Zniesiono opłaty targowe, ukłon w stronę handlu w Warszawie

Zniesiono opłaty targowe, ukłon w stronę handlu w Warszawie
fot. R.Motyl

Na sesji Rady m.st. Warszawy, 15 października, uchylona została uchwała dotycząca opłaty targowej. Miasto Stołeczne Warszawa rezygnuje z poboru tej opłaty, dzięki czemu wspierany zostaje lokalny handel i przedsiębiorcy. Nowe zasady obowiązywać będą od 1 stycznia 2016 r.

Dzisiejsza uchwała o rezygnacji z poboru opłaty targowej została podjęta przez radnych jednogłośnie. Jest to gest w kierunku kupców i małych przedsiębiorców, którzy co miesiąc zyskają nawet do kilkuset złotych. Jestem przekonana, że ta uchwała przyczyni się do wsparcia i rozwoju handlu targowiskowego jako formy działalności rodzinnej i lokalnej – mówi Hanna Gronkiewicz-Waltz, Prezydent m.st. Warszawy.

Opłata targowa była w odczuciu kupców dodatkowym obciążeniem finansowym. Zniesienie jej pozwoli tej ogromnej rzeszy przedsiębiorców uzyskać dodatkowe wsparcie przy tak trudnym rynku sprzedaży. Dla nas szczególnie ważne jest to, że pani Prezydent jako jedyna dotrzymała danego słowa – mówi Bożenna Kolba, Prezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Kupców i Drobnej Wytwórczości.

Opłata targowa pobierana jest od wszystkich osób dokonujących sprzedaży na targowiskach znajdujących się poza budynkami. Przykładowe stawki takiej opłaty wynoszą 8 zł za 1 dzień sprzedaży artykułów spożywczych i przemysłowych w strefie I ze stałego stoiska, a 12 zł z pojazdu do 3,5 ton. Z badań przeprowadzonych w 2014 r. wynika, że mieszkańcy Warszawy chętnie robią zakupy na lokalnych bazarach oraz widzą potrzebę rozwoju takiej właśnie swoistej sieci handlowej – aż 71% badanych stwierdziło, że robi zakupy na targowiskach jednodniowych, a 85% chętnie skorzystałoby w przyszłości z takiej formy zakupów.

Zniesienie opłaty targowej umożliwia uchwalona przez Sejm RP ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r. poz. 1045), zakładającej fakultatywność wprowadzenia opłaty targowej, która wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2016 r. Nowelizacja ustawy w zakresie podatków i opłat lokalnych wprowadza możliwość wyboru przez gminy poboru lub rezygnacji z wprowadzenia opłat lokalnych, m.in. opłaty targowej. Należy podkreślić, że wpływy z tych opłat nie są brane pod uwagę przy wyliczaniu kwot subwencji ogólnej dla gmin.

Na sesji Rady m.st. Warszawy w dniu 15 października uchylona została uchwała Nr LII/1600/2009 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 16 kwietnia 2009 r. w sprawie zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności i wysokości stawek opłaty targowej.

źródło: um.warszawa.pl
Grzybu

Komentarze