Piknik Naukowy na Narodowym

Piknik Naukowy na Narodowym

Sto dwadzieścia lat temu, w  piątek 8 listopada  1895r roku, profesor fizyki na Uniwersytecie w Würzburgu, Wilhelm Konrad Röntgen dokonał odkrycia, które zmieniło nie tylko fizykę, chemię czy inżynierię materiałową ale także całkowicie zrewolucjonizowało biologię, a przede wszystkim medycynę.

Praca Röntgena ukazała się drukiem już w 50 dni po odkryciu. Osiągnięcie naukowca w ciągu tygodni, w świecie gdzie telefony były ciągle jeszcze rzadkością, stało się znane całemu naukowemu światu. Już wiosną 1896 r włoski lekarz Giuseppe Alvaro zastosował swojej konstrukcji „aparat Röntgena” do wykrywania odłamków pocisków w ciałach ofiar toczącej się wówczas wojny w Etiopii. W ciągu kilku zaledwie lat przed I Wojną Światową promienie X zrewolucjonizowały olbrzymi fragment medycyny. Maria Skłodowska-Curie i William Coolidge po jednej, a Liza Meitner i Walter Nernst po drugiej stronie frontu uratowali tysiące ludzkich istnień dzięki przewoźnym aparatom rentgenowskim.

W XX wiek świat wkroczył z przerażająco niskim, z dzisiejszej perspektywy, przewidywanym średnim czasem życia rodzących się ludzi.  Wynosił on zaledwie 31 lat, tylko o 3 lata więcej niż w starożytnej Grecji!  W XXI wiek weszliśmy z „wynikiem” lepszym aż o 36 lat! Na ten rekord przedłużenia ludzkiego życia złożyły się, po trosze, wyniki wszystkich nauk szczegółowych. Medycyna współczesna okazała się wielkim integratorem osiągnięć fizyki, chemii, biologii oraz swoich własnych. Ten zbiorowy wysiłek nauki nie tylko przedłużył, ale i w istotny sposób podniósł jakość naszego życia. Miliony ludzi cieszy się satysfakcjonującym zdrowiem, pracuje, uprawia sporty i turystykę dzięki wszczepionym endoprotezom, rozrusznikom serca czy zabiegom kardiologicznym na otwartym sercu, możliwym dzięki sztucznym sercom i płucom. Ileż osób korzysta co kilka dni z urządzeń dializujących. Dzięki kuzynom odkrycia Röntgena, komputerowym tomografom, urządzeniom magnetycznego rezonansu, technice obrazowania PET, komputerowym tomografom oka, ultrasonografom i wielu innym urządzeniom, diagnostyka wielu chorób pozwala wykrywać je w tak wczesnym stadium, że leczenie okazuje się prostsze i kończy całkowitym wyleczeniem. Współczesna chemia dostarcza nam coraz nowsze specyfiki, które bezpieczniej i skuteczniej zwalczają przewlekłe choroby, epidemie i pozwalają nam zmierzyć się z wieloma niekorzystnymi konsekwencjami naszego sposobu życia.  Wszystko to oparte jest na gigantycznym postępie w zrozumieniu funkcjonowania naszego organizmu, możliwemu dzięki postępowi biologii. Ten ostatni został z kolei umożliwiony dzięki postępowi w dziedzinie fizyki  i chemii. Nauka jeszcze raz pokazuje nam, że nie daje się jej podzielić ani rozwijać po kawałku.

Jubileuszowy XX Piknik Naukowy Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik chcemy poświecić związkom nauki z naszym zdrowiem. Pokazać, jak nauki szczegółowe i  współczesna technika (np. inżynieria materiałowa) torują drogę postępowi w medycynie i ochronie zdrowia. Oraz odwrotnie, jak walka o dłuższe, zdrowsze i szczęśliwsze życie ludzi stymuluje rozwój pozostałych nauk. Chcemy odwiedzającym XX Piknik pokazać wkład polskich naukowców w powstawanie współczesnej nauki o zdrowiu oraz nasz dzisiejszy wpływ na jej światowy rozwój.

Gdzie: Warszawa, PGE Narodowy

Kiedy: 7 maja 2016

Wstęp wolny!

Grzybu
Latest posts by Grzybu (see all)

Komentarze