Nowe trasy tramwajowe i tabor dzięki dofinansowaniu UE

Spółka Tramwaje Warszawskie podpisała z Centrum Unijnych Projektów Transportowych umowę o dofinansowanie projektu „Budowa wybranych odcinków tras tramwajowych w Warszawie wraz z zakupem taboru”.

Projekt jest współfinansowany ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko. Jego realizacja jest zaplanowana na lata 2016-2020. Koszt całkowity to 234 mln zł a planowana kwota dofinansowania wyniesie 114 mln zł.

W ramach projektu powstaną trasy tramwajowe w ciągu ul. Kasprzaka (od ul. Wolskiej do ul. Skierniewickiej) oraz w ul. Światowida (na odc. Mehoffera – Winnica w rejonie ul. Leśnej Polanki) o łącznej długości 4,49 km. Zostanie również zakupionych 10 dwukierunkowych tramwajów niskopodłogowych o długości do 33 metrów, dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych i wyposażonych m.in. w klimatyzację i biletomaty.

Trasa w ciągu ul. Kasprzaka (od ul. Wolskiej o ul. Skierniewickiej) będzie przebiegała wydzielonym torowiskiem, częściowo w wykopie (na poziomie -1). Projekt zakłada także przeniesienie torowiska tramwajowego w ul. Wolskiej (na odcinku od ul. Elekcyjnej do ul. Kasprzaka) w pas dzielący jezdnie. Zostaną wybudowane trzy zespoły przystankowe (przy skrzyżowaniach z ul. Ordona, al. Prymasa Tysiąclecia i ul. Płocką) oraz odcinku od ul. Elekcyjnej do ul. Kasprzaka, a istniejący zespół Reduta Wolska zostanie przebudowany (rozebrany i ponownie wybudowany na poziomie -1). Podstacje trakcyjne, niezbędne do zasilenia nowej trasy tramwajowej zostaną zmodernizowane. Postaną też pochylnie lub windy, które zwiększą dostępność do nowych przystanków tramwajowych (na poziomie -1). Istniejące przejście podziemne zostanie wyremontowane.
Na większości trasy tramwajowej w ul. Światowida (na odcinku Mehoffera – Winnica – rejon ul. Leśnej Polanki) będzie zielone torowisko. Zostanie wybudowana jedna podstacja trakcyjna, powstaną także dwa zespoły przystankowe na odcinku Mehoffera – Nowodwory (dwie platformy przystankowe na skrzyżowaniu Światowida / Stefanika oraz dwie na skrzyżowaniu Światowida / Ordonówny) i zespół na trasie do ul. Leśnej Polanki.

Na obu trasach tramwajowych zostanie wprowadzony priorytet dla tramwajów a na przystankach pojawią się tablice Systemu Informacji Pasażerskiej.

Grzybu
Latest posts by Grzybu (see all)

Komentarze