75. rocznica wybuchu powstania w gettcie warszawskim

19 kwietnia obchodziliśmy 75. rocznicę wybuchu powstania w getcie warszawskim – pierwszego powstania miejskiego w okupowanej Europie i największego zbrojnego zrywu Żydów podczas II wojny światowej.

Honorowi Obywatele Warszawy

Obchody rozpoczęła uroczysta sesja rady m.st. Warszawy, podczas której zostały wręczone Honorowe Obywatelstwa Miasta Stołecznego Warszawy Halinie Birenbaum, Krystynie Budnickiej i Marianowi Turskiemu. Podczas sesji zostali również uhonorowani Nagrodami m.st. Warszawy Eleonora Bergman, Barbara Engelking, Tadeusz Epsztein, Marian Kalwary, Dariusz Libionka, Stanisław Krajewski, ksiądz Wojciech Lemański, Jacek Leociak, biskup Rafał Markowski, Zbigniew Nosowski, prof. Wiktoria Śliwowska, Piotr Wiślicki, Fundacja Shalom, Stowarzyszenie „Dzieci Holocaustu” w Polsce, Stowarzyszenie Żydowski Instytut Historyczny w Polsce. Więcej informacji o Honorowych Obywatelach i laureatach Nagrody m.st. Warszawy jest tutaj.

– 19 kwietnia 1943 roku do dramatycznej i nierównej walki stanęli ostatni mieszkańcy getta. Ocaleni od śmieci głodowej, tyfusu i kolejnych, trwających od lipca 1942 roku ”akcji likwidacyjnych”. Zamknięci w getcie, walczący bez żadnej nadziei na zwycięstwo ludzie, nade wszystko byli warszawiakami. Nie dowiemy się, kim byli i kim mogli się stać. Pamiętamy o nich wszystkich – mówiła Hanna Gronkiewicz-Waltz podczas rocznicowych uroczystości.

Uroczysta sesja rady zwoływana jest w celu upamiętnienia ważnych dla stolicy wydarzeń. Podczas uroczystości wręczane są akty nadania godności Honorowego Obywatela Miasta Stołecznego Warszawy. Sesja jest także okazją do przekazania laureatom Nagrody m.st. Warszawy statuetek Syreny Warszawskiej.

Tytuł Honorowy Obywatel m.st. Warszawy był nadawany w latach 1918-1929 przez Radę Miejską Warszawy osobom szczególnie zasłużonym dla miasta. Tradycja została wznowiona w 1992 r. Przyznanie tytułu jest wyrazem najwyższego wyróżnienia i uznania dla zasług lub wybitnych osiągnięć obywateli polskich i cudzoziemców.

Dąb w Ogrodzie Saskim

W pobliżu Grobu Nieznanego Żołnierza, w Ogrodzie Saskim, Hanna Gronkiewicz-Waltz, prezydent stolicy wspólnie z Haliną Birenbaum, Krystyną Budnicką i Marianem Turskim posadzili dąb, który już zawsze będzie przypominał tragiczną historię warszawiaków zamkniętych za murami getta. – To jest pamięć i przestroga. Holokaust był nie do pomyślenia, ale się przecież wydarzył. I choć wierzymy, że nie może się powtórzyć, jeśli będziemy obojętni i bierni wobec rosnącej w świecie, w Europie i w Polsce fali nacjonalizmu, ksenofobii i antysemityzmu, faszyzm się odrodzi – mówiła Hanna Gronkiewicz-Waltz.

Akcja społeczna „Żonkile”

Ponad 1500 wolontariuszy wręczało na ulicach Warszawy papierowe żonkile – symbol upamiętniający wybuch powstania w getcie warszawskim. Jednym z ocalałych z getta był Marek Edelman, ostatni dowódca ŻOB. 19 kwietnia, w rocznicę powstania, składał bukiet żółtych kwiatów pod Pomnikiem Bohaterów Getta na Muranowie. Żonkil stał się symbolem szacunku i pamięci o powstaniu. Organizowana od 2013 roku przez Muzeum Polin akcja ma na celu rozpowszechnianie tego symbolu oraz szerzenie wiedzy na temat samego powstania.

Koncert „Łączy nas pamięć”

Obchody 75. rocznicy wybuchu powstania w getcie warszawskim zwieńczył uroczysty koncert „Łączy nas pamięć”, który rozpoczął się o godz. 20.00. Na placu przed pomnikiem Bohaterów Getta wystąpiła Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia w Katowicach oraz Chór Filharmonii Narodowej. Podczas koncertu wykonano IV część IX symfonii Ludwiga van Beethovena – co ma symboliczne znaczenie.

Warszawska młodzież w hołdzie

W maju stołeczny ratusz rozpocznie realizację projektu „Podróż Pamięci”, czyli wizyt studyjnych w Muzeum Walki i Męczeństwa w Treblince, adresowanego do nauczycieli i uczniów warszawskich szkół ponadpodstawowych. – Wierzę, że zdobyta w trakcie jego realizacji wiedza i wrażliwość pozwoli młodym warszawiakom zrozumieć, dlaczego otwartość na drugiego człowieka, bez względu na narodowość, jest miarą człowieczeństwa – podkreśla Hanna Gronkiewicz-Waltz, prezydent Warszawy.

Grzybu

Komentarze