Wola będzie miała swoje Centrum Kultury

Wola będzie miała swoje Centrum Kultury

W najbliższych tygodniach powstaną trzy różne koncepcje architektoniczne nowej siedziby Wolskiego Centrum Kultury. O tym, która z nich będzie realizowana zdecyduje specjalnie powołana do tego komisja.

Rozstrzygnięty został przetarg na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej siedziby Wolskiego Centrum Kultury. Najlepszą ofertę złożył Zespół Projektowy Kontrapunkt Sp. z o.o. Do zadań wykonawcy będzie należało również uzyskanie pozwolenia na budowę oraz sprawowanie nadzoru autorskiego nad inwestycją.

– Budynek ma być podpiwniczony, z dwoma kondygnacjami nadziemnymi, w którym zlokalizowane będą Wolskie Centrum Kultury oraz Ośrodek Pomocy Społecznej – mówi Adam Hać, Zastępca Burmistrza Dzielnicy Wola.

Wykonawca ma 10 tygodni na przedstawienie trzech różnych koncepcji architektonicznych.

– Dzielnica powoła specjalną komisję, która oceni przedstawione propozycje. Planujemy je również pokazać mieszkańcom, których poprosimy o wyrażenie opinii – mówi Mariusz Budziszewski, Zastępca Burmistrza Dzielnicy Wola.

Siedziba dla Wolskiego Centrum Kultury powstanie przy ul. Elekcyjnej vis a vis Zespołu Szkół nr 65. Inwestycja ma mieć charakter ekologiczny i komponować się z parkowym otoczeniem. Władze Dzielnicy chcą zwrócić szczególną uwagę na zabezpieczenie zieleni znajdującej się na terenie przyszłej inwestycji.

Wolskie Centrum Kultury powstanie na obrzeżach Parku Szymańskiego. Doskonała komunikacja, bliskość Amfiteatru oraz sąsiedztwo dwóch parków powodują, że jest to idealne miejsce dla tej inwestycji – podkreśla Krzysztof Strzałkowski, Burmistrz Dzielnicy Wola.

Inwestycja realizowana będzie w latach 2016-2018, a Dzielnica na ten cel przeznaczy 16 mln zł.

Grzybu

Komentarze