Po Kartę Warszawiaka tylko z PIT-em

fot. ZTM

Wojewódzki Sąd Administracyjny oddalił skargi Prezydenta Warszawy oraz Ministra Finansów na decyzję Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych zakazującą prezydentowi Warszawy przekazywania i pozyskiwania danych z Krajowej Ewidencji Podatników w Ministerstwie Finansów. Oznacza to, że wszystkie osoby ubiegające się o hologram Karty Warszawiaka muszą do POP lub WOM zgłosić się z PIT-em.

Prezydent m.st. Warszawy został zobligowany, decyzją wydaną przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych z dnia 02 października 2014, do zaprzestania przekazywania danych osobowych osób ubiegających się o „Kartę Warszawiaka” lub „Kartę Młodego Warszawiaka” do Ministerstwa Finansów w celu dokonania weryfikacji w Centralnym Rejestrze Podmiotów – Krajowej Ewidencji Podatników. Równolegle decyzja zabrania pozyskiwania danych osobowych z tego rejestru.

W związku z tym każda osoba wnioskująca o hologram, powinna okazać dokumenty potwierdzające fakt mieszkania i płacenia podatków w Warszawie:

  1. kopii pierwszej strony zeznania podatkowego opatrzonego prezentatą urzędu skarbowego, w którym zostało złożone zeznanie,
  2. zaświadczenia z urzędu skarbowego potwierdzającego fakt rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych wraz z informacją o adresie zamieszkania wskazanym w złożonym do urzędu PIT,
  3. Urzędowe Potwierdzenie Odbioru wraz z pierwszą stroną zeznania podatkowego – w przypadku składania PIT drogą elektroniczną.

ZTM nie może już odebrać z Ministerstwa Finansów informacji zwrotnej o osobach, które złożyły wniosek o wydanie Karty Warszawiaka. Dlatego też wszystkie osoby, które złożyły wniosek powinny zgłosić się do dowolnego POP-u lub WOM-u z jednym z wyżej wymienionych dokumentów. Wszystkie te osoby zostaną w najbliższym czasie powiadomione przez ZTM o konieczności wizyty w POP lub WOM.

Warto dodać, że po okazaniu PIT-u, zaświadczenia z urzędu skarbowego lub wydrukowanego UPO z pierwszą stroną PIT, będzie można otrzymać hologram „od ręki”.

źródło: ZTM

Grzybu

Komentarze