Woda w Warszawskich kranach bez chloru

Woda w Warszawskich kranach bez chloru
fot. E.Lach/UM

Na terenie Stacji Uzdatniania Wody „Praga” przy ul. Brukselskiej 21 została uruchomiona nowoczesna instalacja ozonowania pośredniego i filtrów węglowych.

Zakończenie tej inwestycji oznacza, że każdy z zakładów wodociągowych MPWiK w m.st. Warszawie S.A. został wyposażony w zaawansowane, efektywne układy technologiczne, pozwalające zapewnić wszystkim mieszkańcom aglomeracji dostęp do wody o najwyższej jakości.

Dzięki modernizacji, a przede wszystkim zastosowaniu nowoczesnych technologii, z wody tutaj uzdatnionej w ciągu najbliższych tygodni zostanie wyeliminowany chlor. A to głównie on wpływał na pogorszenie jej smaku i zapachu.– powiedziała na otwarciu SUW „Praga” Hanna Gronkiewicz-Waltz, Prezydent m.st. Warszawy.

Fakt, że woda z wodociągów warszawskich dociera do 98 % mieszkańców i to że jest smaczna, zdatna do picia prosto z kranu, jest rewolucją tego typu co wodociągi Lindleyowskie jakie zbudowano w Warszawie pod koniec XIX wieku. – podkreśliła Hanna Krajewska, prezes MPWiK.

Inwestycja polegała na rozbudowie istniejącego  procesu uzdatniania wody dodatkowo o ozonowanie pośrednie i filtrację na granulowanym węglu aktywnym. Szczegółowy zakres prac obejmował kompleksową budowę stacji ozonowania i filtrów węglowych, pompowni pośredniej, budynku magazynowego, zaplecza technicznego, a także modernizację części istniejącej infrastruktury.

Zadanie zostało zrealizowane w ramach Projektu pn. „Zaopatrzenie w wodę i oczyszczanie ścieków w Warszawie – Faza IV”, współfinansowanego z Funduszu Spójności Unii Europejskiej.

Podstawowym celem inwestycji było zmniejszenie dawek środków stosowanych do końcowej dezynfekcji, co ma znaczący wpływ na poprawę smaku i zapachu wody dostarczanej mieszkańcom. Wykonawcą inwestycji jest konsorcjum IDS-BUD S.A. (lider), Seen Technologie Sp. z o.o. (partner), Instal Warszawa S.A. (partner). Wartość kontraktu wynosi 82 mln zł.

Jak oczyszczana jest woda ?

W istniejącym dotychczas układzie technologicznym, woda ujmowana jest z Wisły przy pomocy perforowanych przewodów (drenów), ułożonych ok. siedem metrów poniżej dna. Po procesie infiltracji przez naturalne złoże piaskowo-żwirowe, którym pozostaje dno rzeki, woda poddawana jest napowietrzaniu w aeratorach, a następnie filtracji pospiesznej. W wyniku rozbudowy ciągu technologicznego zakładu, proces uzdatniania został uzupełniony o kolejne etapy.

Pierwszym z nich jest ozonowanie pośrednie: dawki ozonu wprowadzane są do wody w czterech równoległych liniach ozonowania za pomocą tzw. dyfuzorów, a czas kontaktu wody z ozonem wynosi ok. 10 minut. Następnie woda poddawana jest filtracji węglowej w dziesięciu komorach filtracyjnych o łącznej powierzchni ponad 700 m². Każda z nich wypełniona jest dwumetrową warstwą granulowanego węgla aktywnego.

Dzięki przeprowadzonej modernizacji technologii uzdatniania, z wody jeszcze skuteczniej usuwane są cząstki organiczne, co pozwala na znaczne zmniejszenie dawek środków stosowanych do końcowego etapu – dezynfekcji. Maksymalna planowana dobowa wydajność zakładu wynosi 100 tys. m³, natomiast średnia dobowa produkcja to blisko 65 tys. m³ wody, co pokrywa ok. 30% zapotrzebowania stołecznej aglomeracji.

Gdzie piją wodę z Brukselskiej?

Bezpośrednim efektem inwestycji powinna być istotna poprawa smaku i zapachu wody odczuwana przez mieszkańców blisko 1/3 powierzchni Warszawy, pozostających w strefie zasilania tego wodociągu (tj. Wawra, Rembertowa, Pragi-Południe, Wilanowa, części Pragi-Północ, Targówka oraz rejonów Mokotowa i Śródmieścia położonych poniżej Skarpy Wiślanej).

Dzięki zmodernizowaniu wszystkich zakładów wodociągowych Spółki, które działają w oparciu o najnowocześniejsze, dostępne na światowym rynku technologie, w całej aglomeracji warszawskiej woda jest smaczna i nadaje się do picia prosto z kranu.

W ciągu najbliższych miesięcy, zostanie całkowicie wyeliminowany chlor jako środek używany do dezynfekcji, natomiast dwutlenek chloru jest systematycznie ograniczany (nawet o połowę).

Obecnie priorytetem MPWiK pozostaje systematyczna rozbudowa i modernizacja układu dystrybucji, w celu zaspokojenia oczekiwań mieszkańców stołecznej aglomeracji w zakresie dostępności oferowanych usług.

Projekt „Zaopatrzenie w wodę i oczyszczanie ścieków w Warszawie – Faza IV”, stanowi część programu operacyjnego „Infrastruktura i Środowisko” dla pomocy strukturalnej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Funduszu Spójności. Koszt całkowity Projektu został określony na poziomie 1 483 895 378,46 zł. Wysokość wkładu finansowego z Funduszu Spójności wynosi 884 304 160,99 zł.

źródło: um.warszawa.pl
Grzybu
Latest posts by Grzybu (see all)

Komentarze