Rusza głosowanie na projekty z budżetu partycypacyjnego

Rusza głosowanie na projekty z budżetu partycypacyjnego

Od środy, 14 czerwca, przez 17 dni trwać będzie głosowanie na projekty do budżetu partycypacyjnego. Każdy mieszkaniec Warszawy będzie mógł oddać głos na projekty, które jego zdaniem są najbardziej potrzebne. Pomysły, które zdobędą najwięcej głosów zostaną zrealizowane w 2018 roku.

Finałem budżetu partycypacyjnego jest głosowanie, w efekcie którego zostaną wybrane projekty do realizacji w kolejnym roku budżetowym. Głosować może każdy mieszkaniec stolicy, drogą elektroniczną lub osobiście w jednej wybranej przez siebie dzielnicy.

Zanim rozpocznie się głosowanie zachęcamy do obejrzenia foto galerii oraz filmów poświęconych trzem przykładowym projektom, które udało się zrealizować dzięki zaangażowaniu warszawiaków w budżet partycypacyjny!

Film 1 – Ścianka wspinaczkowa w plenerze zrealizowana z budżetu partycypacyjnego na Pradze-Północ

Film 2 – Miasteczko ruchu drogowego zrealizowane z budżetu partycypacyjnego na Białołęce

Film 3 – Zajęcia sportowe na Sadybie zrealizowane z budżetu partycypacyjnego na Mokotowie

Warszawiacy mogą oddać swój głos wykorzystując jeden z dwóch sposobów:

  • Najłatwiej jest zagłosować przez Internet – głosowanie będzie odbywać się na stronie www.twojbudzet.um.warszawa.pl
  • Zagłosować można również papierowo – oddając kartę do głosowania osobiście w wyznaczonym punkcie i pokazując dokument potwierdzający tożsamość. Punkty do głosowania będą znajdowały się urzędach dzielnic, a w niektórych dzielnicach również w dodatkowych lokalizacjach. Wszystkie podane są na stronie www.twojbudzet.um.warszawa.pl

Głosowanie w kilku prostych krokach:

  • Zastanów się, z jaką dzielnicą i z jakim terenem w Warszawie czujesz się najbardziej związany. Koszt projektów, na które będziesz głosować nie może przekroczyć kwoty przeznaczonej na budżet partycypacyjny w danej dzielnicy lub obszarze.
  • Sprawdź jak wygląda podział na obszary w Twojej dzielnicy.
  • Sprawdź, jakie projekty zostały poddane pod głosowanie w wybranym przez Ciebie obszarze.
  • Możesz wybrać dowolną liczbę projektów, pamiętaj jednak, że łączny koszt realizacji wszystkich wybranych przez Ciebie projektów nie może być większy niż kwota dostępna na poziomie ogólnodzielnicowym lub w danym obszarze terytorialnym (w przeciwnym wypadku Twój głos zostanie policzony jako nieważny).

Głosować może każdy mieszkaniec stolicy niezależnie od wieku czy kraju pochodzenia (nie trzeba być jednak zameldowanym). Każdy może oddać głos tylko raz! Jeżeli zagłosuje się więcej niż jeden raz (np. przez Internet i osobiście), wtedy wszystkie głosy zostaną uznane za nieważne. Jeżeli łączny koszt realizacji wybranych projektów przekroczy kwoty dostępne na poziomie ogólnodzielnicowym lub w obszarze terytorialnym, głos również nie będzie ważny.

Osoby, które nie korzystają z komputera oraz nie mogą osobiście oddać karty do głosowania w punkcie, mogą przekazać swoją kartę do głosowania przedstawicielowi urzędu dzielnicy. Taki zamiar należy zgłosić telefonicznie najpóźniej do 19 czerwca do dzielnicowego koordynatora budżetu partycypacyjnego (kontakty do koordynatorów). Przedstawiciel urzędu odbierze kartę do głosowania bezpośrednio od mieszkańca mającego problemy z poruszaniem.

Do dnia 14 lipca 2017 r. zostaną ogłoszone projekty (w każdym z obszarów), które zdobyły najwięcej głosów i będą zrealizowane w 2018 roku!

Osoby mające mniej niż 18 lat, chcąc oddać swój głos, muszą dysponować zgodą opiekuna prawnego na udział w głosowaniu oraz na przetwarzanie danych osobowych. Do wersji papierowej karty do głosowania powinien być dołączony druk zgody, który można pobrać ze strony www.twojbudzet.um.warszawa.pl, ze stron urzędów dzielnic, a także otrzymać w dowolnym Wydziale Obsługi Mieszkańców. Zgoda powinna być dołączona do karty do głosowania w sposób możliwie trwały. Karta bez dołączonej zgody opiekuna prawnego zostanie uznana za nieważną. Jeśli niepełnoletni głosować chcą internetowo, muszą także uzyskać zgodę rodzica lub opiekuna prawnego, który powinien wpisać swoje dane w odpowiednich polach na stronie.

Prawo udziału w głosowaniu przysługuje również cudzoziemcom, w tym osobom, którym nie został nadany numer PESEL, przy założeniu, że zamieszkują w Warszawie z zamiarem stałego pobytu. Zgodnie z ogólną zasadą, warunkiem uznania głosu za ważny jest podanie przez głosującego wszystkich danych określonych, jako obligatoryjne, czyli tych danych, które znajdują się na szarym polu karty do głosowania. Brak którejkolwiek danej z tej grupy, w tym numeru PESEL, spowoduje unieważnienie głosu. Cudzoziemcy, którzy nie posiadają numeru PESEL, chcąc wziąć udział w głosowaniu powinni udać się do dowolnego Wydziału Obsługi Mieszkańców ze swoim dokumentem podróży (np. dowodem osobistym lub paszportem) oraz złożyć oświadczenie, którego druk uzyskają od pracownika WOM-u. Wzór oświadczenia można również pobrać ze strony www.twojbudzet.um.warszawa.pl oraz ze stron urzędów dzielnic.

źródło: um.warszawa.pl
Grzybu

Komentarze