II Turniej Satyryczny o Laur Wiecha

II Turniej Satyryczny o Laur Wiecha

Turniej jest imprezą amatorską, otwartą, polegającą na wykonaniu satyrycznej prezentacji scenicznej. Impreza otwarta jest dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponad gimnazjalnych oraz osób dorosłych.

Organizatorem Turnieju i fundatorem nagród jest Urząd Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy. Pomysłodawcą turnieju jest Impresariat Artystyczny Sursum Artes.

Zgłoszenia do turnieju do 21.04.2017

Dla młodzieży szkolnej Organizatorzy zapewniają nagrody rzeczowe. Dla dorosłych nagrody finansowe w wysokości przypisanej do poszczególnych konkurencji :

II Turniej Wypowiedzi Satyrycznej będzie realizowany w następujących konkurencjach:

1) Turniej piosenki satyrycznej – obejmuje wykonanie jednej piosenki w dowolnej formie muzycznej, która będzie zawierała elementy humorystyczne. (Czas wykonania 5 minut)

Nagrody :
I miejsce : 1000 zł
II miejsce : 800 zł
III miejsce : 500 zł

2) Turniej jednoosobowej prezentacji kabaretowej w dowolnej formie artystycznej. (Czas prezentacji do 10 min).
Nagrody :
I miejsce : 1000 zł
II miejsce : 800 zł
III miejsce : 500 zł

3) Turniej prezentacji grup kabaretowych
(Czas prezentacji do 15 minut)
Nagrody :
I miejsce : 2000 zł
II miejsce : 1500 zł
III miejsce : 1000 zł

4) Turniej Freestyle – Pierwszy etap konkurencji opiera się na zgłoszeniu do konkursu krótkiego (1-3 minuty) video nagranego przez uczestnika dowolną techniką. Uczestnik na filmie video ma zaprezentować freestyle, wcielając się w postać Warszawiaka z dowolnej dekady XX lub XXI wieku, satyrycznie komentując charakterystyczną dla danego czasu sytuację z życia Warszawy.
Nagrody :
I miejsce : 2000 zł
II miejsce : 1500 zł
III/IV miejsce : 1000 zł

*Prezentacje zgłaszane do Turnieju muszą być nagrane w formie zapisu kamerowego z dźwiękiem, zamieszczone w serwisie Youtube (publicznie lub prywatnie) oraz przesłane na adres e-mail turnieju. Lub dostarczone na płycie DVD na portiernie Teatru Rampa do dnia 21 kwietnia 2017 r.

Etapy półfinałowe : 08 i 15.05.2017
Finał turnieju : 10.06.2017

Przed dostarczeniem filmowej prezentacji należy dokonać zgłoszenia uczestnictwa na adres mailowy Biura Turnieju poprzez wypełnienie Karty Zgłoszenia, której wzór stanowi załącznik do regulaminu.
www.targowek.waw.pl/turniejwiecha

*Szczegółowe informację odnośnie form kolejnych etapów trunieju, zasad zgłaszania oraz kart zgłoszeń znajdziesz w regulaminie turnieju . Do ściągnięcia na stronie www.targowek.waw.pl/turniejwiecha

Grzybu

Komentarze