Eviva l’Arte – wystawa polskich i litewskich artystów

Eviva l'Arte - wystawa polskich i litewskich artystów

Projekt artystyczny to Eviva l’Arte cykl międzynarodowych wydarzeń z zakresu sztuk interdyscyplinarnych.  Pomysłodawczyniami i kuratorkami projektu są artystki: Anna Kossakowska i Edyta Dzierż.

Ideą naszego projektu jest otwartości kulturowa i otwartość na sztukę w ujęciu postaw artystycznych. Zapraszamy do wspólnych działań artystów z Polski i z różnych krajów, zajmujących się różnymi dziedzinami sztuki. Współpraca przyjmuje formę wystaw z wernisażami, warsztatów i eventów. Każda edycja projektu to inny wielopokoleniowy, interdyscyplinarny dialog artystyczny.

Inauguracja pierwszej, polsko-serbskiej edycji EVIVA L’ARTE miała miejsce w Warszawie, w 2015 na uroczystym wernisażu w Galerii Lufcik Okręgu Warszawskiego Związku Polskich Artystów Plastyków. W malarsko-poetyckiej wystawie wzięło udział 11 artystów z Polski i Serbii.W 2016 ekspozycja została jeszcze kilka razy zaprezentowana publiczności w rożnych rejonach Polski i Serbii (w Belgradzie). W ramach artystycznej współpracy artyści polscy zostali przez stronę serbską zaproszeni do udziału w znanej serbskiej IX Międzynarodowej Koloni Artystycznej w miejscowości Krcedin.

Obecnie we wrześniu 2017, w Galerii Centrum Promocji Kultury Praga – Południe prezentujemy warszawskiej publiczności edycję polsko-litewską projektu – EVIVA L’ARTE polsko-litewska wystawa sztuki. Na wystawie swoją twórczość pokazuje 8 artystów z Polski i Litwy: Inga Armanavičiūtė (malarstwo), Juliusz Erazm Bolek (poezja), Egidijus Darulis (malarstwo, poezja, muzyka), Edyta Dzierż (malarstwo), Anna Kossakowska (malarstwo), Oryszyn (malarstwo), Lina Urbanavičienė (malarstwo), Živilė Vaičiukynienė (malarstwo) .
Na przełomie 2017/2018 roku nasz dialog artystyczny zostanie również zaprezentowany w innych miejscach w Polsce. Finalnie w 2018 roku projekt zostanie pokazany publiczności litewskiej, w Koszedarach.

Termin: 02 – 20.09.2017 / wernisaż 04.09.2017 godz. 18
Miejsce: Galeria Centrum Promocji Kultury Praga – Południe / Podskarbińska 2, Warszawa
Kurator galerii: Marcin Kokoszko.
Kuratorzy wystaw: Edyta Dzierż, Anna Kossakowska, Oryszyn /Polska/ i Lina Urbanaviciene /Litwa/.

Grzybu

Komentarze