Teatr Baj odzyska swoją dawną świetność

Teatr Baj odzyska swoją dawną świetność

W piątek, 24 lutego, została podpisana umowa na rewitalizację i modernizację Teatru Baj i przedszkola, które mieszczą się na warszawskiej Pradze. Miasto na ten cel przeznaczyło 25 mln zł. Inwestycja jest realizowana w ramach Zintegrowanego Programu Rewitalizacji.

– Rewitalizujemy Pragę. Teatr Baj jest jednym z najcenniejszych zabytków w tej części Warszawy. Przy zachowaniu tkanki historycznej, najstarszy w Polsce teatr lalek dla dzieci stanie się nowoczesnym miejscem – mówi Michał Olszewski, wiceprezydent m.st. Warszawy. Wykonawcą inwestycji, realizowanej w ramach Zintegrowanego Programu Rewitalizacji prawobrzeżnej Warszawy, jest Konsorcjum firm: T4B Budownictwo Sp. z o.o. i T4B Sp. z o.o. Jej koszt to 25 mln zł. Termin realizacji projektu wynosi 24 miesiące. Zakończenie prac budowlanych przewidziane jest na luty 2019 r.

Warszawski Oddział SARP na zlecenie Teatru Baj przeprowadził konsultacje społeczne oraz opracował wytyczne do koncepcji modernizacji i przebudowy obiektu. Wszystkie uwagi ogólne zostały uwzględnione w dokumentacji przetargowej i projektowej. Dzięki rewitalizacji zabytkowego budynku dawnego Zakładu Wychowawczego Warszawskiej Gminy Starozakonnych im. Michała Bergsona przy ul. Jagiellońskiej 28 powstaną nowoczesne przestrzenie na potrzeby Teatru Baj i przedszkola. Wszystkie instalacje oraz infrastruktura budynku przejdą kompleksową przebudowę, zostanie także wymieniona technologia sceniczna i wyposażenie. Budynek będzie dostosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych poprzez m.in. budowę podjazdów dla wózków i węzłów sanitarnych.

Na parterze mieścić się będzie sala teatralna Teatru Baj z widownią dla 180 osób oraz dwie sale kameralne przeznaczone dla grup 25-osobowych (na 1. i 3. piętrze). Odnowione zostanie wejście do teatru od strony dziedzińca. Przestronny hol wewnątrz pomieści kasę, szatnię, portiernię i sklepik. Na drugim piętrze będzie przestrzeń wystawiennicza i sala edukacyjna Muzeum Lalek, natomiast na poddaszu – pracownia tworzenia dekoracji teatralnych. Powierzchnia użytkowa teatru to 8071,65 m².

Przedszkole zajmie część budynku z wejściem od strony dziedzińca od 1. do 3. piętra głównego korpusu obiektu. Powierzchnia użytkowa przedszkola to 5367,95 m².

Rewitalizacja obejmie również teren wokół budynku – zostaną posadzone drzewa i krzewy. Projekt chodników i przejazdów zapewni bezpieczny układ komunikacyjny dla wszystkich użytkowników. Budynki zostaną wyłączone z użytkowania na czas remontu. Rozpoczęcie prac budowlanych nastąpi po zakończeniu roku szkolnego 2016/2017 i opuszczeniu murów przez przedszkolaków.

Budynek wraz z otoczeniem został wpisany do rejestru zabytków w maju 2010 roku. W październiku tego samego roku został objęty ochroną dzięki ustaleniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Pragi Centrum. Dokument zapewnił nienaruszalność bryły, elewacji i układu budynku bez nadbudowy lub rozbudowy obiektu, czy też wznoszenia nowych obiektów kubaturowych na terenie działki. Zgodnie z zaleceniami Stołecznego Konserwatora Zabytków z 2016 roku, zostanie zachowana autentyczna substancja budynku przy minimum ingerencji.

Zmiany po prawej stronie Wisły zachodzą już od 10 lat. Muzeum Warszawskiej Pragi, zmodernizowany Teatr Powszechny i Teatr Rampa, Stadion Narodowy, węzły komunikacyjne, a przede wszystkim II linia metra dały impuls do zmian w tej części miasta.

Od końca września 2016 roku działa już Centrum Kreatywności Targowa. Natomiast od grudnia – Centrum Młodych przy ul. Inżynierskiej. Trwa rozbudowa II linii metra o kolejne stacje. Trwają również prace przy pierwszej w Warszawie kamienicy międzypokoleniowej przy ul. Stalowej 29 – zamieszkają w niej zarówno młodzi, jak i seniorzy. Modernizacje budynków i zasady ich funkcjonowania zawsze konsultujemy z mieszkańcami. Tak było na przykład w przypadku wspólnej przestrzeni w międzypokoleniowej kamienicy przy ul. Stalowej 29, czy też programu Centrum Kultury Nowa Praga, które będzie się mieścić w pałacyku Konopackiego. Dzięki miejskiemu dofinansowaniu, instytucje kultury oraz organizacje pozarządowe organizują liczne wydarzenia kulturalne, społeczne i integrujące mieszkańców. Wszystko w ramach Zintegrowanego Programu Rewitalizacji.

Harmonogram projektu

listopad 2015 r. – uchwała Rady m.st. Warszawy wprowadzająca zadanie inwestycyjne „Rewitalizacja i modernizacja budynku przy ul. Jagiellońskiej 28” do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2042
maj 2016 r. – przekazanie SZRM wytycznych do Programu Funkcjonalno-Użytkowego opracowanych w wyniku przeprowadzonych konsultacji przez warszawski oddział SARP
grudzień 2016 r. – ogłoszenie przetargu na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w ramach realizacji zadania inwestycyjnego
24 lutego 2017 r. – podpisanie umowy z wykonawcą projektu Konsorcjum firm: T4B Budownictwo Sp. z o.o. i T4B Sp. z o.o., wartość umowy 25 089 750,00 zł
wrzesień 2017 r. – opracowanie projektu budowlanego oraz projektu i programu prac konserwatorskich
grudzień 2017 r. – opracowanie dokumentacji projektowej, projekty wykonawcze
luty 2019 r. – zakończenie prac budowlanych.

Grzybu

Komentarze