Wolskie inwestycje i remonty

W piątek, 2 października, o godz. 10.00, pod Pomnikiem-mogiłą Polegli Niepokonani znajdującym się na Cmentarzu Powstańców Warszawy odbędzie się uroczystość związana z obchodami Dnia Pamięci o Cywilnej Ludności Powstańczej Warszawy.

Obecnie na Woli w przygotowaniu i realizacji jest kilkadziesiąt inwestycji drogowych, oświatowych, infrastrukturalnych oraz tych wynikających z budżetu partycypacyjnego.

Jedną z kluczowych inwestycji oświatowych jest budowa przedszkola na Odolanach przy ul. Boguszewskiej. Pierwszy etap tej inwestycji – zamknięty stan surowy obiektu – jest już zakończony. W najbliższym czasie odbędzie się przetarg na dokończenie prac i przygotowanie inwestycji „pod klucz”. Do dziewięciooddziałowego przedszkola będzie mogło uczęszczać 225 dzieci. Zakończenie prac planowane jest jesienią przyszłego roku.

Z inwestycji oświatowych warto wymienić również modernizację boisk przyszkolnych przy ul. Miłej, Olbrachta i Grabowskiej. Boiska zostaną  zbudowane w systemie „projektuj i buduj”. Zobaczymy je w nowej odsłonie w czerwcu 2016 roku. W szkołach przy Miłej, Olbrachta i Grabowskiej zostanie również przeprowadzona pełna termomodernizacja budynków wraz z wymianą systemów ogrzewania. Inwestycja ta będzie realizowana etapowo i systematycznie aż do roku 2017. Projekt zadania powstanie jeszcze w tym roku. Również  w bieżącym roku zaprojektowany zostanie żłobek przy ul. Ciołka 26A. Lada moment władze dzielnicy podpiszą umowę na to zadanie. W fazie projektowania jest obecnie także modernizacja systemu przeciwpożarowego w Bibliotece Publicznej w Dzielnicy Wola.

Mówiąc o inwestycjach nie można pominąć Wolskiego Centrum Kultury, które powstanie przy ul. Elekcyjnej, na obrzeżach parku Szymańskiego. Inwestycja ma mieć charakter ekologiczny i komponować się z przestrzenią parkową. W związku z tym Wola planuje jeszcze w tym roku zorganizować otwarty konkurs na koncepcję architektoniczną obiektu. DO połowy przyszłego roku planowane jest przygotowanie dokumentacji projektowej. Roboty budowlane ruszą w trzecim kwartale 2016 r. Inwestycja zakończy się w 2018 r., a Dzielnica na ten cel przeznaczy 15,5 mln zł.

Stale monitorowany jest stan dróg pozostających w zarządzie dzielnicy; odbywają się bieżące naprawy i remonty ulic.
Na uwagę zasługują inwestycje będące pokłosiem głosowania mieszkańców w budżecie partycypacyjnym. W tym roku zostaną zakończone m.in. projekty drogowo-rowerowe: ścieżka rowerowa w ulicy Olbrachta czy stojaki na rowery na terenie dzielnicy, z kolei do grudnia br. zrealizowany zostanie projekt „Asfalt i latarnie na Sowińskiego”. Ciekawym projektem jest z pewnością budowa obserwatorium astronomicznego wraz ze stacją pogody w Gimnazjum nr 47 przy ul. Grenady 16 – na to zadanie już podpisano umowę a zakończenie planowane jest, podobnie jak wcześniej wymienione przykładowe inwestycje obywatelskie, jeszcze w tym roku.

HK
Latest posts by HK (see all)

Komentarze