Samochodówka zyskała nowoczesną halę do nauki

Samochodówka zyskała nowoczesną halę do nauki

Od września uczniowie Zespołu Szkół Samochodowych i Licealnych nr 1 przy ul. Szczęśliwickiej mają zajęcia praktyczne na wysokim poziomie, dzięki nowej hali dydaktycznej ze specjalistycznym sprzętem niezbędnym do nauki zawodu.

Szkoła z 90-letnią tradycją, od 2012 roku ma siedzibę na Ochocie. Ochocka „samochodówka” jest najstarszą szkołą samochodową w Polsce; kontynuuje historię i tradycje powstałej w 1925 roku Państwowej Szkoły Technicznej. Szkoła jest wyposażona w nowoczesne pomoce dydaktyczne, ma własny ośrodek szkolenia kierowców oraz rozbudowane zaplecze sportowe. Doświadczona kadra pedagogiczna gwarantuje dobre przygotowanie do egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie. Współpraca z Wojskową Akademią Techniczną i Politechniką Warszawską daje dodatkową możliwość uczestnictwa w wykładach i otwartych lekcjach w laboratoriach oraz pracowniach samochodowych. W Zespole Szkół Samochodowych uczy się 334 młodych ludzi – wybierają ją głównie chłopcy, w tej liczbie jest zaledwie pięć uczennic.

– Od 2007 r. poprawiamy jakość szkolnictwa zawodowego i dostosowujemy je do potrzeb rynku pracy. Dbamy o technika i staramy się, aby usługi edukacyjne w tych placówkach były na wysokim poziomie – mówiła Hanna Gronkiewicz-Waltz, prezydent Warszawy podczas otwarcia nowoczesnej hali.

Wybudowanie hali dydaktycznej, w której diagnozowane i naprawiane będą samochody oznacza więcej dodatkowych zajęć praktycznych, co dla szkoły uczącej zawodów z branży motoryzacyjnej jest niezwykle ważne. Hala jest nowocześnie wyposażona w podnośniki i sprzęt diagnostyczny. Przed halą znajduje się plac manewrowy, na którym można będzie przegotowywać się do egzaminów na prawo jazdy – to oczywiście jeden z obowiązkowych elementów w ramach nauki w tej szkole. Warto zaznaczyć, że przy okazji tej inwestycji nie zostało wycięte ani jedno drzewo, tuż obok budynku nowej hali rośnie spokojnie dorodna, stara jabłoń. Koszt inwestycji to blisko 6 mln. zł. Hala powstała w 12 miesięcy.

Technikum = dobry zawód
Stolica ma bardzo bogatą ofertę kształcenia w 45 technikach i 25 szkołach branżowych I-go stopnia dla młodzieży. W roku szkolnym 2017/2018 w stołecznych technikach młodzi ludzie zdobywają doświadczenie w nowych zawodach takich jak technik: fotografii i multimediów, grafiki i poligrafii cyfrowej, realizacji nagrań i nagłośnień, budowy dróg, szerokopasmowej komunikacji elektronicznej, inżynierii sanitarnej, optyk, technologii drewna. W Warszawie można się kształcić w technikum w 50 zawodach (w tym w 8 nowych) i w 23 w branżowej szkole I stopnia (w tym w 2 nowych: kierowca-mechanik, monter sieci i instalacji sanitarnych).

– W technikum uczymy się projektować, szyć, pokazujemy to, co zrobiliśmy, a dzięki temu możemy znaleźć później pracę u najlepszych, tak jak ja znalazłam u Roberta Kupisza. Zdecydowanie polecam wybór technikum odzieżowego – mówi Blanka Kozłowska, absolwentka technikum odzieżowego. – To była bardzo dobra decyzja, żeby pójść do technikum budowlanego. Wykorzystałem tę wiedzę przy budowie stacji metra Dworzec Wileński i przy budowie Hali Koszyki – mówi Paweł Suchowiecki, absolwent technikum budowlanego.

Od 2007 r. poprawia się jakość usług edukacyjnych świadczonych przez szkoły zawodowe i dostosowywanie programu kształcenia do potrzeb rynku pracy. Ratusz i szkoły zawarły liczne porozumienia ze związkami pracodawców, uczelniami, firmami. Dzięki tym działaniom, a także współpracy z pracodawcami prowadzonej bezpośrednio przez szkoły zawodowe (około 30 porozumień), praktyki odbywają się w nowoczesnych firmach. Warszawskie szkoły powiększyły również swoją ofertę o nowe zawody. Pozytywnym akcentem, a także potwierdzeniem powyższego jest fakt, iż już 1/3 absolwentów gimnazjów wybiera szkołę zawodową (2006 – 1/4 uczniów). Dziś do techników uczęszcza 17 848 młodych ludzi, a do 33 szkół branżowych I-go stopnia i ostatnich roczników zasadniczych szkół zawodowych – 1675.

Wsparcie dla 4,4 tys. uczniów w wyborze zawodu
Przypomnijmy, 11 września władze Warszawy podpisały umowę na projekt „Być bliżej rynku pracy”, który otrzyma ponad 2,1 mln zł unijnego dofinansowania z RPO WM 2014-2020. Przedsięwzięcie będzie realizowane w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego i dotyczy szkół znajdujących się na terenie Warszawy, Grodziska Mazowieckiego, Łomianek, Marek, Milanówka, Otwocka, Nadarzyna, Pruszkowa, Ząbek oraz Zielonki.

W ramach projektu w 71 szkołach, w tym 52 w Warszawie, utworzone zostaną Szkolne Punkty Informacji i Kariery (SPInKa). Zostaną one wyposażone w pomoce dydaktyczne, fachową literaturę oraz materiały dydaktyczne, wykorzystywane podczas prowadzenia działań doradczo-warsztatowych. Nauczyciele będą uczestniczyć w studiach podyplomowych i szkoleniach, a uczniowie – w zajęciach z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego rozwijając swoje kluczowe kompetencje i planując karierę zawodową pod okiem specjalistów. Trzecim bardzo ważnym elementem projektu jest współpraca z pracodawcami. Oprócz spotkań w szkołach, czy różnych konkursów, uczniowie będą odwiedzać pracodawców i poznawać specyfikę różnych zawodów. Projekt otrzyma ponad 2,1 mln zł dofinansowania w ramach Działania 10.3 Doskonalenie zawodowe, Poddziałania 10.3.3 Doradztwo edukacyjno-zawodowe w ramach ZIT. Całkowita wartość projektu wynosi blisko 2,4 mln zł.

Grzybu

Komentarze