Dzika grafika. Pół wieku ulicznej dywersji wizualnej w Polsce 1967–2017

Dzika grafika. Pół wieku ulicznej dywersji wizualnej w Polsce 1967–2017

 

„Dzika grafika” to multimedialna wystawa ukazująca efemeryczne, samowolne działania graficzne w przestrzeni publicznej polskich miast w ostatnich pięciu dekadach dynamicznych przemian społecznych, cywilizacyjnych i kulturowych. Tematem ekspozycji jest grafika uliczna w postaci graffiti szablonowego, vlepki, ulotki, plakatu, muralu oraz innych form ekspresji, określanych obecnie pojemnym i niejednoznacznym terminem „street art”.

Prezentowana w Muzeum Plakatu w Wilanowie twórczość graficzna to świadectwo zaangażowania wielu osób i środowisk w niezależną działalność polityczną, społeczną i artystyczną.
Ekspozycja zbudowana została z wielkoekranowych prezentacji niemal półtora tysiąca zdjęć oraz projekcji dokumentujących skalę i znaczenie nielegalnych form wizualnych we współczesnej niezależnej przestrzeni informacyjnej. Cennym i unikatowym elementem wystawy jest ekspozycja oryginalnych obiektów: plakatów, vlepek, szablonów oraz ich autorskich odbitek na papierze.
„Dzika grafika” będzie pierwszą w takiej skali prezentacją muzealną, opartą na mało dotychczas znanym materiale ikonograficznym zachowanym w trudno dostępnych archiwach i kolekcjach prywatnych.
Wystawa i towarzysząca jej publikacja książkowa stanowią próbę rekonstrukcji wizualnego i symbolicznego języka współczesnych samowolnych działań graficznych w przestrzeni miejskiej, a zarazem próbę opisu historii ulicznej grafiki w okresie transformacji systemowej. Szczególną uwagę kuratorzy wystawy zwracają na motywacje kierujące twórcami niezależnych ulicznych działań. Zakres tematyczny wystawy obejmuje ukazane w układzie chronologicznym następujące zjawiska:

• grafikę uliczną zaangażowaną społecznie i politycznie
• ikonografię walki politycznej w latach 80. XX w.
• niezależną uliczną twórczość artystów neoawangardy lat 70. i kontrkultury lat 80.
• graffiti „amerykańskie” (writing) po roku 1989
• artystyczną i społeczną uliczną subwersję graficzną ostatniego ćwierćwiecza
• uliczne działania graficzne subkultur.

Galeria Format B1
Muzeum Plakatu w Wilanowie
10 marca – 7 maja 2017

Wernisaż wystawy: 09.03.2017, godz. 19.00

Grzybu

Komentarze