Zjazd Tajny. Marta Ziółek / TERAZ POLIŻ

Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie zaprasza na ZJAZD TAJNY – działanie performatywne z okazji setnej rocznicy wywalczenia przez Polki praw wyborczych.

Performans w Muzeum na Pańskiej 3.

ZJAZD TAJNY wpisuje się w tradycję tajnych zjazdów, które od 1891 roku cyklicznie jednoczyły niezwykle zróżnicowany ruch kobiet z trzech zaborów. Na zjeździe z 1906 roku swój głośny tekst „Uwagi o etycznych zadaniach ruchu kobiecego” przeczytała Zofia Nałkowska: jej hasło „chcemy całego życia!” stało się wtedy kultowe. ZJAZD TAJNY z 2018 roku to już krąg kobiet, w którym odbijają się fragmenty źródłowych tekstów historycznych, odłamki współczesnych narracji emancypacyjnych i praktyk ruchowych, a magicznym obiektem predysponującym do mówienia i działania staje się kij budujący konotacje ze sztukami walki, magią i seksualnością.

Mimo, że otrzymanie przez Polki praw wyborczych było możliwe głównie dzięki ich pracy i postawom aktywistycznym, kobiety wciąż są w narracjach historycznych niewidzialne, a kobiece historie – bezgłośne. W setną rocznicę uzyskania przez kobiety praw wyborczych chcemy „zdekolonizować pamięć” o kobietach i oddać im głos. Chcemy wytworzyć herstorię. Podczas ZJAZDU TAJNEGO przechwycone zostaną kategorie męstwa, solidarności i braterstwa, wytwarzające historię polskiej niepodległości. Na czas wydarzenia spróbujemy wytworzyć tymczasową, siostrzeńską i solidarną, wspólnotę ciał, słów i doświadczeń.

Choreografia i reżyseria
Marta Ziółek

Dramaturgia
Anka Herbut

Performans
TERAZ POLIŻ [Dorota Glac, Marta Jalowska, Kamila Worobiej], Katarzyna Sikora, Marta Ziółek

Więcej o wystawie: http://niepodlegle.artmuseum.pl/pl

Pańska 3, 00-401 Warszawa, Polska

Grzybu
Latest posts by Grzybu (see all)

Komentarze