Ostatnie 2 tygodnie by zgłosić chęć zagłosowania zdalnie w referendum ogólnokrajowym

Ostatnie 2 tygodnie by zgłosić chęć zagłosowania zdalnie w referendum ogólnokrajowym
fot. Wikipedia Commons

Zamiar głosowania korespondencyjnego powinien zostać zgłoszony w urzędzie dzielnicy, w której mieszkaniec wpisany jest do rejestru wyborców, najpóźniej do poniedziałku, 24 sierpnia.

Zgłoszenie głosowania korespondencyjnego może być dokonane ustnie, pisemnie, telefaksem lub w formie elektronicznej i powinno zawierać:

– nazwisko i imię (imiona),
– imię ojca,
– datę urodzenia,
– numer ewidencyjny PESEL,
– oznaczenie wyborów, których dotyczy zgłoszenie,
-wskazanie adresu, na który ma być wysłany pakiet referendalny albo deklarację osobistego odbioru pakietu referendalnego w urzędzie gminy,
– oświadczenie o wpisaniu wyborcy do rejestru wyborców w danej gminie.

W zgłoszeniu wyborca może prosić o przesłanie mu wraz z pakietem referendalnym nakładki na kartę do głosowania sporządzonej w alfabecie Braille’a.

Osoba uprawniona zostanie skreślona ze spisu w obwodzie właściwym dla miejsca stałego zamieszkania i ujęta w spisie wyborców w obwodzie głosowania właściwym dla obwodowej komisji do spraw referendum, wyznaczonej dla celów głosowania korespondencyjnego na terenie gminy, w której stale zamieszkuje.

Osoba uprawniona, nie później niż 7 dni przed dniem referendum, otrzyma z urzędu gminy pakiet referendalny, który zostanie doręczony wyłącznie do rąk własnych osobie uprawnionej, po okazaniu dokumentu potwierdzającego tożsamość i pisemnym pokwitowaniu odbioru. Jeżeli osoba uprawniona we wniosku zadeklarowała osobisty odbiór pakietu referendalnego, pakiet ten we wskazanym terminie (aż do dnia 4 września 2015 r.) będzie możliwy do odebrania w urzędzie gminy (w godzinach pracy urzędu).

Dzielnica Lokalizacja
Bemowo I piętro stanowiska obsługi 7, 8
Białołęka stanowiska obsługi 9-14
Bielany stanowiska obsługi  21, 22
Mokotów stanowiska obsługi 13-15
Ochota  IV piętro pokój 428
Praga – Południe pokój 32
Praga – Północ  parter stanowiska obsługi 2-4
Rembertów  parter pokój 101
Śródmieście pokój 2
Targówek stanowisko obsługi  24
Ursus parter stanowiska ewidencji ludności
Ursynów I piętro stanowiska obsługi 22-28
Wawer pokój 24
Wesoła pokój  4
Wilanów stanowisko obsługi  10
Włochy pokój 20
Wola wysoki parter pokój 33
Żoliborz stanowiska obsługi 1-4
Grzybu

Komentarze