W niedzielę rusza Festiwal Sztuki i Społeczności „Miasto Szczęśliwe”

W niedzielę rusza Festiwal Sztuki i Społeczności "Miasto Szczęśliwe"

Od 8 maja do września zapraszamy mieszkańców na Festiwal Sztuki i Społeczności „Miasto Szczęśliwe”. To nowa inicjatywa artystyczno-społeczna zorganizowana przez Teatr Powszechny we współpracy z instytucjami kultury i organizacjami pozarządowymi, przy wsparciu miasta stołecznego Warszawy.

– Zależy nam, aby mieszkańców zaangażować w działanie tego festiwalu, który wpisuje się w Zintegrowany Program Rewitalizacji m.st. Warszawy do 2022 roku – mówi Michał Olszewski, wiceprezydent stolicy – w programie, oprócz budowy i modernizacji ośrodków kultury, jak Sinfonia Varsovia czy Teatr Baj zapisane są właśnie takie projekty.

Współpraca, wolność, demokracja, niwelowanie podziałów społecznych – m.in. tym wartościom jest dedykowany Festiwal „Miasto Szczęśliwe”. Tytuł festiwalu nawiązuje do książki Charlesa Montgomery’ego dotyczącej tego, jak miasto, jego organizacja i infrastruktura, wpływają na jakość i styl życia mieszkańców. Festiwal „Miasto Szczęśliwe” będzie dialogiem ludzi sztuki i społeczności lokalnej. Inicjatywa wynika z chęci pogłębienia współpracy instytucji kultury, organizacji pozarządowych oraz różnych grup artystycznych i mieszkańców prawobrzeżnej Warszawy. Partnerami festiwalu są m.in.: Stowarzyszenie Komuna//Warszawa, Stowarzyszenie Pedagogów Teatru LUB/LAB, Fundacja Strefa Wolnosłowa, organizacje działające przy ul. Ząbkowskiej i Targowej (Fundacja Nadaye, Koneser, Fundacja XIX Dzielnica Kultury, Stowarzyszenie Hokuspokus, Fundacja Zmiana) oraz instytucje: Teatr Baj, Sinfonia Varsovia, Goethe Institut. „Miasto Szczęśliwe” ma charakter międzynarodowy – wezmą w nim udział artyści i działacze społeczni nie tylko z Warszawy, ale także z Niemiec, Belgii, Francji, Włoch, i Austrii.

Program festiwalu realizowany będzie wokół trzech głównych tematów – rewitalizacji, różnorodności kulturowej oraz uczestnictwa.

Rewitalizacja
Centralnym elementem działań będzie Ogród Powszechny (dziedziniec przed Teatrem Powszechnym), stworzony na wzór ogrodów społecznościowych powstających w wielu miastach na świecie. Odbędą się tam debaty wokół tematów odpowiedzialności lokalnych społeczności za miasta, w których żyją oraz możliwych nowych form demokracji bezpośredniej, a ekologiczny aspekt ogrodu promowany będzie poprzez działania muzyczne (koncerty i warsztaty) m.in. Wiedeńskiej Orkiestry Warzywnej. Zaprezentowane zostaną też spektakle: „Klęski w dziejach miasta” w reż. Weroniki Szczawińskiej z Teatru im. Bogusławskiego w Kaliszu oraz „Biała siła, czarna pamięć” w reż. Piotra Ratajczaka z Teatru Dramatycznego im. Aleksandra Węgierki w Białymstoku. Jako imprezy towarzyszące odbędą się debaty i wykłady.

Różnorodność kulturowa i migracje
Prezentacje artystyczne skupione zostaną wokół dwóch spektakli Maxim Gorki Theater z Berlina – sceny, która w ostatnich latach koncentrowała się na prezentacji problemów i wyzwań, jakie niesie ze sobą funkcjonowanie wielokulturowego społeczeństwa niemieckiego w XXI wieku. Prezentacje te wpisują się w 25. rocznicę podpisania między stolicami Niemiec i Polski umowy o współpracy. Część społeczna skupiona będzie wokół działań w ramach projektu „ATLAS”, współprowadzonego przez Strefę WolnoSłową – na kwestii włączania uchodźców w wybranych miastach Europy w działania społeczne. W ramach projektu zaprezentowane zostaną warsztaty i spektakle m.in. z Włoch, Francji i Belgii.

Uczestnictwo i spójność społeczna
Ważnym wydarzeniem będzie „Otwarta Ząbkowska” w formule wakacyjnego i dostępnego dla wszystkich festiwalu na zamkniętej dla ruchu ulicy Ząbkowskiej. W realizację poszczególnych punktów programu zaangażowały się stowarzyszenia działające wokół ulicy Ząbkowskiej. Nowością będzie pula środków przeznaczonych na mikrogranty („projekty podwórkowe”). W działania społeczne wpisane zostaną też dwa projekty artystyczne realizowane przez zaproszonych do współpracy artystów – Agnieszkę Błońską i Wojciecha Blecharza, zainteresowanych projektami w przestrzeni miejskiej, powstającymi we współpracy z mieszkańcami. Agnieszka Błońska zrealizuje spektakl społecznościowy, dla którego punktem wyjścia będą wywiady z mieszkańcami Pragi. Wojciech Blecharz zrealizuje „PARK-OPERĘ”, czyli operę napisaną specjalnie na festiwal, której akcja będzie się rozgrywać w Parku Skaryszewskim. Z kolei Komuna//Warszawa przygotuje projekt dedykowany ulicy Lubelskiej, zatytułowany „Szczęście na Pradze”. We współpracy z Programem II Polskiego Radia Teatr Powszechny zrealizuje dwa słuchowiska na żywo – „Chamowo” Mirona Białoszewskiego w reż. Pawła Łysaka i przeznaczoną dla dzieci i młodzieży „Kotkę Brygidy” Joanny Rudniańskiej. Stowarzyszenie Pedagogów LUB/LAB zrealizuje z mieszkańcami cykl warsztatów i pokazów w ramach „Najmniejszego Teatru Świata”, powołującego mini-teatry w pudełkach, które każdy będzie mógł animować. Propozycję mobilnego „teatru podwórkowego” stworzy też Teatr Baj.

KALENDARZ NAJWAŻNIEJSZYCH WYDARZEŃ

 • 8 maja, 18.00, Scena Mała – Christophe Meierhans „SOME USE FOR YOUR BROKEN CLAY POTS”
 • 14 maja, 18.00, dziedziniec teatru – WIEDEŃSKA ORKIESTRA WARZYWNA
 • 22 maja, 17.00 – otwarcie OGRODU POWSZECHNEGO; 20:00 – koncert Warsaw Improvisers Orchestra
 • 22 maja, 18.00, Scena Mała – Teatr Dramatyczny im. A. Węgierki w Białymstoku, „BIAŁA SIŁA, CZARNA PAMIĘĆ”, reż. Piotra Ratajczak
 • 29 maja, 19.30, Scena Mała – Teatr im. Bogusławskiego w Kaliszu, „KLĘSKI W DZIEJACH MIASTA”, reż. Weronika Szczawińska
 • 26 czerwca, 19.30, Scena Mała – ATLAS – spektakl kunstZ / Antwerpia / międzynarodowy projekt ATLAS
 • 27czerwca, 19.30, Scena Mała – ATLAS – spektakl Strefy WolnoSłowej / Warszawa / międzynarodowy projekt ATLAS
 • 28 czerwca, 19.30, Scena Mała – ATLAS – spektakl Compagnie CK-Points / Paryż / międzynarodowy projekt ATLAS
 • 30 czerwca, 19.30, Scena Mała – ATLAS – spektakl Compagnie CK-Points / Paryż / międzynarodowy projekt ATLAS
 • 30 czerwca, 21.00, Ogród Powszechny – ATLAS/Great Learning (koncert) / międzynarodowy projekt ATLAS
 • 1 lipca, 19.30, Scena Mała – ATLAS – spektakl Cantieri Meticci / Bolonia / międzynarodowy projekt ATLAS
 • 3 lipca, 19.00, Scena Duża – Maxim Gorki Theater, Berlin, „COMMON GROUND”, reż. Yael Ronnen
 • 4 lipca, 19.30, Scena Mała – Maxim Gorki Theater, Berlin, „IN UNSEREM NAMEN”, reż. Sebastian Nübling
 • lipiec – OTWARTA ZĄBKOWSKA
 • 9, 10 lipca – „PRASKIE SI-FI”, reż. Agnieszka Błońska
 • 16, 17 lipca – „PARK-OPERA”, koncepcja i kompozycja – Wojciech Blecharz

*oprócz tych wydarzeń odbywać się będą cykliczne: debaty, warsztaty, spotkania i inne imprezy towarzyszące.

Grzybu

Komentarze