Targi Pracy IT PW 2019

Przyjdź i porozmawiaj z czołowymi pracodawcami. Niezależnie od poziomu doświadczenia, znajdź pracę, praktyki lub staż i dowiedz się, jakie są trendy i w którym kierunku warto się rozwijać.

? KIEDY: 7/03 (czwartek) 9:30 – 15:30
? GDZIE: Budynek Wydziału Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechniki Warszawskiej
? #ZAREJESTRUJ_SIĘ (opcjonalnie): Zostaw CV wszystkim wystawcom oraz odbierz hot doga ? lub wegańskiego gofra ? i wygraj Xboxa lub przejazd Teslą.
2️⃣ Jak pokazują statystyki, CO DRUGI odwiedzający znajduje lub zmienia zatrudnienie dzięki uczestnictwie w Targach Pracy IT 2️⃣

Warto przyjść, bo ROZWÓJ ZAWODOWY:
❱❱ PIERWSZA PRACA / PRAKTYKI? Właśnie tutaj je znajdziesz!
❱❱ PRACUJESZ? Znajdź zatrudnienie na lepszych warunkach
❱❱ NIE SZUKASZ? Dowiedz się jakie są trendy i w czym warto się rozwijać
❱❱ SKONSULTUJ CV z doradcami zawodowymi Biura Karier
❱❱ NIE WIESZ O CO PYTAĆ? Na wejściu otrzymasz od nas poradnik
❱❱ NIE MOŻESZ DOTRZEĆ? Zawsze warto zostawić CV przez stronę targów – prześlemy je automatycznie do wszystkich wystawców

Warto przyjść, bo DODATKOWO:
❱❱ ZJEDZ HOT DOGA LUB WEGAŃSKIEGO GOFRA: którymi będziemy częstować wszystkich zarejestrowanych
❱❱ ODBIERZ PODCZAS TARGÓW: liczne gadżety i nagrody znajdujące się u wystawców
❱❱ WYGRAJ PODCZAS TARGÓW: co 2h inna nagroda: elektryczna deskorolka, Playstation Classic, okulary VR
❱❱ WYGRAJ PO TARGACH: zostaw swoje CV pracodawcom poprzez stronę targów i zgarnij Xboxa OneS lub przejazd Teslą

——
SPONSORZY: PwC, XTB, KMD
ORGANIZATOR GŁÓWNY: Fundacja Academic Partners
WSPÓŁORGANIZATORZY: Biuro Karier UP, WRS MiNI, WRS EiTI, WRS EE, Koło Naukowe Informatyków
FACEBOOK: www.facebook.com/OfertyPracyITPW
GRUPA: www.facebook.com/groups/ofertypracyitpw/
WWW: www.TargiPracyIT.pl/PW
____________________________________________
[ENGLISH]

Come to the fairs and talk to the top IT employers, eat a hot dog or vegan waffle and every 2 hours win an electric skateboard, VR glasses or Playstation Classic!

? WHEN: 07/03 (Thursday) 9:30 – 15:30
? WHERE: In the building of MiNI PW
? #REGISTER (optional): To submit a CV to all exhibitors at once, get a hot dog ? or vegan waffle ? during the event and win an Xbox or a Tesla ride.
2️⃣EVERY 2-ND: participant, as out study shows, finds or changes employment thanks to participating in the fairs2️⃣

It is worth to come, because of CAREER DEVELOPMENT:
❱❱ FIRST WORK / INTERNSHIP? You will find them here!
❱❱ ALREADY GOT A JOB? Find employment on better terms
❱❱ NOT LOOKING FOR A JOB? Find out what our the current technology and career trends, in which it’s worth to develop Yourself
❱❱ CONSULT A CV with a University Career Office’s Consultants
❱❱ NOT SURE WHAT TO ASK ABOUT? At the entrance you will receive a guidebook
❱❱ NOT ABLE TO JOIN? It is always a good idea to submit your CV by our webpage – we will automatically send it to all exhibitors

It is worth to come because of a FEW EXTRAS:
❱❱ EAT HOT-DOGS OR VEGAN WAFFLES: which will be provided to all of our registered participants
❱❱ PICK UP AT THE FAIRS: gadgets and prizes from exhibitors
❱❱ WIN DURING THE FAIRS: every 2 hours: electric skateboard, Playstation Classic, VR goggle
❱❱ WIN AFTER THE FAIRS: leave your CV to employers via the fair’s page and grab an Xbox OneS or a Tesla ride

——
SPONSORS: PwC, XTB, KMD
MAIN ORGANIZER: Academic Partners Foundation
CO-ORGANIZERS: PW Career Office, Students’ Union Faculty Council of MiNI, Students’ Union Faculty Council of EiTI, Students’ Union Faculty Council of EE, IT specialist Students Club
FACEBOOK: www.facebook.com/OfertyPracyITPW
GROUP: www.facebook.com/groups/ofertypracyitpw/
WWW: www.TargiPracyIT.pl/PW

Grzybu

Komentarze