Warsaw off ART – Otwarte Pracownie 2018

Warsaw off ART to impreza cykliczna, która każdego roku wiosną i jesienią otwiera pracownie artystów dla publiczności, pokazując różnorodne postawy artystyczne.

W pierwszej edycji w wydarzeniu uczestniczy 13 warszawskich twórców, którzy w dniach 22-23 września w godzinach 12.00-20.00, otworzą dla szerokiej publiczności podwoje swoich pracowni. Zaangażowani w tę inicjatywę to: młodzi absolwenci warszawskiej ASP, artyści zagraniczni działający w naszym mieście oraz twórcy z dorobkiem i ugruntowaną pozycją na rynku sztuki. Wszyscy oni reprezentują, różnorodne, ciekawe i oryginalne postawy artystyczne sztuk wizualnych.

Pracownie będą czynne w sobotę i niedzielę w godzinach 12.00-20.00
Artystki i artyści biorący udział w wydarzeniu:

Edyta Dzierż
www.facebook.com/edyta.dzierz
www.edyta.dzierz.netgaleria.pl
Pracownia 23 – malarstwo
ul. Floriańska 12, domofon 23.
Praga-Północ
tel: 660-799-127

Dorota Borowska
https://www.facebook.com/dorota.borowska.33
https://gate-art-zone.net/dorota-borowska/
ul. Grzybowska 51.
Mirów, Wola-Śródmieście
tel: 534-327-157

Piotr Ambroziak
http://www.artnew.eu/
https://www.facebook.com/Piotr-Ambroziak-Peter-Ambroziak-267213530012217/
Pracownia: ul. Nalewki 6, I klatka,
piwnica, dawna pralnia.
Muranów-Śródmieście
tel: 502-491-577

Magdalena Kobierecka
http://www.formatpracownia.pl/malarstwo/
https://www.facebook.com/galeriamagdalenykobiereckiej/
Pracownia: ul. Schroegera 72/8 wejście od podwórka.
Stare Bielany
tel: 518-859-973

Michał Mroczka
https://www.behance.net/michalmroczka
https://www.facebook.com/Micha%C5%82-Mroczka-Malarstwo-2054964141389998/
Pracownia: ul. Bruzdowa 108a.
Wilanów
tel: 696-155-248

Nikodem Baiser
www.baiser.pl
https://www.facebook.com/nikodem.baiser
Pracownia: ul. Grochowska 301/305.
Praga-Poludnie
tel: 602-210-803

Zuzanna Grochowska
https://www.facebook.com/projektGaleria/
https://www.behance.net/susangroch6659
Pracownia: ul. Lubelska 30/32, III piętro,
wejście od strony patio przy Komunie Warszawskiej.
Praga-Południe
tel: 665-550-920

Hakan Bakir
www.hakanbakir.pl
https://www.facebook.com/profile.php?id=590943023
Pracownia: ul. Burdzińskiego 5,
po lewej stronie od II klatki.
Praga-Północ
tel: 721-175-584

Wojciech Kowalczyk
https://www.facebook.com/kowalczyk.wojciech
Gościnnie, Pracownia 23, ul. Floriańska 12, domofon 23.
Praga-Północ
tel: 502-021-341
Godziny Performance:
Sobota 14:00, 18:00
Niedziela 13:00, 16:00, 19:00

Monika Misztal
https://www.facebook.com/monika.misztal.5
http://monikamisztal.com/
Pracownia: ul. 11 Listopada 22, lok 7.
Praga-Północ
tel: 536-003-307

Paweł Zakrzewski
https://m.facebook.com/ZakrzuZakrzewski/?_rdr
www.pawelzakrzewski.eu
Pracownia: Galeria 81 stopni, Kłopotowskiego 38 lok. 5.
Praga-Północ
tel: 792-112-339

Adam Machnio
https://www.facebook.com/adam.machnio.1
Pracownia, ul Brzeska 14.
Praga-Północ
tel: 537-925-074

Anna Kalwajtys
https://www.facebook.com/anna.kalwajtys.31?ref=br_rs
Performance- Przestrzeń Mirów
Ul. Grzybowska 51.
Mirów, Wola-Śródmieście
tel: 511-310-808
Godziny Performance:
Sobota 19:00 -22:00
Niedziela 17:00 -18:00

After Party godzina 21:00, 22.09.2018
Przestrzeń mir’ów
Ul. Grzybowska 51
Mirów, Wola-Śródmieście
https://www.facebook.com/przestrzenmirow/

Pracownie będą czynne w sobotę i niedzielę w godzinach 12.00-20.00
adresy pracowni na profilu https://www.facebook.com/warsawoffart/
i na stronie http://www.warsawoffart.pl

MANIFEST WARSAW OFF ART 22-23.09.2018r.
WARSAW OFF ART – Otwarte Pracownie

Od lat, na warszawskim rynku działają galerie, które ożywiają przestrzeń miasta komercyjną sztuką. Zapominamy jednak, że głównym dostawcą krwiobiegu sztuki jest sam artysta, jego żywa postawa i ciężka praca nad samym sobą. Istotą bycia artystą są ciągłe wybory pomiędzy sztuką a konwencjonalnym życiem. Konsekwentne podążanie pod prąd, wbrew modnym kierunkom artystycznym czy wydarzeniom politycznym.

Oglądając gotowe dzieła w galeriach publiczność nie widzi, że artysta od mroków piwnicy po duszny strych, eksperymentuje z dziełem materii, pośród wojny umysły czy zamętu istnienia. Na komercyjnym rynku sztuki brakuje tego wszystkiego, co napędza krwiobieg warszawskich galerii. Można odczuć niedostatek pracowni artystów, pokazywania procesów twórczych i granic sztuki. Pól eksperymentów oraz miejsc żywej artystycznej wypowiedzi.

Dlatego, w dniach 22-23 września tego roku, otwieramy szeroko pracownie artystyczne dla publiczności. Pomysł jest bardzo aktualny od lat, od Otwartych Pracowni w całej Polsce i na świecie po łódzką Otwartą Wystawę.

Chcemy pokazać, jak powstaje sztuka oraz dać możliwość bezpośredniego kontaktu z artystą i jego polem działań artystycznych.Pracownie wybrane przez naszą radę artystyczną, agorę sztuki, prezentują różne jej pola i skrajne postawy. To niepowtarzalny czas, by zobaczyć gorące serca pompujące krew w krwiobiegu sztuki.

Patronat Medialny:

Artinfo http://www.artinfo.pl/

Rynek i Sztuka http://rynekisztuka.pl/

Arteon – Magazyn o sztuce. http://www.arteon.pl/

O.pl – Polski portal kultury. http://o.pl/

Patronat Honorowy:

ASP Warszawa. https://asp.waw.pl/

Sponsorzy:

Librarium Wydawnictwo & Introligatornia
https://www.facebook.com/librariumDS/

https://librarium.pl/

Krzysztof Bielicki https://www.facebook.com/bielickikrzysztof

Bulak Projekt – Pracownia Projektowa
http://www.bulakprojekt.pl/

https://www.facebook.com/bulakprojekt/

Partnerzy:

Przestrzeń Mirów. https://www.facebook.com/przestrzenmirow/

————————————-
Warsaw off ART
This is the first edition of the event. Fourteen Warsaw based artists participating in this project will open the doors of their studios to the general public on September 22-23 from 12.00 to 20.00. Artists involved in this initiative are young graduates of the Warsaw Academy of Fine Arts, foreign artists working in our city as well as artists with impressive achievements and a well-established position on the art market. They all represent a variety of interesting and original artistic attitudes of visual arts.
Artists participating in the event:
For years, the galleries operating on the Warsaw market, have enlivened the city with commercial art. However, we forget that the main supplier of the art bloodstream is the artist himself, his lively attitude and hard work, being a struggle with oneself. The essence of being an artist is having to make constant choices between art and conventional life. Being consistent in going against the tide, against fashionable artistic trends or political events.
When looking at finished works in galleries, the public cannot see the artist himself in the darkness of the basement or a stuffy attic, involved in experiments with artistic matter, amidst the war within his mind or in the confusion of existence. The commercial art market lacks everything that drives the bloodstream of Warsaw galleries. You can feel the shortage of the artists’ studios, showing the creative processes and the limits of art. The studios are the fields of experiments and places of artistic expression taking place in real life.
Therefore, on September 22-23 this year, we open wide the doors of artistic workshops to the public. The idea has been very much alive for years, taking the form of events known as Open Studios all over Poland and around the World.

We want to show how art is created and give the possibility of direct contact with the artist and his field of artistic activities. The studios chosen by our artistic council, the art agora, present various fields and extreme attitudes. It’s a unique possibility to see hot hearts pumping blood in the bloodstream of art.

Grzybu

Komentarze