Ruszają dyskusje o projektach budżetu obywatelskiego

Ruszają dyskusje o projektach budżetu obywatelskiego

Od 15 lutego potrwają spotkania dyskusyjne w dzielnicach, podczas których będzie można porozmawiać o 2649 pomysłach zgłoszonych w ramach trzeciej edycji budżetu partycypacyjnego w Warszawie. Do wyboru jest aż 130 spotkań w 18 dzielnicach. Etap dyskusji potrwa do 6 marca.

Jak można dyskutować o zgłoszonych projektach?

·  internetowo – wypowiadając się na forum dyskusyjnym na stronie twojbudzet.um.warszawa.pl lub wysyłając wiadomość bezpośrednio do autora pomysłu.
·  na spotkaniach dyskusyjnych w swojej Dzielnicy (terminy spotkań w załączniku oraz na stronie twojbudzet.um.warszawa.pl lub w Urzędzie Dzielnicy.

Warto wziąć udział w dyskusji, ponieważ jest to szansa na ulepszenie zgłoszonych pomysłów. W wyniku rozmów każdy projekt może być uzupełniony i dopracowany lub zupełnie zmieniony. Autorzy mogą modyfikować swoje projekty od połowy lutego do 13 marca 2016 roku. Na spotkaniach, oprócz autorów pomysłów obecni będą pracownicy odpowiednich wydziałów w urzędach dzielnic i jednostek, przedstawiciele dzielnicowych zespołów ds. budżetu partycypacyjnego i wszyscy zainteresowani projektami ze swojego otoczenia mieszkańcy.

UWAGA,  Obecność projektodawcy lub jego przedstawiciela na spotkaniu dyskusyjnym jest obowiązkowa. Nieobecność projektodawcy jest jednoznaczna z wycofaniem projektu!

Podsumowanie pierwszego etapu budżetu partycypacyjnego na 2017 rok

W ramach trzeciej edycji budżetu partycypacyjnego w Warszawie do rozdysponowania jest 58 588 894 zł.
Przez dwa miesiące 1344 mieszkańców Warszawy zgłosiło łącznie 2 649 projektów. To o ponad 300 projektów więcej niż w poprzedniej edycji.
Najwięcej projektów dotyczy Mokotowa 316. Na drugim miejscu jest Praga-Południe 218, na trzecim Wola 216, zaraz za nimi Ursynów (195), Bielany (192) i Wawer (190). Inaczej te liczby wyglądają gdy porównamy dzielnice biorąc pod uwagę liczbę projektów na 1000 mieszkańców. W tym zestawieniu najwięcej projektów złożono w dzielnicy Wesoła, następnie w Wawrze, Włochach i Rembertowie.

77% (2040) wszystkich projektów zostało zgłoszonych elektronicznie, 23% (609) z wykorzystaniem papierowego formularza.
50,25% wszystkich projektodawców stanowiły kobiety, 49,75% to mężczyźni.
Najwięcej projektów zgłosiły osoby pomiędzy 35 a 44 rokiem życia, bo 35%, na drugim miejscu są osoby w wieku 25-34 lata – 34%.

Rekordzistą jest osoba, która złożyła 47 projektów, aż 11 autorów złożyło przynajmniej po 15 projektów.
Najwięcej zgłoszonych projektów dotyczy przestrzeni publicznej – 1226, na drugim miejscu jest edukacja 1074, najmniej projektów jest z zakresu pomocy społecznej – 159.
Wszystkie zgłoszone projekty opiewają na kwotę 310 567 949,34 zł.

kalendarz_spotkan_dyskusyjnych

Grzybu

Komentarze