Tydzień darmowej pomocy osobom pokrzywdzonym

Tydzień darmowej pomocy osobom pokrzywdzonym

To już kolejny, 15. Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem. W tym roku każdy zainteresowany będzie mógł zgłosić się o poradę w dniach 22 – 27 lutego. Bezpłatnej pomocy dla warszawiaków udziela Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”.

W organizację obchodów – poza Ministerstwem Sprawiedliwości – aktywnie włączyły się: Prokuratura Generalna, Rzecznik Praw Obywatelskich, Rzecznik Praw Dziecka, Komenda Główna Policji, Krajowa Rada Kuratorów, Naczelna Rada Adwokacka, Krajowa Rada Radców Prawnych, Krajowa Rada Notarialna, Komenda Główna Straży Granicznej i Krajowa Rada Komornicza. W obchody Tygodnia Pomocy włączyła się w tym roku Naczelna Izba Lekarska.

Dzięki zaangażowaniu się w obchody Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem wyżej wymienionych podmiotów dyżury będą miały charakter interdyscyplinarny. Ich interdyscyplinarność polegać będzie na tym, że informacji prawnej udzielać będą nie tylko adwokaci, radcowie prawni, notariusze, aplikanci adwokaccy, radcowscy i notarialni, ale także prokuratorzy, funkcjonariusze Policji, czyli osoby które posiadają specjalistyczną wiedzę dotyczącą postępowania przygotowawczego oraz – w zakresie postępowania wykonawczego – kuratorzy sądowi i komornicy. Jednocześnie osoby pokrzywdzone przestępstwem będą mogły uzyskać pomoc psychologiczną.

W Warszawie pomoc oferuje Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”. Będzie można tu porozmawiać z psychologiem, radcą prawnym, adwokatem, komornikiem, notariuszem, prokuratorem i policjantem.

Więcej informacji tutaj.

A tutaj jest ULOTKA informacyjna.

Tydzień darmowej pomocy osobom pokrzywdzonym

Grzybu

Komentarze