Pole Mokotowskie chce się zmieniać

Pole Mokotowskie chce się zmieniać

Od 14 do 20 kwietnia w Bibliotece Narodowej odbędą się pierwsze w Warszawie warsztaty „charrette” dotyczące przyszłości Pola Mokotowskiego. Jest to trzeci etap procesu konsultacji społecznych – partycypacyjnego opracowania koncepcji zagospodarowania i użytkowania Pola Mokotowskiego.

Celem warsztatów jest uwzględnienie postulatów zgłaszanych i zdiagnozowanych na wcześniejszych etapach i zarekomendowanie rozwiązań odpowiadających na potrzeby użytkowników parku. Wspólnie zostanie wypracowana wizja parku i strategia postępowania przy wprowadzaniu szczegółowych usprawnień w nim.  Warsztaty przeprowadzone będą w nowatorskiej formie „charrette”*.

Serdecznie zapraszamy zarówno na warsztaty i do punktu konsultacyjnego, jak i na prezentacje publiczne, gdzie będzie można zobaczyć efekty prac zespołu projektowego. Na wszystkie wydarzenia jest wstęp wolny i nie obowiązują zapisy. Na sobotnie warsztaty zapraszamy z dziećmi – będzie kącik dla maluchów i opieka animatora. – mówi Justyna Wasiuk z Centrum Komunikacji Społecznej, koordynator projektu.

Konferencja otwarcia 14 kwietnia oraz dwie prezentacje publiczne (wstępnych koncepcji  i finalnej) – 18 i 20 kwietnia – będą transmitowane online.

Tematami przewodnimi warsztatów będą:

  • Zieleń na Polu – Pole jako ekosystem przyrodniczy, bioróżnorodność w parku;
  • Komunikacja – projektowanie przestrzeni, z których wygodnie korzystać będą piesi, rowerzyści, rolkarze i inni użytkownicy;
  • Funkcje na Polu – planowanie rozmieszczenia i sposobu realizacji funkcji rekreacyjnej i kulturalnej dla użytkowników o różnych potrzebach i rożnych grup wiekowych, animacje społeczno-kulturalne na Polu, kawiarnia/gastronomia, mała architektura;
  • Pies na Polu – jak odpowiedzieć na potrzeby właścicieli psów i potrzeby innych użytkowników parku;
  • Wydarzenia i imprezy na Polu – wytyczne i zasady dotyczące organizacji imprez na Polu.

Warsztaty będą obejmowały:

  • konferencję otwarcia – 14 kwietnia (czwartek), w godz. 17:30-20:30,
  • warsztaty w blokach tematycznych – 15 kwietnia (piątek), w godz. 17:30-20:30 oraz 16 kwietnia (sobota) od godz. 10:00,
  • publiczne prezentacje projektu – 18 kwietnia (poniedziałek) oraz 20 kwietnia (środa), w  godz. 17:30-20:30,
  • pozostały czas warsztatów jest poświęcony na prace projektowe wraz ze stałym punktem konsultacyjnym.

Harmonogram warsztatów i szczegółowe informacje

Warszaty „charrette” są organizowane prz
ez Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu m.st. Warszawy, pracownię urbanistyczną MAU oraz firmę Mediatorzy.pl.

*Warsztaty „charrette” są narzędziem planistycznym i projektowym. Termin „charrette” został przejęty z tradycji francuskich Akademii Sztuk Pięknych, gdzie pod koniec XIX w. określał małe wózki używane przez asystentów do zbierania rysunków na egzaminach. Profesjonalne warsztaty „charrette” pojawiły się w Stanach Zjednoczonych pod koniec lat osiemdziesiątych XX w. i zmieniły podejście planistyczne w tym kraju. Obecnie są również stosowane w Europie. Znajdują zastosowanie przy rewitalizacji terenów poprzemysłowych, przestrzeni publicznych i tkanki historycznej śródmieść, zagospodarowaniu arterii komunikacyjnych, planowaniu nowych dzielnic i poprawie funkcjonowania istniejących wsi, dzielnic, miast lub nawet regionów. Dzisiejsze warsztaty „charrette” cechuje interaktywność, rzeczowość rozwiązań oraz syntetyczność opracowania, oparte na realnych możliwościach wdrażania projektu.

Szczegółowe informacje o poprzednich etapach oraz wszystkie raporty znajdują się tutaj: www.konsultacje.um.warszawa.pl/konsultacja/jakie-pole-mokotowskie.

Grzybu
Latest posts by Grzybu (see all)

Komentarze