Centrum Nauki Kopernik znacznie się powiększy

Centrum Nauki Kopernik znacznie się powiększy

W Pracowni Przewrotu Kopernikańskiego będą realizowane eksperymentalne badania procesów uczenia się, programy naukowe, badawcze i badawczo – rozwojowe. Do współpracy zaproszono partnerów akademickich, naukowych i biznesowych. Wszystko po to, by zmienić kulturę uczenia się i przyczynić się do zmian w kształceniu, tak aby odpowiadały na potrzeby i wyzwania społeczeństwa XXI wieku.

Centrum Nauki Kopernik już teraz tworzy cały kompleks budynków. Składa się na niego gmach główny, planetarium i usytuowany tuż przy Bulwarach Wiślanych wystawienniczy Pawilon 512. Wszystkie te lokalizacje łączy zielony teren Parku Odkrywców.

Siedziba Pracowni Przewrotu Kopernikańskiego to kolejny ważny element tej przestrzeni. Stanie w bezpośrednim sąsiedztwie Centrum Nauki Kopernik i będzie z nim skomunikowana łącznikiem. Budynek ten ma być przykładem nowoczesnej, ekologicznej architektury, wpisującej się w otoczenie.

Bogaty program działalności PPK wymaga zaaranżowania wielofunkcyjnej przestrzeni, łatwej do modyfikowania, często o nietypowym przeznaczeniu. To prawdziwe wyzwanie dla projektantów.

Całość będą chcieli podzielić na kilka części:

  • Przestrzeń warsztatowo-laboratoryjna. Korzystać z niej będą dzieci i młodzież z opiekunami, edukatorzy oraz partnerzy Pracowni. Ta część dodatkowo podzielona została na 3 strefy, wyposażone w sprzęt o różnym poziomie zaawansowania technologicznego.
  • Strefa NO-TECH. to przestrzeń bez specjalistycznego sprzętu i narzędzi technicznych, przeznaczona na szkolenia, zajęcia warsztatowe, prace koncepcyjne czy spotkania.
  • Strefa LO-TECH. będzie wyposażona w podstawowy sprzęt laboratoryjny oraz narzędzia. Tu powstaną 2 duże laboratoria (Lab Mokry i Lab Suchy), przystosowane do prowadzenia zająć z biologii, fizyki, chemii, techniki i innych dziedzin. W każdym labie mieścić się będzie cała szkolna klasa (32 osoby), a w razie potrzeby przestrzeń będzie można zmniejszyć i zaaranżować laboratorium dla 16 osób. W strefie LO-TECH. znajdzie się także FabLab – pracownia wyposażona w narzędzia tradycyjne (młotki, śrubokręty) i nowoczesne (drukarki 3D, wycinarki laserowe). Podczas zajęć uczestnicy będą definiować problemy i poszukiwać sposobów ich rozwiązania, m.in. tworząc i testując prototypy.
  • Strefa HI-TECH to prawdziwy teren badawczy, wyposażony w zaawansowane technologie, narzędzia, oraz profesjonalny sprzęt laboratoryjny. Będą tu prowadzone prace rozwojowe: tworzenie nowych formatów zajęć, prototypowanie eksponatów i zabawek edukacyjnych, prowadzenie interdyscyplinarnych testów naukowych itp.

PPK będzie prowadzić wiele badań opartych o wywiady, obserwacje czy kwestionariusze. W przestrzeni focusowej znajdą się pomieszczenia do przeprowadzania wywiadów grupowych, dyskusji, obserwacji z wykorzystaniem lustra weneckiego, nagrań audio-video i innych specjalistycznych urządzeń.

Laboratoria badawcze procesów poznawczych i pracownie rozwojowe to miejsca, które będą częściowo udostępniane partnerom zewnętrznym do realizacji badań z obszaru psychologii oraz spotkań i pracy dydaktycznej pracowników naukowych. Znajdą się tu gabinety indywidualnej pracy naukowców, (przystosowane do prac analitycznych i badań eksperymentalnych), pracownie badawcze dla zespołów, wyposażone w stanowiska komputerowe oraz sale seminaryjne.

Lista życzeń wygląda imponująco, a to jeszcze nie koniec. W siedzibie PPK musi powstać także przestrzeń biurowa, showroom, w którym będą odbywać się prezentacje tego, nad czym aktualnie pracuje się w Pracowni, a także foyer, szatnie oraz kawiarnia.

To wszystko trzeba zmieścić w jednym trzykondygnacyjnym budynku, mieszczącym jednorazowo ok. 600 osób.

Grzybu

Komentarze