ZTM wprowadza 'zawieszenie biletu’

Zarząd Transportu Miejskiego wdrożył awaryjnie rozwiązanie. Pasażerowie, którzy zrezygnowali teraz z podróży komunikacją publiczną, mogą drogą elektroniczną zwrócić się do Zarządu Transportu Miejskiego z wnioskiem o zawieszenie biletu długookresowego.

Wniosek można przesłać na adres: ztm@ztm.waw.pl z tytułem wiadomości: zawieszenie biletu. We wniosku musi być podany numer karty. Pasażer nie otrzyma zwrotu pieniędzy, będzie mógł natomiast przekodować niewykorzystany czas ważności biletu na inny termin, po zgłoszeniu się Punktu Obsługi Pasażerów, w dowolnie wybranym przez Siebie terminie. Przekodowywany okres ważności będzie się liczył od dnia złożenia wniosku przez Internet.

Pasażerowie, którzy wnioskują o zwrot pieniędzy za niewykorzystany okres ważności biletów muszą udać się do POP. Zwrot biletu wymaga zmiany zapisu na Warszawskiej Karcie Miejskiej co można zrobić tylko w POP-ie.

Grzybu

Komentarze