Podpisano umowę na Dzielnicowy Ośrodek Kultury na Ursynowie

23 maja została podpisana umowa na budowę Dzielnicowego Ośrodka Kultury. Miasto na realizację planowanej u zbiegu ulic Indiry Gandhi i al. Komisji Edukacji Narodowej inwestycji, przeznaczy blisko 21,4 mln zł.

Na Ursynowie realizowane są inwestycje bardzo ważne z punktu widzenia mieszkańców. Pod koniec grudnia 2016 r. rozpoczęła się budowa Szpitala Południowego. Już za parę tygodni rusza budowa Dzielnicowego Ośrodka Kultury.

– Na Ursynowie funkcjonują małe kluby i spółdzielcze domy kultury. Dzielnicowy Ośrodek Kultury pozwoli funkcjonować ze znacznie większym rozmachem i objąć szerszy niż dotąd obszar. Będzie to już druga samorządowa instytucja kultury na terenie dzielnicy Ursynów – mówi Hanna Gronkiewicz-Waltz, Prezydent m.st. Warszawy i dodaje – Mam nadzieję, że tę największą obok budowy Szpitala Południowego dzielnicową inwestycję uda się zakończyć zgodnie z harmonogramem i Ursynowskie Centrum Kultury rozwinie szybko skrzydła umożliwiając mieszkańcom lepszy dostęp do wydarzeń kulturalnych: koncertów, spektakli czy wystaw, jak również warsztatów dla dzieci i młodzieży w ramach edukacji kulturalnej.

Budowa Dzielnicowego Centrum Kultury przy ul. I. Gandhi
Na parterze zlokalizowany będzie hol wejściowy z galerią oraz klubem muzycznym, szatnie, sala widowiskowa i garderoby. Zespół sal dydaktycznych zaprojektowano na 2. i 3. piętrze. W budynku przewidziana jest sala widowiskowa na 350 osób oraz scena z pełną technologią sceniczną. Na drugiej kondygnacji zaprojektowano pokoje administracyjne i salę wielofunkcyjną z widownią na 100 osób, przystosowaną do przeprowadzania w niej widowisk artystycznych. Sala wielofunkcyjna może być również wykorzystywana, jako sala baletowa (po złożeniu foteli). Łączna powierzchnia użytkowa to 3 421,58 m². Przed budynkiem zostanie wybudowany parking na 107 miejsc postojowych.

– Tutaj, obok ursynowskiego Ratusza, gdzie marzyciele widzieli przyszłe Centrum Ursynowa, za kilkanaście dni rozpocznie się budowa centralnego obiektu kulturalnego na Ursynowie, obiektu na miarę aspiracji i potrzeb wszystkich mieszkańców naszej dzielnicy. Powstał już dzielnicowy ośrodek kultury na Zielonym Ursynowie. Zmierzyłem się też w tej kadencji z kilkoma innymi przedsięwzięciami, których realizacja wydawała się przez wiele lat mało realna, między innymi uruchomienie komunikacji na ul. Baletowej, o co mieszkańcy zabiegali od 40 lat, tak więc cieszę się, że mam szansę być ambasadorem i tego spełniającego się marzenia mieszkańców Ursynowa, pamiętając, co mówił nasz noblista Czesław Miłosz: „a więc pamiętaj – w trudną porę marzeń masz być ambasadorem” – mówi Robert Kempa, Burmistrz Dzielnicy Ursynów.

Jest to pierwszy dla tzw. Wysokiego Ursynowa dzielnicowy dom kultury. Będzie prowadził działalność w zakresie tworzenia i upowszechniania kultury. Obejmie ona edukację kulturalną, animację i rozwój amatorskiego ruchu artystycznego oraz zachowanie dziedzictwa kulturowego i lokalnej tradycji. W ramach postępowania na realizację tego zadania inwestycyjnego wpłynęło 8 ofert. Wykonawcą inwestycji, jest Moris – Polska Sp. z o.o. Koszt inwestycji to 21 398 356,06 zł brutto. Zakończenie prac budowlanych przewidziane jest na 31 sierpnia 2018 r.

Grzybu

Komentarze