400zł dla rodziców czekających na żłobki

400zł dla rodziców czekających na żłobki

Od przyszłego roku Warszawa zaoferuje rodzicom bony na opłacenie żłobków czy niani. Opiewają na 400 złotych miesięcznie. Ma to być odpowiedź na siedmiotysięczną listę oczekujących na miejsce w publicznych żłobkach.

O bon mogą się ubiegać rodzice zamieszkali, pracujący i płacący podatki w Warszawie. Dodatkowo nie mogą przebywać na urlopie wychowawczym oraz muszą spełniać kryterium dochodowe – 1922 złote netto na członka rodziny. Bon przysługuje na dziecko, które znajduje się na liście oczekujących na miejsce w publicznym żłobku.

Otrzymanie bonu wiąże się z rezygnacją z miejsca na takiej liście oraz z korzystania ze żłobka, które korzysta z samorządowego dofinansowania. Według stołecznego ratusza w przyszłym roku z takiej formy pomocy skorzysta 4 tysiące rodzin. Szczegóły pomocy określi uchwała. Nowy program ma w przyszłym roku kosztować miasto 7 milionów złotych.

Grzybu
Latest posts by Grzybu (see all)

Komentarze