Został już tylko tydzień żeby zapisać się na darmowe zajęcia artystyczne

Został już tylko tydzień żeby zapisać się na darmowe zajęcia artystyczne

Jesteś uczniem warszawskiej szkoły gimnazjalnej lub ponadgimnazjalnej? Zapisz się na warsztaty w SCEK!

KOSZT udziału w zajęciach = 0 zł
Twój udział finansowany jest z budżetu Stołecznego Centrum Edukacji Kulturalnej.
Nie zwlekaj!

Zapisy trwają do 13 czerwca 2016 roku.
Decyduje kolejność zgłoszeń!

REKRUTACJA JEST PROSTA!
Wejdź na tę stronę i wybierz dowolną liczbę interesujących Cię zajęć!

Wydrukuj wniosek oraz regulamin zajęć, podpisz (lub przekaż do podpisu rodzicom) i dostarcz komplet dokumentów do siedziby SCEK, ul. Jezuicka 4.

Szczegóły tutaj.

Masz pomysł na siebie? Łącz warsztaty w SCEK tak jak chcesz i stwórz własną Ś C I E Ż K Ę R O Z W O J U lub wybierz jedno z proponowanych przez nas rozwiązań:

Kochasz scenę i marzysz o zawodzie artystycznym?
Chcesz zagrać w musicalu?
Może pokonać nieśmiałość lub tremę?
-> skorzystaj ze ścieżki A R T Y S T Y C Z N E J
(warsztaty teatralne, wokalne, taneczne)

Tworzysz. kreujesz i masz dużą wyobraźnię?
Chcesz poznać tajniki projektowania?
-> ścieżka T W Ó R C Z A jest tym czego szukasz
(grafika komputerowa, projektowanie przestrzenne)

Malujesz, rysujesz?
Chcesz wyrazić siebie poprzez sztukę?
Może potrzebujesz skompletować teczkę do egzaminów na wyższe studia?
–> ścieżka S Z T U K I w SCEK czeka na Twoje zgłoszenie
(historia sztuki, warsztaty literackie, warsztaty historyczne, warsztaty filozoficzne)

Chcesz aktywnie uczestniczyć w kulturze?
Masz dusze humanisty i chcesz poszerzać swoją wiedzę?
-> ścieżka H U M A N I S T Y C Z N A
(historia sztuki, warsztaty literackie, warsztaty historyczne, warsztaty filizoficzne)

Grzybu
Latest posts by Grzybu (see all)

Komentarze