VIII Międzynarodowy Festiwal Filmów Historycznych ​i Wojskowych

VIII Międzynarodowy Festiwal Filmów Historycznych i Wojskowych – wydarzenie realizowane w ramach obchodów stulecia odzyskania niepodległości – rozpocznie się już za kilka dni tj. w planowanym terminie 23 października 2017, projekcjami w Muzeum Niepodległości przy Al. Solidarności 62 a także Galą ogłoszenia wyników konkursów festiwalowych, aranżowaną w Auli Biskupa Polowego Wojska Polskiego, pod Katedrą Polową przy ul. Długiej 13/15 w Warszawie.

W roku 2017 do konkursów festiwalowych napłynęło ostatecznie 70 filmów (fabuły, dokumenty i filmy wojskowe) z 18 krajów całego świata (Australia, Białoruś. Bośnia, Bułgaria, Finlandia, Francja, Kanada, Hiszpania, Iran, Macedonia, Mali, Polska, Rosja, Rumunia, Serbia, Słowacja, USA, Węgry). Wśród tegorocznych laureatów nagród i wyróżnień znalazło się szesnastu artystów kina z Polski (niektóre filmy mają więcej niż jednego autora) oraz dziesięciu artystów zza granicy.

Zgodnie z formułą naszego niekomercyjnego festiwalu ukierunkowanego na promo-wanie sztuki filmowej dedykowanej pamięci o przeszłości i tradycjach obronnych państw i narodów reprezentowanych w festiwalu, poza ogłoszeniem wyników konkursów festiwalowych w dniu 23.10.2017, Fundacja ARS CREATORI – główny organizator VIII MFFHiW – planuje regularne, niekomercyjne pokazy pofestiwalowe upowszechniające treści filmów historycznych, które zbiorowej pamięci współczesnych przywracają wiedzę o ciekawych wydarzenia i ważnych sylwetkach wielu wielkich Polaków XX wieku. Duża ilość tegorocznych filmów festiwalowych przywołuje pamięć o takich ludziach. Promocję festiwalowych filmów o przeszłości inaugurujemy w dniach MFFHiW specjalnymi projekcjami historycznych miniatur filmowych Marka Brodzkiego z warszawskiej Wytwórni Filmów Dokumentalnych i Fabularnych przypominających – i w oryginalnej artystycznej formule „ożywiających” – słynne, XIX-wieczne obrazy Jana Matejki poświę-cone najważniejszym wydarzeniom polskich dziejów. Będą te filmy prezentowane – w ramach VIII MFFHiW – uczniom szkół warszawskich dzielnic Żoliborza, przez Muzeum X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej i Ursynowa, przez Partnera Festiwalu, Bibliotekę Publiczną im. Juliana Ursyna Niemcewicza URSYNOTEKĘ. 26.10.2017 – we czwartek – aranżujemy w Domu Kultury ŚRÓDMIEŚCIE przy
ul. Smolnej 9 debatę uczestników VIII MFFHiW o sytuacji filmu historycznego, stanowiącą drugą część debaty o filmie dokumentalnym z krakowskiego MFF.

Każdego roku, programowe oblicze MFFHiW, tworzą wszyscy artyści filmu, którzy zjawiają się u nas ze swymi pracami. Listę i opisy dzieł nominowanych do nagród i wyróżnień festiwalowych znaleźć można m.in. na stronie ​www.militaryfilmfestival.pl To autorom m.in. tych filmów chcemy – działając w imieniu naszych Widzów – podziękować za ich trud i pasję odkrywania przeszłości oraz wzbudzania w nas wszystkich dumy z osiągnięć, jakie składają się na nasze wspólne dziedzictwo kulturowe.

PROGRAM PROJEKCJI FILMOWYCH ​VIII MFFHiW 2017:
wstęp wolny

PONIEDZIAŁEK – 23.10.2017 – DZIEŃ PIERWSZY
REFLEKSJE HISTORYCZNE W FILMACH VIII MFFHiW 2017

10.00 – ENEMIES* – reż. Svetoslav OVCHAROV – film fabularny, 97’00” – BUŁGARIA, 2017

12.00 – PIECZORIN* – reż. Roman KHRUSHCH – film fabularny, 95’00” – ROSJA 2017

14.00 – ZŁOTA PIĄTKA* – reż. Goran TRENCHOVSKI – film fabularny, 83’00” – MACEDONIA, 2016

15.40 – SOUND IN THE SILENCE* – reż. Daniel DLUHY – film dokumentalny, 27’03” – SŁOWACJA, 2016
* film z napisami angielskojęzycznymi

Przed salą festiwalową w Muzeum Niepodległości, Wojskowe Centrum Edukacji Obywatelskiej, Patron i Partner Festiwalu, udostępnia swoją wystawę z okazji 10. rocznicy ustanowienia Pieśni Reprezentacyjnej Wojska Polskiego pt.:” LEGIONY TO… PIOSENKA I PIEŚŃ REPREZENTACYJNA WOJSKA POLSKIEGO”

——

WTOREK – 24.10.2017 – DZIEŃ DRUGI
TRADYCJE OBRONNE W FILMACH VIII MFFHiW 2017

10.00 – WETERANI. WYRWANI ŚMIERCI – SINKIEWICZ
reż. Monika JARGOT i Agnieszka ŻMIJEWSKA-KRÓTKI – film wojskowy, 24’19”, POLSKA, 2017

10.40 – MONTE CASSINO. DŁUGA DROGA DO DOMU
reż. Aleksiej RAKOWICZ – film wojskowy, 25’42”, BIAŁORUŚ, 2008

11.15 – MANDITA. ŚWIST BIAŁEGO JEDWABIU* (*film z napisami angielsko języcznymi)
reż. Cornel Mitut – film wojskowy, 53’00”, RUMUNIA, 2016

12.20 – STAWIACZ MIN W MORZU* (*film z napisami angielsko języcznymi)
reż. Irma NYFORS – film wojskowy, 14’00”, FINLANDIA, 2016

12.50 – SPĘTANY ANIOŁ
reż. Zbigniew KOWALEWSKI, film wojskowy, 49’27”, POLSKA, 2016

13.55 – BIAŁORUSINI W WOJSKU POLSKIM
reż. Tatiana KRAWCZENKO, film dokumentalny, 26’47”, BIAŁORUŚ, 2014

14.45 – KU POKRZEPIENIU POWSTAŃCZYCH SERC
reż. Piotr KORYCKI, film dokumentalny, 37’00”, POLSKA, 2017

15.25 – MEMENTO
reż. Zoltan SZILAGYI-VARGA – film animowany, 0’36”, WĘGRY, 2016

—–

ŚRODA – 25.10.2017 – DZIEŃ TRZECI
ZNANI I NIE ZNANI POLACY XX WIEKU W FILMACH VIII MFFHiW 2017

10.00 – NOWA HUTA KAROL WOJTYŁY
reż. Jerzy RIDAN i Krzysztof RIDAN – film dokumentalny, 40’00”, POLSKA, 2016

10.50 – BOLESŁAW MATUSZEWSKI. NIEZNANY PIONIER KINEMATOGRAFII
reż. Jerzy BEZKOWSKI – film dokumentalny, 39’31”, POLSKA, 2012

11.45 – CZŁOWIEK Z POMNIKA. RZECZ O EDMUNDZIE OSMAŃCZYKU
reż. Leszek MYCZKA – film dokumentalny, 28’26” – POLSKA, 2015

12.30 – ERRATA DO ŻYCIORYSU ZDZISŁAWA MAKLAKIEWICZA
reż Krzysztof TCHÓRZEWSKI – film dokumentalny, 52’00”, POLSKA. 2016

13.30 – ŚWIADEK CZASU POGARDY
reż. Andrzej MACHNOWSKI – film dokumentalny, 37’00”, POLSKA, 2017

14.20 – CZŁOWIEK BOGA
reż. Krzysztof TADEJ – film dokumentalny, 46’22”, POLSKA, 2016

15.15 – AMBASADOR POKOJU
reż. Wiesław DĄBROWSKI – film dokumentalny, 47’00”, POLSKA, 2016

—–

CZWARTEK – 26.10.2017 – DZIEŃ CZWARTY
OKRUCHY HISTORII DAWNEJ I NIE DAWNEJ W FILMACH VIII MFFHiW 2017

10.00 – BIEŻEŃCY 1915 – 1922
reż. Jerzy KALINA – film dokumentalny, 49’00”, POLSKA, 2017

11.00 – DRAŻA-CZETNIK. LEGENDA KRESÓW
reż. Jerzy OLESZKOWICZ – film dokumentalny, 52’04”, POLSKA, 2017

12.00 – MARCOWA GRA. CZY WŁADYSŁAW GOMUŁKA BYŁ ANTYSEMITĄ?
reż. Jerzy KOEHLER i Mieczysław Bartłomiej VOGT – film dokumentalny, 52’35”, POLSKA, 2016

14.00 – DEBATA UCZESTNIKÓW VIII MFFHiW O FILMIE HISTORYCZNYM
aranżowana w sali Domu Kultury ŚRÓDMIEŚCIE, ul. Smolna 6, Warszawa

—–

PIĄTEK – 27.10.2017 – DZIEŃ PIĄTY
FIKCJA I DOKUMENTY VIII MFFHiW 2017 NARZĘDZIAMI LEPSZEGO ROZUMIENIA ŚWIATA

10.00 – MINA’S OPTION* (*film z napisami angielsko języcznymi)
reż. Karmal TABRIZI – film fabularny, 108’00”, IRAN, 2015

12.00 – DWIE STRONY HISZPAŃSKIEJ WOJNY DOMOWEJ* (*film z napisami angielsko języcznymi)
reż. Francesco ESCRIBANO – film dokumentalny, 100’00”, HISZPANIA, 2016

Prezentacja wirtuozerskiej – artystycznie i technicznie – rekonstrukcji oryginalnych materiałów sprzed 80 lat, tworzących hiszpański film dokumentalny, nagrodzony 23 października 2017 w Warszawie, kończy pokazy filmowe VIII MFFHiW.

Grzybu

Komentarze