Wszystko co powinniście wiedzieć o Warszawskiej Karcie Miejskiej.

Wszystko co powinniście wiedzieć o Warszawskiej Karcie Miejskiej.
fot. ZTM Warszawa

Warszawska Karta Miejska (WKM)

  • Bilety okresowe komunikacji miejskiej – na karcie można zakodować jeden z kilkunastu różnych biletów okresowych upoważniających do przejazdu liniami uruchamianymi na zlecenie ZTM na obszarze pierwszej bądź obu stref, zgodnie z typem biletu (obecnie jest to większość linii autobusowych oraz wszystkie linie tramwajowe, Szybkiej Kolei Miejskiej i metro.
  • W danej chwili może być aktywny tylko jeden rodzaj biletu (zwany kontraktem). Przedłużenie ważności biletu lub zakodowanie nowego możliwe jest w punktach obsługi bądź w automatach. Od 7 maja 2013 r. na Warszawskiej Karcie Miejskiej można zakodować tylko bilety imienne (30- i 90-dniowy na 1 lub obie strefy oraz bilet seniora).
  • Wspólny bilet – bilety na pierwszą (dawniej: miejskie) i na obie strefy (dawniej: sieciowe) są honorowane w pociągach Kolei Mazowieckich (z wyjątkiem linii wołomińskiej) oraz Warszawskiej Kolei Dojazdowej (tylko na obszarze pierwszej strefy). Oznacza to że gdy wyruszamy pociągiem za Warszawę, kupujemy tylko bilet od stacji końcowej pierwszej strefy. TU znajduje się lista stacji końcowych.

Warszawska Karta Miejska pełni funkcje nośnika:

Biletów długookresowych – (30- i 90-dniowych oraz rocznych seniora) uprawniających do przejazdów środkami komunikacji miejskiej.

Wyróżnia się dwa rodzaje Warszawskiej Karty Miejskiej:

  • karta spersonalizowana;
  • karta na okaziciela.

Karta Spersonalizowana to nic innego, jak Warszawska Karta Miejska, która jest nośnikiem biletów krótko* i długookresowych (dobowych, 3-, 30- i 90-dniowych) posiadająca jednocześnie na rewersie trwały nadruk zdjęcia użytkownika oraz jego danych – imienia i nazwiska.

Nanoszenie danych na karty jest możliwe od 2 czerwca 2008 r. , wraz z wprowadzeniem nowej taryfy biletowej. Proces ten jest określany jako personalizacja Karty i oznacza dosłownie że można sobie wrzucić dowolną grafikę na kartę i tym samym być oryginalnym. Od 1 stycznia 2010 r. imienne bilety okresowe (30- i 90-dniowe) są kodowane wyłącznie na kartach spersonalizowanych – ze zdjęciem właściciela oraz z jego imieniem i nazwiskiem. Imienny bilet zakodowany na „starej”, niespersonalizowanej WKM, podczas kontroli w środkach komunikacji miejskiej zostanie uznany za nieważny, a pasażer otrzyma wezwanie do wniesienia opłaty dodatkowej. Błędnie zakodowany bilet imienny można bezpłatnie przekodować na spersonalizowaną WKM – w Punktach Obsługi Pasażerów ZTM.

Karta Warszawiaka i Karta Młodego Warszawiaka – jeśli ktoś mieszka w Warszawie i rozlicza się z podatku w Urzędzie Skarbowym swojej dzielnicy to przysługuje mu prawo do dodatkowej zniżki odpowiednio 30zł za normalny i 15 za ulgowy bilet 90-dniowy oraz 12zł i 6zł za bilety 30-dniowe.

Wszystko co powinniście wiedzieć o Warszawskiej Karcie Miejskiej.

Więcej informacji na temat Personalizacji WKM na stronie: www.ztm.wawa.pl

Ponadto Zarząd Transportu Miejskiego udostępnia do dyspozycji Pasażerów infolinie telefoniczną 19 115 Infolinia ZTM jest czynna przez całą dobę.

Grzybu

Komentarze