Warsaw off ART – II Edycja 2019

W tegorocznej edycji Warsaw off ART 2019, która odbędzie się w dniach 20−22.09 uczestniczyć będzie aż 28 artystek i artystów. To dwa razy więcej niż w zeszłym roku! Tym razem gościć będziemy nie tylko twórców warszawskich, ale także artystów z Gdańska, Krakowa, Gdyni, Łodzi, Katowic i Bydgoszczy. Będzie także gość z Australii (Melbourne).
Po zeszłorocznym sukcesie frekwencyjnym nasza oddolna, spontaniczna inicjatywa spotkała się z dużym zainteresowaniem kuratorów i kolekcjonerów sztuki. Przy wsparciu patronów medialnych Warsaw off ART na stałe zagościło na mapie wydarzeń kulturalnych Warszawy. Pod tegorocznym hasłem „Art has no rules” zebraliśmy grupę interesujących artystek i artystów. Są wśród nas zarówno tacy twórcy, którzy mają już na swoim koncie duży dorobek i międzynarodowe sukcesy, jak również zaprezentują się młodzi artyści będący dopiero na początku swojej kariery.
Wachlarz inicjatyw jest szeroki: instalacje świetlne, filmy reżyserskie, mocny performance, rzeźba elektryczna, a nawet sztuka inspirowana pracą termitów. Zobaczyć będzie można również malarstwo wykraczające poza utarte schematy i tradycje. Pokażemy sztukę, w której wiatr, woda, ogień i ziemia kształtują wizję artystyczną.

Otwarcie tegorocznej edycji Warsaw off ART odbędzie się 20.09 o godz. 19.00 w Galeria Bohema. W dniach 21−22.09 zapraszamy do odwiedzenia wielu ciekawych i offowych miejsc, w tym: pracowni warszawskich artystów, wyznaczonych stref artystycznych oraz wystaw zbiorowych.
W sobotę (21.09) jak zawsze bawimy się wspólnie na afterparty. W tym roku zapraszamy do lokalu Klub CH25 przy ul. Chłodnej 25, gdzie znajduje się nasze centrum festiwalowe. Dodatkowo prezentowane będą tu wystawy i performance, a także odbędzie się koncert muzyki off.

Zapraszamy.
Piotr Ambroziak – pomysłodawca oraz kurator „Warsaw off ART”
Artystki oraz artyści, uczestniczący w „Warsaw off ART 2019”

PRACOWNIE I GALERIE CZYNNE BĘDĄ W SOBOTĘ I NIEDZIELĘ W GODZ. 12.00-20.00

 1. PIOTR AMBROZIAK
  1. www.artnew.eu
  2. Pracownia: ul. Nalewki 6, I klatka,
  3. Dawna Pralnia
  4. Muranów-Śródmieście
  5. tel. 502-491-577
 2. BARANOWSKI TADEUSZ
  1. www.tadeuszbaranowski.com
  2. Galeria Bohema
  3. Al. Jerozolimskie 99 lok. 2
  4. Śródmieście
 3. BOROWSKA DOROTA
  1. www.facebook.com/borowska.art
  2. Galeria Bohema
  3. Al. Jerozolimskie 99 lok. 2
  4. Śródmieście
  5. tel.: 534 327 157
 4. DANIEC MAGDALENA
  1. www.behance.net/magdalenadeb14
  2. Klub na Hożej – ul. Hoża 41 lok. 2
  3. I piętro, Śródmieście
  4. ul. Efraima Schroegera 72/8
  5. wejście od podwórka
  6. na tyłach kamienicy
  7. Stare Bielany
  8. tel.: 501 747 049
 5. DIERŻ EDYTA
  1. www.edyta.dzierz.netgaleria.pl
  2. Pracownia 23, ul. Floriańska 12
  3. lok. 23, III klatka, domofon nr 23
  4. Praga-Północ
  5. tel.: 660 799 127
 6. FICT DIANA
  1. www.instagram.com/diana.fict
  2. Pracownia: ul. Poznańska 38/24
  3. klatka w bramie, 6 piętro
  4. Śródmieście
  5. tel.: 796 640 910
 7. GRUSZCZYŃSKI FILIP
  1. www.filipgruszczynski.com
  2. Pracownia: ul. Freta 53/55 m. 8,
  3. wejście od ul. Franciszkańskiej 1
  4. I klatka po lewej, poddasze
  5. Śródmieście
  6. Wystawa: Centrum Promocji
  7. Kultury, ul. Podskarbińska 2
  8. Praga-Południe
  9. tel.: 607 440 722
 8. IWAN BARTOSZ
  1. www.bartosziwan.com.pl
  2. Centrum Kreatywności
  3. ul. Targowa 56
  4. Praga-Północ
  5. tel.: 693 284 343
 1. JANIAK KINGA
  1. www.flickr.com/photos/kingajaniak
  2. Centrum Kreatywności
  3. ul. Targowa 56
  4. Praga-Północ
  5. tel.: 789 250 952
 2. JANYST KUBA
  1. janyst.art.pl
  2. Centrum Kreatywności
  3. ul. Targowa 56
  4. Praga-Północ
  5. tel.: 510 378 859
 3. KALWAJTYS ANNA
  1. www.facebook.com
  2. ul. Chłodna 25, Wola
  3. Godziny performance:
  4. sob.: 21.00, niedz.: 17.00
  5. tel.: 511 310 808
 4. KOBIERECKA MAGDALENA
  1. www.magdalenakobierecka.com
  2. ul. Efraima Schroegera 72/8
  3. wejście od podwórka
  4. na tyłach kamienicy,
  5. Stare Bielany
  6. tel.: 518 859 973
 5. KOPER ALEKSANDRA
  1. koper.portfoliobox.net
  2. Centrum Kreatywności
  3. ul. Targowa 56
  4. Praga-Północ
  5. tel.: 784 183 140
 6. KOWALCZYK WOJCIECH
  1. https://www.facebook.com
  2. Gościnnie w Pracowni 23, ul. Floriańska
  3. 12 lok. 23, III klatka, domofon nr 23
  4. Performance: sob.: 18.00, niedz.: 18.00
  5. Pracownia 23, Praga-Północ
  6. Performance: sob.: 20.30
  7. Chłodna 25, Wola
  8. tel.: 502 021 341
 7. MISZTAL MONIKA
  1. http://monikamisztal.com/
  2. Pracownia: ul. 11 Listopada 22 lok. 7
  3. Praga-Północ
  4. tel.: 536 003 073
 8. MROCZKA MICHAŁ
  1. www.behance.net/michalmroczka
  2. Centrum Kreatywności
  3. Targowa 56
  4. Praga-Północ
  5. tel.: 696 155 248
 9. MRÓZ KAMILA
  1. www.kamilamroz.pl
  2. Centrum Kreatywności
  3. Targowa 56
  4. Praga-Północ
  5. tel.: 511 656 795
 1. NASIŁOWSKA JOANNA
  1. www.instagram.com
  2. Gościnnie w Pracowni 23, ul. Floriańska
  3. 12 lok. 23, III klatka, domofon nr 23
  4. Praga-Północ
  5. tel.: 573 940 775
 2. NOT YOUR PICTURES
  1. Fryc Karma + Pokropek AA. Michał
  2. www.facebook.com
  3. Pracownia: ul. Finlandzka 12/1
  4. domofon 101, budynek na lewo
  5. Saska Kępa
  6. tel.: 605 035 605
 3. POLAK WIKTOR
  1. Film – Galeria Bohema
  2. Al. Jerozolimskie 99 lok. 2
  3. Śródmieście
  4. Film – Pracownia: ul. Nalewki 6,
  5. I klatka Dawna Pralnia
  6. Muranów-Śródmieście
 4. RUDYK WALDEMAR
  1. www.facebook.com
  2. Klub na Hożej – ul. Hoża 41 lok. 2
  3. I piętro
  4. Śródmieście
  5. tel.: 601 661 771
 5. SUTRYK MARCIN
  1. issuu.com/marcinsutryk/
  2. Gościnnie w Pracowni 23, ul. Floriańska
  3. 12 lok. 23, III klatka,
  4. domofon nr 23
  5. Praga-Północ
  6. tel.: 506 046 764
 6. SZWABE PIOTR VEL PISZ
  1. www.szwabe.com
  2. Klub na Hożej – ul. Hoża 41 lok. 2
  3. I piętro
  4. Śródmieście
  5. tel.: 509 256 016
 7. TOBOLEWSKI TOMASZ
  1. www.bohemanowasztuka.pl/
  2. Galeria Bohema
  3. Al. Jerozolimskie 99 lok. 2
  4. Śródmieście
 8. WĄSOWSKI PAWEŁ
  1. www.bohemanowasztuka.pl/
  2. Galeria Bohema
  3. Al. Jerozolimskie 99 lok. 2
  4. Śródmieście
 9. WISZNIEWSKA BOŻENA
  1. www.bozenawiszniewski.com
  2. Gościnnie w Pracowni 23,
  3. ul. Floriańska 12 lok. 23,
  4. III klatka, domofon nr 23
  5. Praga-Północ
 10. ZAKRZEWSKI PAWEŁ
  1. www.pawelzakrzewski.eu
  2. Centrum Kreatywności
  3. ul.Targowa 56
  4. Praga-Północ

———

This year\’s edition of Warsaw off ART 2019 will take place from 20th to 22nd September. 28 artists will participate in this second edition. That’s twice as much as last year! This time we will not only host artists from Warsaw, but also artists from Gdansk, Krakow, Gdynia, Lódź, Katowice and Bydgoszcz. There will also be a guest artist from Australia (Melbourne).

After last year’s success, our spontaneous initiative was met with great interest from art curators and collectors.
With the support of the media, the Warsaw off ART permanently appeared on the map of cultural events in Warsaw.
Under this year’s slogan „ART HAS NO RULES” we have gathered a group of interesting artists.

We have included all kinds of artists, some of whom have already accomplished great achievements and international success, as well as young artists who are just at the beginning of their careers.

The range of initiatives is wide: light installations, directing films, strong performance, electric sculpture and even art inspired by termites. You can also see paintings that go beyond the usual patterns and traditions. We will show an art that is shaped and inspired by wind, water, fire and earth.

The opening of this year\’s edition of Warsaw off ART will take place on 20th September at 7.00pm at the Bohema Gallery. From 21st to 22nd September we invite you to visit many interesting places, including: the workshops of Warsaw artists, designated art zones and collective exhibitions.

On Saturday (September 21st), the same as last year, we will have fun together at the afterparty.
This year, we invite you to the premises of Chłodna 25, where our Festival Center is located. In addition, exhibitions and performances will be presented here, as well as an off music concert.

List of participants of Warsaw off ART 2019:
Michał Mroczka, Tadeusz Baranowski, Filip Gruszczyński, Magdalena Kobierecka, Bartosz Iwan, Kuba Janyst, Edyta Dzierż, Piotr Szwabe vel pisz, Aleksandra Koper, Joanna Nasiłowska, Piotr Ambroziak, Magdalena Daniec, Bożena Wiszniewska, Kinga Janiak, Diana Fict, Kamila Mróz, Wojciech Kowalczyk, Wiktor Polak, Paweł Zakrzewski, Dorota Borowska, Monika Misztal, Waldemar Rudyk, Anna Kalwajtys, Paweł M. Wąsowski, Marcin Sutryk, Tomasz Tobolewski, Karma Fryc i Michał AA. Pokropek / NOT YOUR PICTURES.=

Grzybu
Latest posts by Grzybu (see all)

Komentarze