Czipowanie psów i kotów za darmo do 15 grudnia.

Czipowanie psów i kotów za darmo do 15 grudnia.

Do 15 grudnia właściciele psów i kotów, którzy mieszkają na terenie Warszawy, mogą skorzystać z możliwości bezpłatnego zaczipowania czworonożnych przyjaciół, a także dofinansowania do zabiegów sterylizacji i kastracji swojego pupila.

W latach 2007-2014 w naszym mieście udało się nam zaczipować ponad 75 tysięcy psów i kotów. W sumie na ten cel wydatkowaliśmy blisko trzy i pół miliona złotych. Z akcji dofinansowania zabiegów sterylizacji i kastracji zwierząt skorzystało ponad cztery tysiące właścicieli, co z kolei przekłada się na blisko 400 tysięcy złotych wsparcia. W kolejnych latach planujemy kontynuację obu akcji tak aby podtrzymać pozytywny wpływ naszych działań na ograniczanie bezdomności zwierząt – mówi Hanna Gronkiewicz-Waltz, Prezydent m.st. Warszawy.

Wykazy zakładów, biorących udział w akcjach, znajdują się na stronie internetowej Biura Ochrony Środowiska pod adresem www.bip.warszawa.pl/bos w zakładce „Zwierzęta w mieście”.

Warunkiem bezpłatnego oznakowania psa lub kota jest:

  • wypełnienie w 2 egzemplarzach przez właściciela wniosku o wykonanie zabiegu elektronicznego oznakowania psa/kota,
  • okazanie dowodu tożsamości,
  • okazanie książeczki szczepień psa/kota, rodowodu lub innego dokumentu potwierdzającego prawo do zwierzęcia,
  • ukończenie przez zwierzę 4 miesiąca życia,
  • dodatkowo w przypadku psów – okazanie aktualnego świadectwa szczepienia przeciwko wściekliźnie.

Dane dotyczące zwierzęcia i jego właściciela są wprowadzane do Międzynarodowej Bazy Danych SAFE-ANIMAL www.safe-animal.eu  Czipowanie jest niezbędne, jeśli chce się podróżować z czworonogiem po krajach Unii Europejskiej! 

Warunkiem przeprowadzenia dofinansowanego przez m.st. Warszawa zabiegu sterylizacji i kastracji psów i kotów jest:

  • wypełnienie przez właściciela zwierzęcia – w dwóch egzemplarzach – formularza pn. „Oświadczenie dotyczące wykonania zabiegu sterylizacji/kastracji psa/kota w ramach Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie m.st. Warszawy w 2014 roku” (dostępny u weterynarza);
  • okazanie dowodu tożsamości;
  • okazanie książeczki zdrowia psa/kota, rodowodu lub innego dokumentu potwierdzającego prawa do zwierzęcia;
  • dodatkowo w przypadku psów niezbędne jest również elektroniczne oznakowanie zwierzęcia oraz aktualne szczepienie przeciwko wściekliźnie.

Urząd m.st. Warszawy finansuje połowę kosztu zabiegu, drugą część pokrywa właściciel zwierzęcia.

Grzybu

Komentarze