Karta Miejska i bilet Kolei Mazowieckich w jednym

Karta Miejska i bilet Kolei Mazowieckich w jednym

Bilet komunikacji miejskiej i Kolei Mazowieckich można od teraz zakodować na jednej karcie. Wydawane są żółto-zielone karty z logo KM pod nazwą Karta Mazowiecka.

Początkowo Koleje Mazowieckie wydadzą 5 tysięcy takich kart. W okresie testowym będzie można zakodować na nich następujące rodzaje biletów:
– sieciowy imienny KM (dobowy, 3-dniowy, miesięczny, kwartalny, roczny);
– odcinkowy imienny KM (tygodniowy, dwutygodniowy, miesięczny, kwartalny);
– strefowy imienny KM (czasowy, miesięczny, kwartalny);
– abonamentowy KM;
– wydany wg ofert specjalnych obowiązujących w pociągach KM;
– jednorazowy;
– długookresowy ZTM (30- i 90-dniowe oraz bilety seniora).

Specjalnie z tej okazji uruchomionea strona internetowa zawiera wszystkie informacje na ten temat, tam też można składać wniosek o wydanie karty. Można też go też wysłać pocztą. Dodatkowo o kartę można ubiegać w siedmiu Punktach Obsługi Klienta w Warszawie (na dworcach Wschodnim, Wileńskim, Gdańskim, Śródmieście) oraz pięciu na terenie innych miejscowości województwa mazowieckiego.

Gdzie zakodować kartę?

Kodowanie biletów możliwe jest w wybranych kasach biletowych oraz w biletomatach. – To ważny krok w rozwoju, służący podniesieniu jakości obsługi klientów. Mam nadzieję, że będzie dobrze służył naszym podróżnym – zachwala pomysł dyrektor handlowy Kolei Mazowieckich Dariusz Grajda.

Kartę można odebrać osobiście lub przez pełnomocnika na podstawie pisemnego upoważnienia w Punkcie Obsługi Klienta wskazanym we wniosku o wydanie Karty Mazowieckiej. Należy mieć ze sobą dokument ze zdjęciem. Pierwsza karta wydawana jest bezpłatnie.

Grzybu

Komentarze