Pamiętajmy o czystości nad Wisłą

Pamiętajmy o czystości nad Wisłą

Trwa druga edycja kampanii „Dzielnica Wisła. Wyjdź na czysto”. W ramach projektu odrestaurowano i przywrócono do życia stare kosze na śmieci typu „dzwon”, które od pierwszego tygodnia lipca stoją nad Wisłą.

Edukatorzy, którzy co weekend przemierzają nadwiślańskie plaże i bulwary rozdając worki na śmieci oraz kieszonkowe popielniczki, często słyszą wymówki, że przyczyną tak dużej ilość śmieci nad Wisłą jest zbyt mała liczby koszy. Nie do końca jest to prawda, bo z roku na rok koszy na śmieci jest coraz więcej. W obecnym sezonie będzie ich blisko 310. W ramach kampanii „Dzielnica Wisła. Wyjdź na czysto” postanowiono dodatkowo przy plażach i bulwarach ustawić kosze do segregacji z odzysku.

Wisła, rzeka kapryśna, raz wysycha, raz jest jej w nadmiarze. Trochę analogicznie mamy z sytuacją frekwencji nad Wisłą. W okresie jesienno-zimowym nad Wisłą mamy stosunkowo niewielu mieszkańców, wiosną natomiast oraz latem mieszkańców przychodzi tysiące. To fantastyczne zjawisko, ale za tą zwiększoną frekwencją idzie wielokrotny wzrost ilości odpadów – mówi Marek Piwowarski, pełnomocnik Prezydenta m.st. Warszawa ds. zagospodarowania nabrzeży Wisły, pomysłodawca upcyklingu „dzwonów”.  – Mamy w odcinku centralnym 200 koszy na śmieci. W niektórych odcinkach spacerując w okresie poza sezonem idziemy wzdłuż szpaleru koszy, które znów latem – szczególnie w okresie nocnym – są całkowicie niewystarczające. Dlatego niezbędne jest ustawianie dodatkowych koszy interwencyjnych. Szukając możliwości ustawienia dużych pojemników do selektywnej zbiórki natknęliśmy się na wycofane i nieużytkowane dawne pojemniki, „dzwony”. Idea przywrócenia ich do życia wydała nam się wyjątkowo atrakcyjna. Do pracy nad projektem zaprosiliśmy artystów, którzy nadali koszom formę adekwatną dla przestrzeni publicznej Wisły – dodaje.

Kosze pomalowała graficzka, Katarzyna Skrzyniarz.

***

„Dzielnica Wisła. Wyjdź na czysto” to druga edycja kampanii edukacyjnej promującej dbanie o czystość nad Wisłą. W tym roku szczególny nacisk położony jest na dbanie o nadwiślańską naturę. Kampania realizowana jest na zlecenie Miasta Stołecznego Warszawy.

Grzybu

Komentarze