Nowe warunki do nauki angielskiego i rozmów o zawodzie

Nowe warunki do nauki angielskiego i rozmów o zawodzie

Od środy, 24 lutego można już korzystać z nowej siedziby Centrum Rozwoju Doradztwa Zawodowego oraz Centrum Zasobów Dydaktycznych Języka Angielskiego przy ul. Starej 4. Centra działają w ramach Warszawskiego Centrum Innowacji Edukacyjno – Społecznych i Szkoleń.

W 2013 r. zostało utworzone Centrum Rozwoju Doradztwa Zawodowego. Profesjonalne doradztwo zawodowe pomaga w dokonywaniu właściwych wyborów  zawodowych i kształtowaniu kariery. Pomaga w podejmowaniu trafnych decyzji, wzmocnieniu poczucia wartości, określeniu swoich umiejętności, kompetencji i zainteresowań. Skuteczne poradnictwo zawodowe przeciwdziała wykluczeniu społecznemu młodzieży. Priorytetem stało się stworzenie jednolitego zintegrowanego modelu Warszawskiego Systemu Doradztwa Zawodowego dla uczniów warszawskich szkół na wszystkich poziomach edukacyjnych oraz zapewnienie wsparcia pedagogom, nauczycielom, doradcom zawodowym w realizacji zajęć z zakresu doradztwa zawodowego. System ten zakłada organizację i koordynację usług poradnictwa zawodowego: wsparcie metodyczne dla specjalistów, stałą współpracę, szkolenia, wymianę doświadczeń, materiały dydaktyczne do prowadzenia zajęć. W Centrum Rozwoju Doradztwa Zawodowego  są wzorcowo wyposażone pracownie w pomoce, sprzęt i materiały dydaktyczne do prowadzenia zajęć z doradztwa zawodowego. Skorzystać można z oferty zajęć dla dzieci i młodzieży, kursów i warsztatów dla nauczycieli, a także konsultacji indywidualnych.

Szczegóły znajdują się na stronie www.wcies.edu.pl  zakładka Centrum Rozwoju Doradztwa Zawodowego. Szczegółowe informacje o ofercie Centrum: Beata Grzelak beata.grzelak@wcies.edu.pl

Centrum Zasobów Dydaktycznych Języka Angielskiego – Young Learners Resource Center rozpoczęło działalność w listopadzie 2006 roku jako pierwsza tego typu placówka w Polsce. Powstanie Centrum jest efektem współpracy Urzędu m. st. Warszawy i Ambasady Stanów Zjednoczonych w Polsce. YLRC w Warszawie działa w ramach organizacyjnych WCIES – Warszawskiego Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń.

Celem działalności Centrum jest tworzenie atmosfery sprzyjającej pomysłowemu i niestandardowemu przygotowywaniu zajęć językowych oraz eksperymentowanie z twórczymi metodami pedagogicznymi w zakresie nauczania języka angielskiego. Zadaniem Centrum jest wspomaganie nauczycieli języka angielskiego i innych języków obcych  uczących w przedszkolach i szkole podstawowej. Centrum oferuje nauczycielom uczestnictwo w nieodpłatnych szkoleniach metodycznych, podczas których mogą poznawać nowe metody nauczania i doskonalić własne umiejętności zawodowe. Wspiera innowacje, nieformalne fora wymiany doświadczeń i pomysłów, konkursy językowe oraz inne działania, wynikające z bieżących potrzeb nauczycieli.

Wyposażenie Centrum to między innymi wycinarka i matryce służące wycinaniu różnych kształtów. Dzięki niej można szybko przygotować pomoce dydaktyczne – wycinanki z papieru, kartonu, folii lub tkaniny, które wykorzystamy na lekcji do pokolorowania, obrysowywania, liczenia, stworzenia gry lub zabawy językowej czy zademonstrowania. Centrum również dysponuje takimi zasobami dydaktycznymi jak big books, literatura dziecięca, materiały kulturowe, karty obrazkowe i wyrazowe, płyty z piosenkami i rymowankami oraz klocki z literkami. Do dyspozycji nauczycieli są również stanowiska komputerowe z dostępem do Internetu oraz książki metodyczne.

Szczegóły znajdują się na stronie www.wcies.edu.pl  zakładka Centrum Zasobów YLRC. Szczegółowych informacji o ofercie Centrum udziala Małgorzata Zasuńska malgorzata.zasunska@wcies.edu.pl

Oferta obu placówek jest bezpłatna dla odbiorców.

Grzybu

Komentarze