Centrum Kreatywności Targowa w trakcie budowy

Centrum Kreatywności Targowa w trakcie budowy

Przedsięwzięcie polega na rewitalizacji i rozbudowie wpisanej do rejestru zabytków kamienicy przy ul. Targowej 56 w Warszawie. Główną funkcją powstającego Centrum Kreatywności Targowa 56 będzie od 2016 roku pełnienie roli inkubatora przedsiębiorczości dla startup’ów sektora kreatywnego. Na poszczególnych kondygnacjach Centrum znajdą się pomieszczenia biurowe, sale konferencyjne, wystawiennicze oraz punkty doradcze. Na parterze zaplanowano hol wejściowy, concept store, portiernię, a także kawiarnię, dzięki której przedsiębiorcy będą mogli nawiązywać i podtrzymywać kontakty biznesowe oraz organizować spotkania z klientami w mniej formalnych od biurowych warunkach.

Centrum ma być technicznym i instytucjonalnym zapleczem dla działalności sprzyjającej rozwojowi gospodarczemu miasta, poprzez wspieranie kreatywnej przedsiębiorczości. Ma skupiać warszawski sektor kreatywny oraz stanowić sieć współpracy i platformę wymiany doświadczeń. Ma to być miejsce otwarte oraz skupione wokół rozwijania idei przedsiębiorczości w branżach kreatywnych. Założeniem jest także integracja inicjatyw, projektów i działań na obszarze całego miasta, obejmujących wspieranie i rozwój przedsiębiorczości, potencjału innowacyjnego i kreatywnego stolicy.

Prowadzenie Centrum Kreatywności Targowa 56 będzie powierzone operatorowi. Planowane otwarcie obiektu przewidziane jest na połowę 2016r.

Grzybu

Komentarze