ZTM jednak chce żebyśmy wyprosili bezdomnego z tramwaju

ZTM jednak chce żebyśmy wyprosili bezdomnego z tramwaju
fot. ztm.waw.pl

Brak elementarnej higieny osobistej będzie prowadził do wyproszenia z pojazdów komunikacji miejskiej. Taki przepis ma trafić do regulaminu Zarządu Transportu Miejskiego. Na czwartkowej sesji radni Warszawy podejmą decyzję o wprowadzeniu zmiany. Jeżeli uda się uchwalić poprawkę, zacznie obowiązywać od 1 lipca.

W aktualnym regulaminie zapisy mówią tylko o „osobach zagrażających bezpieczeństwu, porządkowi lub wywołujące odczucie odrazy otoczenia”. Pasażerowie skarżyli się jednak na ten przepis z 2012 r., ponieważ „odczucie odrazy” nie było doprecyzowane. Poruszana była również kwestia bezdomnych, którzy traktują komunikację jak punkt noclegowy.

Pasażerowie przyznają, że czasem trzeba po prostu wyjść z pojazdu, bo odór jest nie do zniesienia.

W zaproponowanej poprawce pojawił się fragment, że osoby „narażające współpasażerów na dyskomfort podróży z powodu braku zachowania elementarnej higieny osobistej (brud i odór)”, będą mogły być „wezwane (…) do opuszczenia pojazdu i stacji lub metra”. Osoba o wątpliwej higienie, na wniosek współpasażerów, będzie wypraszana ze środka komunikacji przez kierujących pojazdami, kontrolerów biletów czy straż miejską.

Sprawą nieścisłych zapisów w regulaminie Rada Miasta zajęła się już w styczniu, jednak wówczas nie doszło do porozumienia.

Grzybu
Latest posts by Grzybu (see all)

Komentarze