana w działania na rzecz osób słabych i niepełnosprawnych. Należy do Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów przy ul. Młynarskiej 35a oraz jest członkiem Wolskiej Rady Seniorów.

Towarzystwo Przyjaciół Woli
Towarzystwo Przyjaciół Woli powstało w 2003 roku jest kontynuatorem tradycji i dorobku Towarzystwa Przyjaciół Woli, działającego od 1916 roku oraz Oddziału Wolskiego Towarzystwa Przyjaciół Warszawy. Celem Towarzystwa Przyjaciół Woli jest integracja mieszkańców i władz samorządowych na rzecz rozwoju społecznego, gospodarczego, przestrzennego i ochrony dziedzictwa kulturowego Woli.
Towarzystwo Przyjaciół Woli aktywnie angażuje się w ochronę i rewitalizację wolskich zabytków, organizuje widowiska historyczne oraz włącza się w działania edukacyjne. Jedną z inicjatyw od wielu lat podejmowaną przez Towarzystwo jest odrestaurowanie Reduty 56 u zbiegu ulic Wolskiej i Redutowej. Wszystkie te działania pomagają budować wolską tożsamość lokalną.
Prezesem Towarzystwa Przyjaciół Woli jest Michał Szczerba, poseł na Sejm RP.

Społeczny Komitet ds. Cmentarza Powstańców Warszawy
Cmentarz Powstańców Warszawy został założony zaraz po wojnie przy ul. Wolskiej. Od tej pory aż do wczesnych lat 50. z całego miasta zwożono tutaj prochy i szczątki warszawiaków, którzy zginęli w Powstaniu Warszawskim. Na Cmentarzu pochowano ponad 104 tys. osób.
Nieformalny Społeczny Komitet ds. Cmentarza Powstańców Warszawy powstał w latach 80., a w 2004 roku przekształcił się w oficjalny Społeczny Komitet ds. Cmentarza Powstańców Warszawy. Komitet współtworzyła i kieruje nim Wanda Traczyk-Stawska ps. „Pączek”, łączniczka-strzelec oddziału osłonowego Wojskowych Zakładów Wydawniczych, będącego oddziałem dyspozycyjnym gen. „Montera”. O nadanie nekropolii godnego charakteru zabiega od 1947 r. Taki rozkaz dostała wtedy od swojego dowódcy.
Przez cały czas swej działalności Społeczny Komitet ds. Cmentarza Powstańców Warszawy zbiera nazwiska osób pochowanych na cmentarzu. Podejmuje również inicjatywy służące nadaniu Cmentarzowi Powstańców Warszawy odpowiedniej rangi.

Międzyszkolny Ośrodek Sportowy WOLA
Międzyszkolny Ośrodek Sportowy Wola został utworzony w 1965 roku jako placówka wychowania pozaszkolnego. W 1980 roku grupa trenerów i działaczy postanowiła utworzyć przy MOS WOLA Międzyszkolny Klub Sportowy, który został zarejestrowany w Szkolnym Związku Sportowym Warszawy. Od tego momentu najzdolniejsi młodzi sportowcy z Woli mogli startować w oficjalnych rozgrywkach sportowych organizowanych przez Polskie Związki Sportowe. Mogli nawet walczyć o mistrzostwo Polski.
W czasie istnienia MOS WOLA działały następujące sekcje sportowe: piłka siatkowa dziewcząt i chłopców, koszykówka, judo oraz tenis stołowy. Wszystkie sekcje mogą się pochwalić medalami Mistrzostw Polski. Największe sukcesy odnotowała sekcja siatkówki. Dziewczęta i chłopcy z MOS WOLA zdobyli łącznie 31 siatkarskich medali mistrzostw Polski.

Ks. Kanonik dr Sylwester Jeż
Dyrektor Centrum Edukacyjnego Archidiecezji Warszawskiej oraz Katolickiego Zespołu Edukacyjnego im. Piotra Skargi przy ul. Bema 73/75. Od wielu lat ma ogromne zasługi na polu edukacji wolskich dzieci i młodzieży.

HK
Latest posts by HK (see all)

Komentarze