Ruszają konsultacje społeczne w sprawie zmian na Pradze

Ruszają konsultacje społeczne w sprawie zmian na Pradze

Jak zmieni się Stara i Nowa Praga, Szmulki, Kamionek, Targówek Fabryczny i Mieszkaniowy? To zależy także od Ciebie. Rozpoczynają się konsultacje społeczne Zintegrowanego Programu Rewitalizacji do 2022 roku, czyli wieloaspektowych działań w określonych rejonach prawobrzeżnej Warszawy.

Ostatnie lata: nowe inwestycje i modernizacje

Od 2007r. powstały budynki komunalne na obydwu Pragach i Targówku (łącznie 800 mieszkań). Na samej Pradze-Północ 1,5 tys. mieszkań zostało przyłączonych do centralnego ogrzewania, a 190 przeszło generalny remont. W tych dzielnicach zbudowano lub zmodernizowano 40 placów zabaw, powstało 38 siłowni plenerowych, 30 stacji Veturilo. Od 2013 roku działają Lokalne Systemy Wsparcia, czyli pomoc dzieciom i młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym. Muzeum Warszawskiej Pragi, Stadion Narodowy, węzły komunikacyjne, a przede wszystkim II linia metra dały impuls do zmian w tej części miasta. – Nowy program rewitalizacji i II linia metra nadadzą Pradze śródmiejski charakter z zachowaniem jej tożsamości – podkreśla Hanna Gronkiewicz – Waltz, Prezydent stolicy.

Zintegrowany Program Rewitalizacji do 2022 roku

Projekt program przedstawiony do konsultacji był tworzony wspólnie z mieszkańcami, lokalnymi stowarzyszeniami, organizacjami pozarządowymi, ekspertami, aktywistami miejskimi. Bardzo ważny etap prac stanowiły właśnie warsztaty z mieszkańcami, które odbyły się we wszystkich trzech dzielnicach. Prowadziły je organizacje pozarządowe wyłonione w konkursie. Długi czas był przeznaczony nie tylko na diagnozę sytuacji, zdefiniowanie problemów, ale także na rozpoznanie potencjału Pragi i Targówka.

Koncepcja nowego programu została oparta na doświadczeniach poprzedniego, Lokalnego Programu Rewitalizacji do 2013 roku i jest spójna ze strategiami Unii Europejskiej, Polski (Narodowy Program Rewitalizacji) i miejskimi, jak np. Społeczna Strategia Warszawy.

Działania w ramach nowego programu rewitalizacji skupią się w trzech dzielnicach (Praga-Północ, Praga-Południe, Targówek) na 6 obszarach: Nowa i Stara Praga, Szmulowizna, Kamionek, Targówek Mieszkaniowy i Fabryczny. Łącznie mieszka tam 130 tysięcy osób (tyle, ile np. w Płocku).

To pierwszy dokument w mieście, który w tak kompleksowy sposób przedstawia dogłębną analizę tych rejonów, wieloaspektowość zmian w różnych sferach: infrastruktury, kultury, sportu, polityki społecznej, aktywizacji i integracji mieszkańców. Z jednej strony mają to być inwestycje w nowe budynki oraz dalsza poprawa stanu technicznego i walorów estetycznych historycznych kamienic. Z drugiej – zaproponowane zmiany umożliwią rozwój turystyki, kultury, sportu i gospodarki oraz wsparcie mieszkańców. Ta pomoc ma polegać m.in. na podnoszeniu aktywności zawodowej mieszkańców, na zapobieganiu wykluczeniu dzieci, młodzieży, osób bezrobotnych, niepełnosprawnych i seniorów.

Konsultacje społeczne na temat przyszłości Pragi odbędą się w kwietniu.

Spotkanie otwierające:

9 kwietnia (czwartek), godz. 17.30-19.30, Teatr Baj, ul. Jagiellońska 28.

Spotkania konsultacyjne:

· Targówek: 16 kwietnia (czwartek), godz. 17.30-20.30, Szkoła Podstawowa Nr 114, ul. Remiszewska 40,

· Praga-Południe: 23 kwietnia (czwartek) godz. 17.30-20.30, Centrum Paca, ul. M. Paca 40,

· Praga-Północ: 29 kwietnia (środa), godz. 17.30-20.30, Muzeum Warszawskiej Pragi, ul. Targowa 50/52.

Uwagi można zgłaszać do 29 kwietnia 2015 r. na adres: rewitalizacja@um.warszawa,pl

Spotkanie podsumowujące: 17 czerwca (środa), godz. 17.30-19.30, Teatr Powszechny, ul. Jana Zamoyskiego 20.

 

W weekendy poprzedzające spotkania konsultacyjne zapraszamy mieszkańców na spacery z przewodnikami. Trasy będą przebiegać obok zabytków oraz przez lokalizacje objęte Zintegrowanym Programem Rewitalizacji, który jest współtworzony z mieszkańcami. (spacery bez rejestracji, wstęp wolny).

Grzybu
Latest posts by Grzybu (see all)

Komentarze