Bilet okresowy można zawiesić na wakacje

ZTM daje zniżki dla firm opłacających pracownikom karty miejskie

Pasażerowie warszawskiej komunikacji mogą nadal zawieszać ważność biletów długookresowych. Prezydent Warszawy zdecydował o pozostawieniu takiej możliwości.

Wprowadziliśmy takie rozwiązanie w czasie epidemii COVID, gdy rządowe ograniczenia życia społecznego spowodowały, że wiele osób nie jeździło do pracy czy szkoły i nie korzystało z kupionych przez siebie biletów – mówi prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski.– Dzięki zawieszeniu niewykorzystany okres ważności biletu mogli wykorzystać w innym terminie. Wprowadzamy taką możliwość na stałe, to ułatwia i zachęca do korzystania z transportu publicznego.

Prezydent Warszawy podpisał zarządzenie utrzymujące zawieszanie biletów. Dotychczasowe zarządzenie obowiązywało tylko w okresie stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19. Od 1 lipca w Polsce stan zagrożenia przestaje obowiązywać. Nowe zarządzenie prezydenta zawieszanie/odwieszanie biletów wprowadza na stałe.

Na jakich warunkach można zawiesić bilet?

W dalszym ciągu zawiesić można bilet długookresowy 30 lub 90 dniowy – ważny w dowolnej strefie biletowej, także bilety warszawiaka, metropolitalne, roczne dla rodzin z trojgiem dzieci oraz Bilety Seniora. Niewykorzystany czas ważności biletu można przekodować na inny termin. Zawieszać i odwieszać można także bilety w aplikacji mobiWawa.

Podobnie jak dotychczas, zawieszenie biletów możliwe jest trzy razy w roku kalendarzowym, jednak pod określonym warunkiem – bilet może zostać zawieszony na nie mniej niż 5 kolejnych dni kalendarzowych. Gdy okres ważności biletu jest krótszy niż 5 dni, nie ma możliwości jego zawieszenia.

Termin zawieszenia biegnie od dnia zgłoszenia zawieszenia przez pasażera do dnia poprzedzającego jego odwieszenie. Pasażer nie dokona kolejnego zawieszenia, jeżeli wcześniej zawieszony bilet nie został odwieszony.

W rozporządzeniu określony został również maksymalny termin dokonania zakodowania niewykorzystanej liczby dni zawieszonego biletu – wynosi on 6 miesięcy od dnia zgłoszenia jego odwieszenia. W przypadku braku zgłoszenia odwieszenia, przekodowanie możliwe jest w terminie 6 miesięcy od dnia następującego po dacie wygaśnięcia ważności zawieszonego kontraktu. Nieco inaczej jest w mobiWawie. W aplikacji po odwieszeniu biletu automatycznie jego ważność jest przedłużana o niewykorzystany okres.

Jak krok po kroku zawiesić i odwiesić bilet?

Zasady zawieszania i odwieszania biletów są proste. Sama procedura zajmuje dosłownie chwilę. Wystarczy wejść na stronę zawieswkm.wtp.waw.pl(otwiera się w nowej karcie) i podać numer karty, na której zakodowany jest bilet.

Bilet można odwiesić także za pośrednictwem strony zawieswkm.wtp.waw.pl/odwies(otwiera się w nowej karcie) lub osobiście w dowolnym Punkcie Obsługi Pasażera ZTM.

Uwaga, odwieszenie ważności biletu zapisanego na Spersonalizowanej Warszawskiej Karcie Miejskiej (lub innym nośniku zaakceptowanym przez ZTM) za pośrednictwem strony internetowej nie spowoduje automatycznego przekodowania niewykorzystanego okresu ważności dni na inny termin. Taka operacja możliwa jest wyłącznie w dowolnym Punkcie Obsługi Pasażera ZTM. Należy także pamiętać, że termin ważności odzyskanej w ten sposób części biletu zaczyna biec od momentu jej przekodowania.

W mobiWawie bilety zawiesza się i odwiesza bezpośrednio w aplikacji, bez używania strony internetowej.

źródło: UM
Grzybu

Komentarze