Darmowa Zumba® Fitness co tydzień

Darmowa Zumba® Fitness co tydzień

Cotygodniowe darmowe zajęcia!

Zumba® Fitness dla wszystkich za darmo!

W każdy piątek od godz. 19:00 do 20:30 w LO Im. B. Limanowskiego – ul. Felińskiego 15, na dużej hali sportowej z profesjonalnym nagłośnieniem i podestem żeby wszyscy dobrze widzieli choreografie 😉

Przyjdź i zatańcz – bez żadnej rejestracji, karnetów, kart czy pieniędzy po prostu przyjdź i tańcz!
Zajęcia będą prowadzone przez Oktawiana Zagórskiego.

Zumba® jest dla wszystkich niezależnie od wieku czy doświadczenia w tańcu.
Nigdy nie byłaś/byłeś na Zumba® fitness? Teraz masz okazje to zmienić i zakochać się w Zumba® Fitness tak jak cały świat i tańczyć jak prawdziwa gwiazda 🙂
Zobacz jakie słowa opisują najlepiej Zumba® Fitness i jak wyglądają zajęcia:
https://www.facebook.com/video.php?v=…

Miejsca wystarczy dla wszystkich!!!

 

REGULAMIN UCZESTNICTWA W DARMOWYCH ZAJĘCIACH ZUMBA® FITNESS

1. Uczestnicy zajęć zobowiązani są do zapoznania się i przestrzegania regulaminu.

2. Organizatorami wydarzenia jest Urząd Dzielnicy Żoliborz oraz Oktawian Zagórski

3. Wstęp na zajęcia jest bezpłatny.

4. Wzięcie udziału w zajęciach jest równoznaczne z przeczytaniem i zaakceptowaniem regulaminu.

5. Regulamin jest dostępny u organizatorów oraz w wydarzeniu „Darmowa Zumba® Fitness” na Facebook’u:https://www.facebook.com/events/80225…

6. Organizatorzy zajęć określają limit uczestniczących w nim osób i w wypadku przekroczenia limitu zastrzegają sobie prawo do nie wpuszczenia kolejnych osób na teren imprezy.

7. Zajęcia odbywają się co piątek w godzinach 19:00-20:30. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do odwołania zajęć, o czym uczestnicy zostaną poinformowani na oficjalnym fan pag’u Oktawiana: www.facebook.com/oktawianz oraz na wydarzeniu „Darmowa Zumba® Fitness”:https://www.facebook.com/events/80225…

8. Uczestnicy mogą wejść na teren Hali od godziny 18:15 i zobowiązani są do opuszczenia jej przed 21:15

9. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za wartościowe przedmioty pozostawione przez uczestników w miejscu zajęć.

10. Zniszczenie mienia w salach udostępnionych do odbycia się zajęć spowoduje obciążenie kosztami oraz odpowiedzialnością prawno-karną.

11. Finansową odpowiedzialność za usunięcie szkód poczynionych przez uczestnika zajęć ponosi on sam lub jego prawny opiekun.

12. Organizatorzy nie ubezpieczają uczestników zajęć.

13. W zajęciach mogą brać udział osoby, które ukończyły 12 rok życia. Osoby poniżej 12 roku życia mogą przebywać na sali, na której prowadzone są zajęcia i uczestniczyć w zajęciach wyłącznie pod opieką i nadzorem osób dorosłych, które ponoszą odpowiedzialność za ich bezpieczeństwo,

14. Użytkowanie Hali, pomieszczeń sanitarnych powinno być zgodne z ich przeznaczeniem. Uczestnicy zajęć zobowiązani są do zachowania porządku w udostępnionych pomieszczeniach.

15. Osoby biorące udział w zajęciach oświadczają, że nie mają żadnych przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania ćwiczeń i uczestniczą w zajęciach na własne ryzyko i odpowiedzialność.

16. W przypadku wystąpienia niepokojących objawów w trakcie wykonywania ćwiczeń tj. w szczególności znaczne pogorszenie samopoczucia, bóle kręgosłupa, stawów, mdłości, zawroty głowy i inne – należy przerwać wykonywanie ćwiczeń i zgłosić dolegliwości instruktorowi.

17. Uczestnicy zajęć zobowiązani są do zmiany obuwia na obuwie sportowe przeznaczone do ćwiczeń jak również odzieży na odzież sportową.

18. Bez zgody organizatorów nie można filmować oraz fotografować zajęć.

19. Organizator zastrzega sobie prawo do rejestracji foto i video przebiegu wydarzenia na potrzeby dokumentacji, promocji, relacji wydarzenia. Uczestnik wydarzenia wyraża zgodę na nieodpłatną publikację wizerunku w materiałach promocyjnych (telewizja, prasa, internet, materiały reklamowe).

20. Każdy z uczestników zajęć zobowiązany jest do zapewnienia sobie we własnym zakresie napojów i uzupełniania płynów w trakcie ćwiczeń.

21. Podczas zajęć obowiązuje zakaz palenia tytoniu, spożywania i wnoszenia alkoholu i narkotyków, przychodzenia w stanie nietrzeźwym lub pod wpływem narkotyków.

22. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności z tytułu nieszczęśliwych wypadków zaistniałych w czasie trwania imprezy.

23. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatorów zajęć.

Grzybu

Komentarze