Konferencja EduAkcja Warszawy 2017

Konferencja EduAkcja Warszawy 2017

W sobotę, 4 marca w godz. 10.00-16.00 w Akademii Teatralnej im. A. Zelwerowicza odbędzie się konferencja teatralna EduAkcja Warszawy 2017. Jest ona próbą rozmowy o oczekiwaniach i potrzebach twórców edukacji teatralnej z jej uczestnikami.

Podczas tegorocznej edycji mowa będzie o różnych ścieżkach i możliwościach kształcenia się w kierunkach artystycznych, pedagogice teatru, działaniach animacyjnych czy aktywnościach w placówkach działających na polu edukacji teatralnej. Wstęp wolny. Wymagana rejestracja online.

Harmonogram konferencji:
godz. 10.00 – otwarcie – Anna Michalak-Pawłowska, Pełnomocnik Prezydenta m.st. Warszawy ds. Edukacji Kulturalnej

godz. 10.15-10.45 – rozmowa z Tomaszem Platą, Dziekanem Wydziału Wiedzy o Teatrze Akademii Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie;
godz. 10.45- 11.00 – prezentacja ARA – Ewa Zbroja, NCK
Rozmowa będzie dotyczyć wyjątkowości istnienia wydziału teatrologicznego (Wiedzy o Teatrze) na uczelni artystycznej, jaką jest Akademia Teatralna. O kompetencjach, jakich nabywają studenci wszystkich wydziałów. O tym, co oferuje Akademia osobom zainteresowanym kształceniem się w kierunku pracy animacyjnej i pedagogiczno-teatralnej. Będzie także okazja, aby zadać pytania o zakres rozpoczętej w roku akademickim 2016/2017 odnowy wydziału WoT, zainicjowanej przez nowe władze Uczelni.

godz. 11.00-11.15
Portal www.edukacjakulturalna.pl jako narzędzie wsparcia dla realizatorów edukacji kulturalnej – Anna Michalak Pawłowska

godz. 11.15-14.30
Rozmowy stolikowe
stolik nr 1: Różne ścieżki kształcenia. Gdzie i jak kształcić szczęśliwych, spełnionych animatorów kultury, pedagogów teatru, instruktorów teatralnych, edukatorów i artystów działających na polu edukacji teatralnej.
moderatorka: Anna Rochowska, pedagog teatru TR WARSZAWA, wykładowca AT
eksperci: Beata Szczucińska, Kanclerz Akademii Teatralnej; Ewa Juszczak, nauczycielka

stolik nr 2: Jak znaleźć złoty środek w pracy teatralnej z grupą między procesem a efektem końcowym. Jak nie zagubić siebie ani grupy podczas pracy warsztatowej i zarazem nie stracić z oczu potrzeby artystycznego efektu.
moderatorka: Karolina Pluta, Stowarzyszenie Pedagogów Teatru
eksperci: Tomek Zadróżny, Teatr BAZA; dr Piotr Morawski, IKP UW; Radek Kaliski, pedagog teatru, lalkarz; Aldona Żejmo-Kudelska, Drama-Way

stolik nr 3: Rozwój publiczności – jako zagadnienie dla całego warszawskiego środowiska teatralnego. Współistnienie i praca w Warszawie animatorów, edukatorów, instruktorów teatralnych, pedagogów teatru to obojętna koegzystencja czy twórcza wymiana i wspólnota? Czy i co możemy wspólnie tworzyć?
moderatorka: Marta Skowrońska, trenerka Programu ADESTE
ekspertka: Kaja Stępkowska, TR Warszawa

stolik nr 4: Młodzież w teatrze i teatr (dla) młodych. Szkolne przeglądy i festiwale teatralne – zabawa czy wstęp do profesjonalnej pracy?
moderatorka: Maria Babicka, Dział Pedagogiki Teatru Instytutu Teatralnego
eksperci: realizatorzy młodzieżowych festiwali: Sara Kleszcz, Helena Urbańska, Konstanty Kowalewski, Konrad Wysocki, Paulina Niedziółka, Michał Modelski; Tadeusz Michrowski , absolwent LO., Dorota Gołaszewska, metodyk WCIES

godz. 15.00-16.00 podsumowanie konferencji, rozmów w podgrupach, przedstawienie wyników rozmów, rekomendacje

Organizatorem wydarzenia jest m.st. Warszawa.

Grzybu

Komentarze