Żłobki i przedszkola w Warszawie – są daty i liczby dzieci

Warszawa: co trzeci 6-latek we wrześniu pójdzie do szkoły

Rząd dopuścił możliwość otwarcia przedszkoli i żłobków od środy, 6 maja. Warszawa ustaliła wstępną datę otwarcia placówek na 18 maja – warunkiem jest uszczegółowienie wytycznych sanitarnych oraz dostosowanie żłobków i przedszkoli, byśmy mogli zapewnić bezpieczeństwo dzieciom i pracownikom.

Do ponad 70 tys. rodziców przedszkolaków i maluchów, uczęszczających do żłobka, UM wysłał ankiety z pytaniem czy zamierzają przyprowadzić swoje dzieci do placówek i od kiedy opieki dla swoich dzieci potrzebują.Zwrócono się do Głównego
Inspektora Sanitarnego o doprecyzowanie wytycznych sanitarnych z dnia 30 kwietnia.Jednocześnie przygotowywane są wewnętrzne instrukcje, oraz zakupy środków ochrony osobistej (maseczki, rękawiczki, przyłbice i fartuchy). Wymagana jest pewność, że dzieci i ich opiekunowie oraz pracownicy placówek będą bezpieczni.Intencją miasta jest, aby otwarcia przedszkoli i żłobków dokonać 18 maja. Jest to jednak uzależnione od przygotowania placówek, co jest wyzwaniem logistycznym i finansowym. Po zebraniu wyników ankiet od rodziców, podsumowano wyniki ankiet. 27% opiekunów deklaruje potrzebę skorzystania z opieki przedszkolnej dla swoich dzieci.
Otrzymano ankiety z 525 placówek. Rodzice 15 401 dzieci zadeklarowali udział dziecka w zajęciach w przedszkolu, gdy tylko placówki będą uruchomione. Największe zainteresowanie posłaniem dziecka do przedszkola jest na Pradze-Południe, na
Mokotowie, na Woli i na Targówku. Zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektoratu Sanitarnego, Warszawa może uruchomić 21 529 miejsc. Powodem ograniczeń jest ustalona liczba dzieci w grupie, która nie może przekroczyć 12 osób i konieczność zapewnienia 4 mkw. powierzchni na jedno dziecko.
Z kolei, gdy znane będą precyzyjne wytyczne ze strony GIS, będzie można zakupić niezbędne środki ochrony dla pracowników i przygotować wnętrza, w których mają przebywać dzieci. Z szacunków wynika, że w skali jednego dnia na potrzeby przedszkoli i żłobków trzeba przeznaczyć 25 tys. maseczek i tyle samo par rękawiczek.
Grzybu

Komentarze