Prawobrzeżna Warszawa dostanie 1,4 mld zł

Prawobrzeżna Warszawa dostanie 1,4 mld zł

W czwartek, 17 września radni stolicy przyjęli Zintegrowany Program Rewitalizacji m.st. Warszawy do 2022 roku.

Program był tworzony wspólnie z mieszkańcami, lokalnymi stowarzyszeniami, organizacjami pozarządowymi, ekspertami, aktywistami miejskimi. Działania skupią się w trzech dzielnicach (Praga-Północ, Praga-Południe, Targówek), na sześciu obszarach: Nowa i Stara Praga, Szmulki, Kamionek, Targówek Mieszkaniowy i Fabryczny. Łącznie mieszka tam 130 tysięcy osób (tyle, ile np. w Płocku).

Dokument przedstawia dogłębną analizę tych rejonów, wieloaspektowość zmian w różnych sferach: infrastruktury, kultury, sportu, polityki społecznej, aktywizacji i integracji mieszkańców. Z jednej strony będą to inwestycje w nowe budynki oraz dalsza poprawa stanu technicznego i walorów estetycznych historycznych kamienic. Z drugiej – zmiany umożliwią rozwój turystyki, kultury, sportu i gospodarki oraz wsparcie mieszkańców. – Nowy program rewitalizacji i II linia metra nadadzą Pradze śródmiejski charakter z zachowaniem jej tożsamości – podkreśla Hanna Gronkiewicz – Waltz, prezydent stolicy.

Program ma cztery główne cele:

Ożywienie społeczno-gospodarcze, podniesienie jakości przestrzeni publicznej, poprawę środowiska zgodnie z wymogami gospodarki niskoemisyjnej.

Rozwój turystyki, kultury i sportu w oparciu o tożsamość lokalną oraz dziedzictwo kulturowe.
Zapobieganie i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu.

Zwiększenie aktywności mieszkańców oraz ich udziału w różnych obszarach funkcjonowania miasta.
W realizacji programu zakłada się współpracę partnerów społecznych, miasta, dzielnic, spółek miejskich, ale też podmiotów komercyjnych – integralność, wieloaspektowość i wielosektorowość działań jest kluczem do zmian. Odzwierciedlają to m.in. narzędzia zarządzania programem.

Grzybu
Latest posts by Grzybu (see all)

Komentarze